Skupina EUC vstoupila do dalšího segmentu, pacientům bude poskytovat služby domácí zdravotní péče

Zdravotnická skupina EUC odkoupila od Mgr. Vojtěcha Kubce, LL.M., MSc. společnost MyBee Innovative, která je prostřednictvím svých dceřiných společností největším poskytovatelem zdravotních služeb v oblasti domácí péče v České republice.

Po schválení transakce Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže společnost EUC získá stoprocentní podíl ve společnosti MyBee Innovative (a rovněž společnostech Domácí péče Včelka, zdravotní péče), a rozšíří tak své portfolio poskytovaných služeb o další důležitý segment.

Foto: Shutterstock

 „Akvizice skupiny Včelka je naší velmi významnou a strategickou investicí, jejímž prostřednictvím dojde k celkovému zkvalitnění a rozšíření zdravotních služeb s cílem pomoci pacientům zůstat v maximální možné míře ve svém domácím prostředí. Současně budeme moci lépe rozvíjet poskytování zdravotních služeb u chronicky nemocných pacientů a podporovat programy preventivní a distanční péče,“ říká MUDr. Michal Bednář, MBA, předseda představenstva a generální ředitel zdravotnické skupiny EUC.

Mgr. Vojtěch Kubec, LL.M., MSc., dosavadní stoprocentní vlastník a jednatel MyBee Innovative, k tomu doplňuje: „Sdružení pečujících organizací Včelka, respektive celému jejímu týmu, se podařilo stát se spolehlivým a vyhledávaným poskytovatelem domácí zdravotní péče napříč ČR, a to především díky hodnotám, které zastává, a lidem, kteří je zosobňují. Pro zachování těchto hodnot a další rozvoj je však potřebné, aby měla Včelka zázemí silného a stabilního partnera. Jsem proto rád, že se stane součástí skupiny EUC, pro niž je také vysoký standard a kvalita poskytovaných zdravotních služeb absolutní prioritou. Je to záruka toho, že bude i nadále posilovat a rozvíjet své poslání.“

Přečtěte si také