Efektika nabízí pohodlnou investici do indexu S&P 500

Společnost Investika spustila nový fond s očekávaným průměrným zhodnocením 7 procent ročně. V čem je unikátní, vysvětluje jeho portfolio manažer Ján Hanzo.

Společnost Investika je známá díky svému stejnojmennému nemovitostnímu fondu. V čem se liší nový fond?
Fond Efektika investuje do podílových listů takzvaných burzovně obchodovaných fondů (ETF), které kopírují akciový index S&P 500. Ten je jedním z nejsledovanějších akciových indexů světa. Fondy ETF, které vybíráme, nakupují akcie přesně tak, jakou váhu mají v indexu S&P 500. Pokud by je měl klient nakupovat sám, tak se pro něj investice do tohoto indexu stane nedostupnou. Zastoupení akcií v indexu se navíc mění a je náročné tyto změny promítat do portfolia. To vše za investory udělají ETF fondy. Kdokoli se tak může už od 100 korun měsíčně podílet na hodnotě společností, jako jsou Apple, Amazon či Coca-Cola.

Proč jste pro svůj akciový produkt zvolili právě ETF fondy, které kopírují index S&P 500?
Díky více než pěti stům akcií, v nichž má investor podíl, je omezeno riziko, kterému se vystavuje ten, kdo vsadí na jednotlivé akcie nebo své portfolio sestavuje aktivně. Platí, že když mají ne­̌které z firem problémy, jiným společnostem či oborům z indexu se naopak daří, což stabilizuje celkový výnos. Nikdo nevíme, co přijde za rok nebo dva, ale dlouhodobě má světová ekonomika tendenci růst, což index S&P 500 skvěle odráží. Náš fond na českém trhu nemá téměř konkurenci. Nabízíme úspěšný způsob investování pro každého – v ko­runách. Investor, který si zvolí třídu fondu zajištěnou proti kurzovému riziku, může navíc investovat bez starostí, co s výnosem udělá vývoj kurzu koruny k dolaru. Nemusíte utrácet velké částky, abyste nakoupili všech více než 500 akcií v indexu.

Jaký je očekávaný výnos fondu?
Na základě historické výkonnosti indexu S&P 500 je dlouhodobý výnos očekáván přes sedm procent ročně. Akciový trh je v krátkodobém horizontu poměrně kolísavý, proto je zde nutné dodržet dlouhý investiční horizont. Ten je ideál­ně od
deseti let výše, protože tak vyrovnává krátko­dobé výkyvy a umožňuje získat vyhodu dlouhodobě vyššího výnosového potenciálu akcií.

Pro koho je Efektika určená?
Pro kohokoli s dlouhodobým investičním cílem, kdo chce dosáhnout atraktivního výnosu, jenž nabízí akciové trhy, a současně chce vsadit na dlouhodobě osvědčenou strategii. Typickým investičním cílem do Efektiky může být důchodová renta, kterou si chce klient v budoucnu přilepšit, umožnění studia dětí či pořízení jejich prvního bydlení.

Jak je zajištěno bezpečí investice do Efektiky?
Vedle dodržování všech pravidel našeho působení na finančním trhu navíc sledujeme regulatorní prostředí, v němž působí emitenti ETF. Při jejich výběru preferujeme ta ETF, jež mají evropskou licenci UCITS, která podléhá nejpřísnějším regulatorním požadavkům. Licenci UCITS má i samotný fond Efektika.

Strategie Efektiky je založena na takzvaném pasivním investování. V čem spočívá přidaná hodnota portfolio manažerů Investiky?
Přinášíme klientovi diverzifikaci – drobný investor si obvykle koupí podíl pouze v jednom burzovně obchodovaném fondu (ETF), ale Efektika má v portfoliu vždy alespoň pět různých emitentů ETF sledujících S&P 500, těch je navíc nepřeberné množství, a tak je pro investory nabídka mnohdy nepřehledná. My jsme zanalyzovali doslova všechny poskytovatele ETF navázané na index S&P 500 z Evropy a Severní Ameriky a vybrali ty, kteří mají dlouhodobě nejlepší výkonnost a nejnižší poplatky.

Jaké další výhody přináší investice do fondu Efektika?
Dostat se k takto strukturované investici není pro běžného klienta jednoduché. Díky Efektice je to ale snadné, a to i v rámci celé produktové nabídky společností Investika. Klienti Efektiky si mohou pod jednou střechou sestavit prakticky kompletní portfolio v závislosti na svých cílech, investičním horizontu a postoji k riziku.

Přečtěte si také