Na preventivní programy přispívá OZP velkoryse

Oborová zdravotní pojišťovna loni patřila k pojišťovnám, které na prevenci přispívaly nejvíce. „Můžeme si to dovolit díky včasné tvorbě finančních rezerv,“ vysvětluje generální ředitel OZP Radovan Kouřil.

Jak vy osobně vnímáte pozici OZP mezi zdravotními pojišťovnami?
OZP je dlouhodobě lídrem v modernizacích a využívání nových technologií. Už před více než deseti lety začali naši pojištěnci jako první v Česku používat klientskou aplikaci Vitakarta. Ta v současnosti obsahuje více než 50 funkcionalit a klien­ti si s její pomocí vyřídí s pojišťovnou téměř cokoli z pohodlí domova. Vitakartu aktivně používá více než 400 tisíc pojištěnců a každý měsíc se do ní přihlásí přes 100 tisíc z nich.
Představte si, že bychom je museli obsloužit na pobočkách. Některé funkce Vitakarty jsou přitom unikátní: například online kontrola nežádoucích lékových interakcí mezi užívanými a nově pořizovanými léčivy, doplňky stravy a potravinami, možnost vyhodnocení EKG křivky naměřené v chytrých hodinkách, nahlížení na výsledky laboratorních vyšetření nebo kontrola vykazované péče. Byli bychom rádi, aby OZP byla tak trochu součástí rodiny každého našeho pojištěnce. Mezi námi a pojištěnci je neviditelné pouto spočívající v péči o jejich zdraví. Po celý život, od mládí do stáří. V zimě, v létě, ve dne, v noci.

S jakými novinkami v roce 2024 přichází OZP v oblasti benefitů?
Významnou novinkou je možnost využít kredity z Vitakarty na získání příspěvku až 10 tisíc korun na prezenční psychoterapii. Příspěvek pro těhotné a novorozence jsme zvýšili o 100 procent na tři tisíce korun. A samozřejmě – pokračujeme v oblíbených Stop programech OZP zaměřených na prevenci civilizačních onemocnění.

Významnou součástí služeb pro vaše pojištěnce je asistenční služba. Jak funguje?
Asistenční služba OZP nejsou žádné automaty, ale živí operátoři, kteří každý pracovní den pomáhají našim klientům zajistit vhodného lékaře, najít volný termín pro požadované vyšetření nebo řešit různé okamžité situace. Jsou obory či regio­ny, ve kterých je to obtížnější, ale naprosté většině klientů dokážeme pomoci. Nicméně pokud si raději přejí konzultaci s lékařem nebo nalezení lékaře a sjednání termínu vyšetření řešit elektronicky, online, mohou využít této služby, která je součástí našeho portálu Vitakarta.

Jakým způsobem odměňuje OZP pojištěnce za to, že pečují o své zdraví?
OZP poskytuje významnou část svých benefitů pojištěncům až po absolvování preventivních vyšetření praktických lékařů, gynekologa nebo stomatologa. Na začátku jsme měli trochu obavu, jak pojištěnci tuto novinku přijmou. Ale negativních reakcí bylo minimum, přičemž počet vyplacených příspěvků v roce 2023 byl historicky nejvyšší. Souběžně odměňujeme naše klienty za aktivní přístup ke zdraví a prevenci přidělováním kreditů v aplikaci Vitakarta. Čím více kreditů získají, tím větší finanční příspěvek na více než 40 benefitů mohou čerpat.

Jak do svých preventivních a zdravotních programů OZP zapojuje další moderní technologie, jako je telemedicína nebo umělá inteligence?
Už od loňska nabízíme našim pojištěnkám ve spolupráci se zdravotnickou skupinou EUC v Mamodiagnostickém centru Waltrovka v Praze screening s využitím umělé inteligence při takzvaně třetím čtení snímků. Přináší to zvýšení kvality hodnocení záznamu, takže se může podařit zachytit nálezy, které lidské oko nerozezná. Od dubna do prosince využilo vyšetření 1 752 pojištěnek OZP. U pěti z nich systém zachytil nádor, který lékaři neodhalili, a ve 42 případech vedlo vy­užití AI při vyhodnocování snímků k tomu, že lékař nemusel provádět doplňkové sonografické vyšetření. V oblasti telemedicíny za všechny zmíním spolupráci s rehabilitačním ústavem v Kladrubech u pacientů propuštěných do domácího léčení.

A jak OZP spolupracuje se zaměstnavateli?
Jedním z pilířů zdravotních programů OZP je prevence a podpora zdravého životního stylu. V tom má zdravotní pojišťovna podobný zájem se zaměstnavateli. I proto v rámci projektu Zdravá firma organizuje OZP pro své firemní partnery Dny zdraví nebo se podílí na jejich Klientských dnech a zajišťuje různé preventivní programy přímo v jejich provozovnách.

Přečtěte si také