Jak chytrá a inovativní je Praha?

Smart Prague Index ukazuje, v kterých segmentech se metropole modernizuje a kde musí ještě zabrat, aby byla chytrým, moderním městem.

Vedení hlavního města již pošesté zmapovalo vývoj ukazatelů, které hodnotí, jak se Praze daří na cestě k chytrému městu. Smart Prague Index (SPI) hodnotí vývoj v šesti základních oblastech: mobilita, bezodpadovost, chytré budovy a energie, turismus, lidé a městské prostředí a také segment dat. Index je postaven na metodologii, jež vychází z indexu Cities in Motion (CIMI) vyvinutého poradenskou společností EY.

Letošní SPI ukázal, že v roce 2022 se Praha v rámci sledovaných oblastí nejvíce posunula v oblasti udržitelné mobility. Index mimo jiné zdokumentoval, že počet uživatelů mobilní aplikace PID Lítačka v roce 2022 vyrostl na více než 1,3 milionu. Posiluje i trend, kdy uživatelé MHD upouští od klasických papírových jízdenek směrem k jízdenkám digitálním. Přes aplikaci loni cestující koupili 5,8 milionu jízdenek (meziroční nárůst o více než milion), počet vyhledávání spojů stoupl téměř o dvě třetiny na víc než 53 milionů.

Významným způsobem také vzrostl zájem o nízkoemisní vozidla, tedy elektro­mobily a hybridní vozy. V loňském roce se počet automobilů s re­gistrač­ní značkou EL zvýšil o 53 procent na devět a půl tisíce. Rovněž vzrostl počet veřejných dobíjecích stanic o patnáct procent na 693, z toho pětina byly rychlé dobíječky (DC).

Loni byly v Praze instalované první lampy veřejného osvětlení, které jsou připravené pro dobíjení elektromobilů. Bylo jich 55, letos je v plánu přidat dalších 172 kusů, do roku 2030 by jich po Praze mělo být zhruba 4 500 kusů. V roce 2022 se rovněž zesedminásobil počet instalovaných chytrých lamp na 7 254. Takové lampy dokážou měnit intenzitu osvětlení v závislosti na noční době (v noci snižují svit) nebo na základě pohybu chodců. Hlavní město se rovněž posunulo v oblasti chytrého svozu odpadu, kdy vzrostl počet senzorů a čipů v odpadových nádobách a zlepšil se odpadový management.

Přečtěte si také