Praha vyhlásila program podpory cestovního ruchu

Hlavní město opět vyhlásilo program na podporu cestovního ruchu. Ten se týká jak podpory asociačního kongresového průmyslu, tak i akcí s nadregionálním nebo mezinárodním významem. Nově přibyla také podpora akcí vztahujících se k vybraným významným výročím roku 2024, a to konkrétně ke 100. vý­ročí úmrtí Franze Kafky a k Roku české hudby 2024.

První oblast podpory je zaměřena na uzavřené vícedenní asociační kongresy a konference pro odborné publikum v různých kategoriích. V první kategorii se jedná o podporu na pořádání eventů, které mají minimálně 700 registrovaných účastníků, z nichž alespoň 40 procent je ze zahraničí. Druhá kategorie je určena na pořádání eventů, které mají 300 až 699 registrovaných účastníků, z nichž alespoň 30 procent je ze zahraničí. Třetí kategorie je určena na pořádání eventů, jež mají minimálně 300 registrovaných účastníků, avšak ne­splňují podmínku alespoň 30 procent registrovaných účastníků ze zahraničí.

Dále Praha podpoří vícedenní akce s celostátním nebo mezinárodním významem, přičemž budou preferovány akce, které se konají mimo historické centrum a mimo hlavní turistickou sezonu ve snaze rozprostřít turismus do celého roku, podpořit ho i v méně tradičních lokalitách metropole a ulevit tak turismem přetíženému centru. Podpora je rozdělena na dvě kategorie – první je určena na pořádání významných vícedenních akcí s celostátním nebo mezinárodním významem. Druhá kategorie pak na podporu významných více­denních akcí konferenčního charakteru, které se konají opakovaně a jsou určeny i pro širokou veřejnost.

Nově přibyly do programu dotace na podporu akcí vztahujících se k vybraným významným výročím. Pro příští rok byly vybrány akce, které se vztahují k osobě Franze Kafky a k jeho působení v Praze v rámci 100. výročí jeho úmrtí, a akce související s Rokem české hudby. Důvodem podpory v obou těchto kategoriích je motivace pro nové nebo opakované příjezdy turistů se zájmem o kulturní dění do Prahy.
Celková předpokládaná podpora pro celý program je 21 milionů korun. Žádosti mohou zájemci podávat od 20. 11. 2023 do 11. 12. 2023. Podrobné informace k programu i k podání žádosti jsou uvedeny na odkazu https://cestovniruch.praha.eu/ v sekci Programové dotace.

Přečtěte si také