Jaké jsou digitální dovednosti českých studentů?

Druhý ročník projektu IT Fitness Test V4, který prověřil technologické znalosti mladých lidí v Česku, Maďarsku, Polsku, na Slovensku a na Ukrajině, absolvovalo 146 tisíc respondentů.

Druhý ročník akce IT Fitness Test V4 – testování digitálních dovedností mladých lidí v zemích visegrádské čtyřky – překonal svým zájmem očekávání. V Česku se do něj zapojilo přes 88 tisíc a úspěšně test dokončilo 74 207 respondentů, tedy mladých lidí z řad žáků a studentů základních, středních i vysokých škol. Do akce se také povedlo zapojit 1 146 ukrajinských žáků. Testování se celkem zúčastnilo 146 252 respondentů.

Hlavním cílem testování bylo změřit digitální gramotnost a získání skutečného obrazu o úrovni IT dovedností respondentů, včetně připravenosti na další studium nebo zaměstnání. Na organizaci se podílela společnost Česko.Digital a Asociace pro aplikovaný výzkum v IT, odbornou záštitu převzalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvo práce a sociálních věcí, Svaz průmyslu a dopravy ČR a místopředseda vlády Ivan Bartoš. „Díky datům z IT Fitness Testu budeme mít konečně reálnější přehled o úrovni digitálních kompetencí jak žáků, studentů, učitelů, tak široké veřejnosti,“ říká Martina Habová z Česko.Digital.

Testování se v Česku zúčastnilo 34 815 žáků základních a 33 194 studentů středních a vysokých škol. Průměrná úspěšnost žáků základních škol, kteří test dokončili, se ustálila na úrovni 53 procent, u studentů středních a vy­sokých škol byla 48 procent. Největší zastoupení měli na základních školách žáci ve věku 14 let a v případě SŠ a VŠ to byli studenti ve věku 16 let. Otestovat se mohli i pedagogové. V obou kategoriích byli nejúspěšnější Slováci před Čechy a Maďary.

Přečtěte si také