Hybridní kancelář v gamingu: Výzva pro IT

V současnosti se oblast informačních technologií zabývá zejména dvěma klíčovými trendy: bezpečností a hybridním pracovním režimem. V herním průmyslu se spojení těchto dvou cílů stává náročnou a komplexní disciplínou. Dny, kdy se videohry rodily v garážích neformálních skupinek přátel, jsou dávnou minulostí a herní odvětví prošlo industrializací. Stejně jako v jiných odvětvích i zde je stále větší požadavek na aplikaci hybridního pracovního modelu.

IT oblast nabízí rozmanitá řešení, ale není použitelná pro všechny situace. Herní vývojáři často potřebují pracovat na výkonných pracovních stanicích přímo na místě, zatímco mnohá dostupná řešení jsou primárně zaměřena na kancelářskou práci prováděnou na přenosných počítačích. Grip Studios klade mimořádný důraz na bezpečnost a prevenci možných úniků citlivých dat. Proto musí veškerou vzdálenou konfiguraci pečlivě koordinovat se svými klienty, aby splňovala nejen vlastní bezpečnostní standardy, ale i požadavky zákazníků. V takových případech je nutné hledat individuální řešení šité na míru.

Firmy musejí aktivně hledat hybridní řešení pro svou IT infrastrukturu, což zahrnuje také bezpečné koncové stanice uživatelů. Jedním z možných řešení je minimalizace potenciálních vektorů útoku, prosazování dvoufaktorového ověření a omezení fyzického a virtuálního přístupu k pracovním stanicím pouze v bezpečném síťovém prostředí přes specializované síťové brány.

Tyto a další bezpečnostní metody nemohou předvídat všechny možné situace vyplývající z flexibility pracovního režimu, proto je klíčové pravidelně vyhodnocovat situaci za využití robustních nástrojů, jako jsou SIEM/SOC. Statistiky z oblasti bezpečnostních průzkumů jasně ukazují, že pravidelná školení a bezpečnostní kampaně pro zaměstnance jsou nezbytné. Bez ohledu na kvalitu technických řešení úspěch závisí na informovanosti zaměstnanců a jejich schopnosti reagovat na potenciální bezpečnostní hrozby.

Pavel Naď, IT manažer

Přečtěte si také