Inovace v právu nejsou jen o technologiích

Inovace a disrupce v právu jsou pro nás mnohem širší oblast, než kterou pokrývají nové technologie.

Inovace a disrupce v právu jsou pro nás mnohem širší oblast, než kterou pokrývají nové technologie. Ani v naší kanceláři už dlouho nejsou inovace v právu pouze o technologických řešeních. Ty jsou samozřejmě velkým přínosem jak pro právní profesi, tak pro klienty, například z pohledu úspory času a úspory finančních prostředků. Chápu je však spíše jako nutný nástroj než jako hlavní cíl.

Nejen pro nás, ale i pro celý právní trh, je totiž inovací zejména propojování právní expertízy s dalšími oblastmi poradenství, jako je to finanční a riskové, IT, daně nebo třeba audit. Součástí naší strategie je také imperativ, že musíme být místem, které poskytuje lidem smysluplnou zkušenost. Dává prostor pro to, aby využili své silné stránky a díky tomu mohli vyniknout. Aby byla kancelář zároveň místem, kde je kultura spolupráce alfou a omegou všeho.

Abychom tento imperativ naplnili, musíme stále inovovat. V tom, jak spolu ve firmě komunikujeme, jakým tématům dáváme prioritu, na jakých zakázkách chceme s klienty spolupracovat. A v neposlední řadě, které činnosti si můžeme inovací ulehčit, nebo je díky inovaci vůbec nedělat. Inovace a inovativnost je pro nás proto extrémně důležitá v našem každodenním působení. Posunuje a určuje směr v poskytování právních služeb a zvyšující se nároky ze strany klientů. Klient v současné době automaticky předpokládá, že dostane vždy něco navíc. A to „navíc“ je mnohdy rozhodující parametr při výběru poradce. Parametr, který, dovolím si říct, přímo souvisí s inovativností.

Nemůžeme ale zapomínat na to, že právní profese jsou poměrně tradiční. Proto si cestu k inovacím hledají spíše opatrně. Dobrou paralelou může být medicína a postavení lékařů. Silné přesvědčení například o nenahraditelnosti osobního kontaktu a jednání občas tyto tradiční profese odrazuje od většího objemu online komunikace nebo standardizace, která šetří mnoho zdrojů. Odrazuje je od využívání právníka pouze tam, kde to je nezbytně třeba, protože většina agendy se dá standardizovat a právníka vlastně nevyžaduje. Mým oblíbeným příkladem je třeba standardizace transakcí s nemovitostmi. Podle mě by například ke koupi bytu od developera právník neměl být vůbec potřeba. Pokud developer respektuje standard na trhu a zveřejní své smlouvy, aby se tento soulad mohl potvrdit, pak zákazník už nebude potřebovat právníka. Nyní tam sice nejsme, ale záleží jen na rozhodnutí developerů, jestli standard přijmou, publikují a tím pak ve finále ušetří peníze zákazníkovi.

Častou otázkou je také to, jakou úlohu má v této oblasti stát. Za mě je skvělým dodavatelem naprosto unikátního statku: dat. Pokud stát, samozřejmě v souladu s právními předpisy (a klidně za úplatu) dá k dispozici data, která má, bude na jejich základě možné vymýšlet skvělé příklady využití v řadě oblastí. Ty bude přinášet soukromý sektor a bude je nabízet zákazníkům. Ti si jejich využíváním neuvěřitelně ulehčí život. To, co bylo dodnes složité, najednou bude jednoduché: stáhnete si aplikaci do mobilu a vyřešíte to. Podívejte se třeba na BankID, na možnost vyřizování řidičských průkazů nebo na nadstavby nad daty z katastru nemovitostí.

Inovace je pro nás zkrátka klíčová. Věřím, že je klíčová i pro společnost. Jsme vlastně k inovaci tak nějak odsouzeni. A to je dobře, jsou před námi další výzvy a my nechceme, aby se to změnilo.

Martin Bohuslav, řídící partner Deloitte Legal

Připraveno ve spolupráci s projektem legaldisruptors.eu

Přečtěte si také