Ministerstvo spravedlnosti musí dokončení digitálního insolvenčního rejstříku zaplatit ze svého

Již od konce loňského roku měl fungovat jeden z klíčových systémů pro digitalizace ministerstva spravedlnosti.

Jde o systém eISIR, neboli digitální insolvenční rejstřík, který pro něj vyvíjí společnost IBM. Termín dokončení v průběhu vývoje několikrát posouval kvůli problémům ze strany IBM, na což dříve upozornil i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Koncem loňského roku uplynul podle úřadu nejzazší termín, do kterého mohl resort čerpat evropské peníze. Náklady činí cca 240 milionů korun. Financování je zajištěno z fondu IROP a částečně ze státního rozpočtu. Ačkoli si totiž ministerstvo vyjednalo další posunutí termínu pro spuštění, musí jeho dokončení již hradit ze státního rozpočtu. Pokud resort nedodrží ani nový termín stanovený na červenec 2024, hrozí mu odnětí části nebo i celé dotace.

Podle pravidel Národního plánu obnovy je pro čerpání finančních prostředků podmínkou úplné dokončení systému a spuštění ostrého provozu. Kvůli zpoždění tak může resort přijít o stovky milionů korun. Systém totiž stále dokončen není. Ministerstvo totiž na konci loňského roku uvedlo pro server iDNES.cz uvedlo, že z jeho strany došlo k akceptaci fází T3 a T4. To naznačuje, že systém není kompletní.

Foto: Shutterstock

„Proplaceny byly dosud tři žádosti o platbu v celkové výši 23 491 918,08 Kč. Aktuálně probíhá administrace žádosti o platbu, v jejímž rámci je nárokována dotace z ERDF ve výši 60,2 mil. Kč,“ uvedla nyní pro týdeník Euro Markéta Reedová, vedoucí komunikace Centra pro regionální rozvoj České republiky (CRR).

Podle Centra pro regionální rozvoj byl projekt (eISIR, pozn. redakce) na základě žádosti o změnu podané příjemcem (MSp, pozn. redakce) 3. 5. 2023 zařazen mezi tzv. nedokončené projekty. „Ukončen bude až v červenci 2024, ale výdaje vynaložené po 31. 12. 2023 budou plně hrazeny příjemcem. K datu ukončení projektu provede Centrum pro regionální rozvoj kontrolu naplnění cíle projektu. Pokud cíl naplněn nebude, hrozí odnětí příslušné části nebo i celé dotace,“ uvedla Reedová.

Soudy na systém marně čekají

Soudy, pro které by znamenal nový systém výrazný přínos v rámci jejich činností, stále netuší, kdy bude systém fungovat. Ačkoli měl být již v provozu, doposud nezačalo ani jeho testování. „Krajské soudy jsou o projektu sice průběžně informovány, ale provoz stále zahájen není, a to ani zkušební,“ uvedl na přelomu roku pro server iDNES.cz Adam Wenig, tiskový mluvčí pražského městského soudu. Zapojení jejich soudu do pilotního provozu systému a jeho testování by pak podle Weniga mělo proběhnout až v polovině letošního roku. „Pokud jde o ostrý provoz, podrobný harmonogram jeho spouštění zatím k dispozici nemáme,“ uvedl pro iDNES.cz Wenig.

Problematický vývoj systému

Původně mělo MSp finální termín na spuštění sytému eISIR do ostrého provozu už v září 2023, aby do konce roku 2023 mohlo zažádat o proplacení evropských grantů. „Pokud se MSp nepodaří tento projekt dokončit nejpozději v prosinci 2023, nebude proplacena evropská dotace ve výši téměř 178 milionů korun. Ministerstvo by tak muselo veškeré výdaje hradit z prostředků státního rozpočtu a již proplacené peníze z EU vrátit,“ upozornil loni ve zprávě Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Úřad také ve své zprávě upozornil, že vývoj eISIRu se potýká s problémy dlouhodobě, a to zejména ze strany společnosti IBM, která je jeho dodavatelem. Důvodem může být fakt, že naprostou většinu systému vyvíjí subdodavatelé IBM, což lze vyčíst i ze smlouvy mezi MSp a IBM, kterou má redakce týdeníku Euro k dispozici.

Přečtěte si také