Michal Hroza: Otevřená výběrová řízení na ředitele městských firem? Jsem pro!

Noví pražští radní uvažují o transparentnějším způsobu, jak obsazovat pozice ve vedení městských firem. Nově tak nad městskými společnostmi dozoruje celé politické spektrum – a to včetně opozice. Další změnou, kterou chystá radní pro infrastrukturu Michal Hroza, by mohla být otevřená výběrová řízení na ředitele městských firem spadajících do jeho gesce.

Do vaší gesce spadá hned několik větších městských firem – Technologie hlavního města Prahy, Kolektory, PVS.  Nedávno jste se dokonce stal předsedou dozorčí rady v poslední jmenované. Dají se s vaším příchodem očekávat nějaké změny?

Mým jmenováním do funkce předsedy dozorčí rady PVS, které proběhlo minulý měsíc, došlo k naplnění koaliční smlouvy tak, jak byla po volbách dohodnuta. V ní se píše, že: „Gesční radní bude předsedou dozorčí rady, pokud je v ní zastoupen.“ Chtěl bych ale říct, že tento krok není jen o nějaké politické dohodě, ale bude mít i praktický dopad. 

Jak to myslíte? Chystáte se ještě upravovat složení dozorčích rad, případně personálně obměňovat vedení firem?

O tom nerozhoduji já. O celkovém složení dozorčích rad rozhodují všichni radní z pozice valné hromady společnosti. Jednotlivá jména jsou tedy nejprve předmětem diskuze na zastupitelském klubu, a následně po předložení konkrétního tisku i na Radě hlavního města. Určitou změnou, kterou s sebou přinesla nová vládnoucí garnitura v čele s koalicí SPOLU, je, že nově má svého zástupce v dozorčích radách i opozice – kvůli zvýšené kontrolní funkci. Nikdo přece nechce, aby se nám tady opakovaly další “Dozimetry”…

Myslíte, že účast opozice má nutně vliv na větší transparentnost fungování dozorčích rad?

Myslím si, že účast opozice na kontrolních funkcích v městských firmách je důležitá. Z podstaty své role má jiné politické zájmy než vládnoucí koalice a může tak zastávat onu roli tzv. hlídacího psa. Navíc, tímto jasně ukazujeme, že my o boji s korupcí nechceme jen mluvit, ale chceme ho převést do praxe. Proto například chceme i zdvojnásobit  kontrolu v oblasti zakázek a smluv.

Takže tady máme další “protikorupční a transparentní koalici”? To už tady ale přece jenom bylo. 

Víte, ona ta slova “transparentnost” či “protikorupční boj” zní moc hezky, ale pojďme si říct, co se za těmito slovy opravdu skrývá – a to jsou naprosto jasná a přesná pravidla fungování v městských firmách. Jedno, které se týká zastoupení opozice, už jsem vám řekl. Druhým, a to neméně důležitým, jsou pak otevřená výběrová řízení na posty ředitelů městských firem. Za mě není možné, aby na takto vysokých postech seděli lidé, kteří neprošli otevřeným výběrovým řízením – a je úplně jedno, kdo je na jejich místa nominoval. Zda to byl na příkladu PVS bývalý náměstek Hlubuček, nebo kdokoli jiný…

Myslíte si, že tato pravidla zajistí, aby se neopakovaly korupční skandály?

Doufám v to. Každá městská firma musí obhajovat nejen ekonomické výsledky, ale i svou legitimitu. To ostatně vychází z veřejné povahy těchto firem. A myslím si, že nejlepším způsobem, jak vrátit či zlepšit věrohodnost městských firem v očích veřejnosti, je právě skrze otevřená výběrová řízení. Současné vedení se může do výběrového řízení samozřejmě přihlásit a ukázat své schopnosti v konkurenci dalších zájemců. A to se mi zdá nejen nejtransparentnější, ale i nejspravedlivější řešení.

Zeptám se naplacato – dosáhli jste již nějakých změn na magistrátu, které by předcházely kauzám, jako byl právě zmiňovaný Dozimetr?

Tak, byli jsme to my, konkrétně předseda zastupitelského klubu SPOLU Tomáš Portlík, kdo na Zastupitelstvu hlavního města Prahy prosadil audit všech zakázek MHMP a podřízených firem a organizací, abychom odhalili případné napojení na lidi obviněné v této kauze. V současné chvíli by měl probíhat první z auditů, který obsahuje kontrolu zakázek, které se týkaly společnosti Xanthus Servisní. A v této snaze o transparentnější fungování firem města rozhodně nechceme polevit. Proběhla již aktualizace stanov společností, která nově ukládá městským společnostem povinnost předkládat prodej majetku s vyšší hodnotou ke schválení Radě hlavního města Prahy a zároveň zavádí informační povinnosti o všech transakcích přesahujících určitou částku – podle konkrétní společnosti.

Pojďme na závěr opustit protikorupční boj a pojďme na chvíli k vašim prioritám ve vodním hospodářství, které se PVS bezprostředně týká.

Jasně, tou hlavní v této oblasti bude zahájení celkové rekonstrukce a modernizace tzv. stávající vodní linky. Dále jsem moc rád, že se nám podařilo schválit roční investiční plán v celkové výši 3,18 miliardy korun. Daří se nám tak naplňovat vize, jak rozvíjet vodárenskou, kanalizační a čistírenskou síť, které jsou formulované v Modré knize Studie 2028. V tomto trendu chceme samozřejmě pokračovat. Praha má mimořádně kvalitní vodu a je potřeba udělat maximum pro to, abychom si tento vodní blahobyt udrželi.

Přečtěte si také