Huawei a Ericsson podepsaly dohodu o vzájemném licencování patentů

Technologické společnosti Huawei a Ericsson k dnešnímu dni podepsaly dlouhodobou globální dohodu o vzájemném licencování patentů. Ta se vztahuje na patenty v rámci standardů stanovených organizacemi 3GPP, ITU, IEEE a IETF pro mobilní technologie 3G, 4G a 5G. Smlouva zahrnuje prodej síťové infrastruktury a spotřebitelských zařízení obou společností a poskytuje oběma stranám vzájemný přístup k patentovaným standardizovaným technologiím na globální úrovni.

„Těší nás, že jsme se společností Ericsson dosáhli dlouhodobé globální vzájemné licenční spolupráce,“ uvedl Alan Fan, ředitel oddělení pro duševní práva ve společnosti Huawei. „Jako ti, kteří mají velký podíl na utváření patentům nezbytných k dodržení technických norem (SEP) pro mobilní komunikaci, si obě společnosti uvědomují hodnotu vzájemného duševního vlastnictví a tato dohoda vytváří pevnější patentové prostředí. Prokazuje to závazek obou stran, že duševní vlastnictví by mělo být řádně respektováno a chráněno.“

Foto: Shutterstock

V uplynulých dvaceti letech se společnost Huawei významně podílí na tvorbě hlavních ICT standardů, včetně těch pro mobilní sítě, Wi-Fi a multimediální kodeky. V roce 2022 se Huawei s počtem 4 505 podaných patentových přihlášek stala absolutní jedničkou mezi žadateli o patenty u Evropského patentového úřadu. „Náš závazek sdílet špičkové technologické inovace podpoří zdravý a udržitelný rozvoj průmyslu a přinese spotřebitelům spolehlivější produkty a služby,“ uvedl Fan.

Společnost Huawei je držitelem i realizátorem patentů označených SEP (Standard Essential Patent) a zavázala se poskytovat licence na tyto patenty za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek. Podpisem dohody s Ericssonem společnost Huawei zároveň poskytuje i získává přístup ke klíčovým technologiím. „Tato dohoda je výsledkem intenzivních diskusí, které zajistily spravedlivé uspokojení zájmů držitelů patentů i jejich realizátorů,“ dodal Fan

Přečtěte si také