Nazývat fakta vydíráním je nesmysl, máme společný cíl, reaguje na slova ministra Síkely skupina Sev.en

Rozhovor ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely s titulkem „Nenecháme se vydírat, vzkazuje Síkela uhlobaronům“, který vyšel na Seznam Zprávy, překvapil zástupce společnosti Sev.en. V souvislosti s uhelnými elektrárnami v něm ministr mluví o vydírání a nátlaku kvůli vysokým cenám povolenek a případnému dotování výroby elektřiny.

Předseda představenstva Sev.en Česká energie Luboš Pavlas se v otevřeném dopise ohradil proti jeho tvrzení. Z analýzy zpracované podle evropských pravidel společností ČEPS podle něj vyplývá, že v případě nedostatku elektřiny nebude v některých okamžicích možné elektřinu dovézt. Dojde-li tedy z ekonomických důvodů k zásadnímu omezování výroby elektřiny z uhlí, zasáhne to tisíce domácností, rodin a podniků. Otevřený dopis premiérovi Petru Fialovi si můžete přečíst níže.

Ministr průmyslu Jozef Síkela. Foto: Profimedia

Vážený pane premiére,

se znepokojením jsme si přečetli některé překvapivé formulace, které v daném rozhovoru vyslovil ministr Síkela na naši adresu v souvislosti s energetikou, zejména pak slova vydírání a nátlak. 

Česká energetika, zajištění elektřiny a tepla pro naše domácnosti, to je tak vážná věc, že nesmí být zaplevelena emotivními výroky z jakékoli strany. Znovu zdůrazňujeme, že výhled domácí energetiky na nejbližší roky vůbec není dobrý.

Energetika České republiky je již mnoho let postavena na dvou pilířích – uhlí a jádru. Z obou zdrojů pochází shodně cca 40 procent české elektřiny, tedy společně 80 procent celku. V letních měsících potřeba elektřiny z uhlí klesá, protože je nahrazována elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů (OZE). V zimě naopak podíl uhelných elektráren stoupá, protože je méně slunečního svitu a bývá bezvětří. Často jde o podíl více než 50 % z celkové produkce. Je třeba připomenout také v krátké době nenahraditelný význam hnědého uhlí pro teplárenství a stále ještě i pro individuální vytápění.

Podle cenových predikcí energetické burzy hrozí, že se výroba elektřiny z uhlí, která je zatížena povinností platit státu povolenky za vypouštění CO2, stane už v roce 2026 nerentabilní, nebude se vyplácet. Na nebezpečí tohoto vývoje upozorňují všechny tuzemské firmy, které vyrábějí elektřinu a teplo z uhlí, bez ohledu na majitele.

Reálným rizikem je proto nedostatek elektrické energie, jelikož výrobní kapacitu uhelných elektráren nejde v řádu roků nahradit. Analýzy zpracované podle  evropských pravidel společností ČEPS říkají, že v některých okamžicích nebude ani odkud elektřinu dovézt. Dojde-li tedy z ekonomických důvodů k zásadnímu omezování výroby elektřiny z uhlí, zasáhne to tisíce domácností, rodin a podniků. A to včetně dodávek tepla, protože těžba uhlí pouze pro teplárenství a individuální domácí kotle se také nebude ekonomicky vyplácet. Konstatovat tento fakt není vydírání ani nátlak, ale vyjádření holé skutečnosti.

Ministr průmyslu by měl místo zbytečně silných slov hledat cestu, jak hrozící problém řešit. Je to jeho povinností a povinností vlády. Jejich odpovědností je spravovat zemi tak, aby se obyvatelé České republiky měli co nejlépe.

Odpovědností podnikatelských subjektů je chovat se v souladu se zákony racionálně, což znamená podnikat se ziskem. Jen zisková firma může zaměstnávat lidi a platit daně, přičemž společnosti skupiny Sev.en zaplatily jen za loňský rok na poplatcích a daních do společné pokladny této země více než 29 miliard korun.

Nazývat fakta vydíráním je nesmysl. Vnímat složitou energetickou situaci České republiky jako jakýsi souboj, válku, boj muže proti muži, a nehledět na oprávněné zájmy obyvatel i podnikatelských subjektů, to je cesta do pekel.

Je třeba mít otevřenou mysl a hledat všechny cesty jak český energetický problém vyřešit. Je třeba komunikovat se všemi zúčastněnými subjekty bez předsudků a podsouvání zlých úmyslů. Sev.en Česká energie a.s. je na to připravena a nabízí aktivní účast na hledání optimálního modelu energetiky. Naším společným cílem je zajistit dostupnou elektřinu lidem i podnikům, nedopustit rozpad české energetické soustavy a udržet konkurenceschopnost naší ekonomiky. 

Ing. Luboš Pavlas, předseda představenstva Sev.en Česká energie a.s.

Přečtěte si také