HELIOS iNuvio od Asseco Solutions pomáhá firmám s automatizací a centralizací

HELIOS iNuvio oproti svému předchůdci HELIOS Orange přináší přes dvě stě nových vylepšení, která vycházejí primárně ze zkušeností a potřeb zákazníků.

Mezi nejvyhledávanější nové funkcionality systému HELIOS iNuvio patří plně integrovaný manažerský pohled na data v podobě Business Intelligence, prediktivní analýzy důsledků, notifikační centrum nebo možnost centralizovaných kontrol a administrace systému. Nejoceňovanější je pak intuitivní uživatelské prostředí.

Na nejnovější systém z dílny Asseco Solutions migrovala například skupina KODAP. Ta poskytuje komplexní služby pro podnikatele a daňové poplatníky. Stovkám klientů ve čtrnácti kancelářích po celém Česku nabízí daňové poradenství, audity, vedení účetnictví včetně mezd i advokátní služby. Skupina po­užívala HELIOS Orange pro vlastní účetnictví i řízení některých interních procesů.

S nárůstem digitální agendy a přechodem do online nejen v souvislosti s koronavirem bylo potřeba posunout automatizaci interních procesů na vyšší úroveň a zavést centrální řízení metodiky, nastavení osnov, číselníků i automatických kontací ve vztahu ke klientům. Veškeré změny teď mohou v KODAP provádět centrálně a flexibilně reagovat na legislativní změny i požadavky zákazníků. Systém je také otevřený pro nejrůznější druhy automatizace a společnostem KODAP umožnil úplnou digitalizací oběhu dokumentů jak u klientů, tak interně.

Firma také oceňuje mzdový modul, který je propracovaný a robustní, vhodný i pro velké klien­ty. Vysoce hodnotí i modul evidence majetku a jeho odpisů, jenž je oproti konkurenčním řešením, s nimiž mají v KODAP zkušenosti, velmi propracovaný.

Přechod na HELIOS iNuvio po dvou desítkách let využívání HELIOS Orange vyžadoval velké množství příprav a práce. Migrace dat se týkala 1200 různorodých účetních databází ve čtrnácti kancelářích KODAP. Vše se obešlo bez větších problémů.

Přečtěte si také