I férové pojištění může vytvářet ziskový byznys

Pojišťovna Simplea garantuje klientům plnění pojistných událostí v 99 procentech případů, protože nepojišťuje zbytečnosti, říká její generální ředitel Martin Švec.

Uběhly dva roky s covidem a téměř rok s ruskou agresí na Ukrajině. Navíc inflace a energetické šoky. Setkáváte se s tím, že by lidé z finančních důvodů více rušili svá pojištění?
Zatím minimálně. Samozřejmě se našli lidé, kteří se kvůli covidu dostali do existenčních problémů a zrušení pojištění jako zbytkového statku pro ně bylo nevyhnutelným krokem. V našem oboru se ale krize projevuje s odstupem dvou tří let. A co platilo pro covid, bude platit i pro aktuální krizové období. Ukončení pojištění by ale mělo být až tím posledním krokem. Pokud se totiž k finančním těžkostem přidají zdravotní problémy, klientova životní krize se výrazně zvětší.

Nemáte tedy obavy?
Simplea má na 80 tisíc klientů a platí, že zdraví pojišťovny by nemělo záviset na tom, jestli deset nebo 20 procent klientů zruší smlouvy. V rámci testu kapitálové přiměřenosti se zkouší i jednorázový odchod 40 procent klientů a ten musí prokázat, že i na tuto negativní eventualitu je naše pojišťovna dobře připravena.

Jak se současné náročné období odrazilo na formě pojišťovny Simplea?
Prožili jsme docela zajímavý vývoj. V dubnu 2019 jsme spustili pojišťovnu v pilotním režimu, v létě jsme přešli do ostrého provozu a po půl roce přišel covid. Hned na začátku naší existence jsme si tedy prošli onou příslovečnou zkouškou ohněm. V současnosti mohu říct, že Simplea je ve výborné formě, byznysový plán se vyvíjí dobře a letošní výsledek je pozitivní. Obrat se nám meziročně zvýšil o 51 procent na 635 milionů korun. Ukazuje se, že i v malém počtu lidí a s kvalitním produktem lze dělat férový a ziskový byznys. Podnikání v oblasti životního pojištění má dnes odhadovanou dobu finanční návratnosti pět až osm let a nám se to navzdory všem překážkám podařilo mnohem dříve.

Existuje nějaký zaručený způsob, jak zaujmout klienta novým produktem?
Pravdou bohužel je, že pojišťovny nemají u lidí zrovna dobrou pověst a najít důvod, proč neplnit, pro ně většinou není nic těžkého. Snažíme se předejít této nechuti tím, že jsme k našemu pojištění přidali prvek obyčejné lidskosti. To znamená, že když nám na stůl přijdou těžké případy, které by v jiných společnostech automaticky zamítly, snažíme se klientovi vyjít maximálně vstříc.

Můžete uvést příklad?
Klientovi diagnostikují rakovinu v tak­zvané čekací době, kdy pojišťovny standardně plnit nemusejí. V Simplea se ale na případ podívají naši specialisté, a pokud nenajdou známky pojistného podvodu, peníze vyplatíme. Loni jsme měli pro situace tohoto typu 65 takzvaných škodních komisí a zamítli jsme pouze dva případy.

Co ještě považujete za důležité?
S klienty pravidelně komunikujeme v průběhu celé smlouvy, protože životní pojištění je dlouhodobý produkt a mít ho správně aktualizovaný a nastavený je pro jeho „funkčnost“ naprosto klíčové.

Nedávno jste spustili možnost sjednání životního pojištění jen v online podobě. Daří se tomuto produktu?
Životní pojištění z hlediska samotného sjednání patří na trhu k těm nejsložitějším produktům. Navzdory tomu se nám podařil vytvořit velmi jednoduchý a lidsky pochopitelný sjednávač. Potvrzují nám to i dotazy v call centru, kde nemusíme nic složitě dovysvětlovávat. Když se na nás klient obrátí, chce spíše získat detailnější informace o produktu. Takže se nám on-line sjednávač opravdu povedl.

Důležitým tématem se stává pojištění dlouhodobé péče. Jak na tuto oblast zareaguje Simplea?
Pojištění dlouhodobé péče vnímám jako další součást produktového vývoje na tuzemském trhu. A také na něm usilovně pracujeme. Stavíme na tom, že dnes klien­ti nepotřebují ani tak peníze z plnění jako spíše služby, které s touto oblastí souvisejí. Potýkáme se totiž se situací, kdy lidé sice mají finanční prostředky, ale nemají v této oblasti žádnou volnou nabídku, kterou by mohli využít. Nejen státní, ale i soukromá zařízení jsou naprosto přeplněná. Náš produkt bude založen na tom, že pojistné plnění nebude formou financí, ale poskytneme klientům službu. Spolupracujme s poskytovatelem těchto služeb a plánujeme produkt připravit tak, aby ho naši klienti, kterým je v průměru 35 let, mohli využít v situaci, kdy se budou muset postarat o své rodiče.

Přečtěte si také