Dočká se rekordní růst advokátních služeb stropu?

Příští rok může přijít zpomalení, odhadují některé přední kanceláře.

Většina advokátních kanceláří, které oslovil magazín TOP PRÁVNÍ BYZNYS, hlásí za letošní rok rekordní nárůst obratů. Přesto se najdou segmenty, kde vidí elitní právnické firmy spíše stagnaci. Jaký bude další vývoj? A do kterých oblastí se vyplatí kancelářím investovat?

Rok 2023 byl pro jednu z předních právnických firem na trhu, advokátní kancelář Glatzová & Co., podle slov její zakladatelky Vladimíry Glatzové úspěšný. „Náš obrat dosud vzrostl o téměř 20 procent. Částečně to bylo způsobeno tím, že jsme vzhledem k inflaci zvýšili sazby. Zejména jsme ale zvýšili objem zúčtovatelných hodin o 22 procent,“ říká pro magazín TOP PRÁVNÍ BYZNYS. Obdobně se na letošní rok dívají také další partneři předních právnických firem. „Letošek byl u nás ve znamení růstu, vykoupeného spoustou práce. Začali jsme pečovat o větší klienty – finanční instituce, rozšířili naše služby v oblasti hromadných žalob a zapracovali na nízkoprahovém poskytování náhrad škody na zdraví,“ popisuje David Kuboň, řídící partner KLB Legal.

Meziroční růst přes 30 procent očekává například Jan Krampera z Aegis Law. Podobný optimismus potvrzují také oslovení zástupci Frank Bold Advokáti, Petráš Rezek, Sedlakova Legal nebo Eversheds Sutherland. „Náš růst souvisí nejen s personálním posílením a nastavením pražské kanceláře, ale i se schopností získávat stále větší objem práce nejen od českých klientů, ale i ze zahraničí, a to i díky globální síti, které jsme součástí,“ říká Bořivoj Líbal z Eversheds Sutherland.

Jak zmiňuje Vladimír Čížek z právnické firmy Schönherr, letošní rok kancelář plánovala spíše střídmě optimisticky a její odhady se vyplnily. „V druhém a třetím kvartálu došlo k poklesu large size transakcí – což pro nás nebylo kritické – z důvodu makroekonomické a geopolitické situace a v posledním čtvrtletí dochází k opětovnému navracení do normálu, respektive kumulaci nových a přerušených či pozdržených transakcí,“ přibližuje s tím, že celkově budou hospodářské výsledky kanceláře v souladu s jejich rozpočtem. „Dojde tedy k dalšímu meziročnímu navýšení obratu a příjmů,“ dodává.

Podle Arthura Brauna z bpv Braun Partners nejsou hlavním ukazatelem úspěchu všeobecné tržby, ale především zisk za jednotlivé partnery, advokáty a koncipienty. „U nich očekáváme za rok 2023 mírný nárůst. Ale nebude to snadné – nárust odměn a zároveň nákladů za energie a nájem, které tvoří největší část našich celkových nákladů, je cítit,“ dodává.

Lehká opatrnost na trhu

Určitou opatrnost u svých klientů letos vidí Martin Řanda, managing partner kanceláře act Řanda Havel Legal. „Řekl bych, že z hlediska tržeb bude letošní rok srovnatelný s tím loňským. Klienti jsou s ohledem na zpomalený ekonomický růst v důsledku vysoké inflace v investování opatrní. Také nárůst soudních sporů ještě nepřišel, ten určitě očekáváme,“ říká. Obdobné výsledky očekává také Ondřej Zemek z kanceláře Sparring, která se specializuje na startupy a technologický segment. „Z důvodu zaznamenané stagnace budeme mít v roce 2023 přibližně stejný výsledek hospodaření jako v roce 2022. Za následek přikládáme zaznamenaný pokles v investicích ze strany VC fondů cca ve velikosti 70 procent v Česku a Slovensku a skoro 80 procent v USA a také obecnou ekonomickou situaci v regionu, kdy na trhu vidíme, že klienti šetří, propouští, osekávají týmy a odkládají investice,“ říká Zemek.

Jak přibližuje Patrik Koželuha, kancelář Bříza & Trubač má před sebou letos těžký úkol. „Za rok 2022 jsme dosáhli obratu 44,5 milionů korun, což byl tehdy meziročně skok přibližně 40 procent. Ačkoli od vzniku kanceláře meziročně pokaždé rosteme, obávali jsme se, že jsme již na nějakou dobu narazili na strop. Nicméně dosavadní čísla nám ukazují, že se nám možná podaří i letos obrat z předchozího roku překonat. Již to nebude asi o 40 procent, ale v mírný růst věříme,“ říká.

Bude příští rok spíše pesimistický, nebo se prolomí ledy?

„Na výhled roku 2024 bychom potřebovali křišťálovou kouli. Vzhledem k složité situaci ve světě lze čekat útlum na trhu M&A. Zpomalení hlásí i kolegové z advokátních kanceláří napříč celou západní Evropou,“ otevírá spíše pesimisticky téma příštího roku na trhu právních služeb Vladimíra Glatzová. „V některých oblastech, jako jsou například nemovitosti a private equity, očekáváme méně transakcí,“ doplňuje ji Artur Braun.

Opačný pohled nabízí Martin Řanda. „Ekonomika by se podle predikcí měla vrátit k růstu a inflace klesnout. Pokud se tak skutečně stane, projekty, které jsou teď „u ledu“, by se měly začít realizovat. Klienti budou v podnikání aktivnější a určitě při chuti,“ myslí si. Podobně příležitosti vnímá také Ondřej Zemek ze Sparringu. „Na trhu cítíme mírný vzestup investičního apetitu a také tlaku po inovacích z řad tradičních společností. Věřím tedy, že trh je z nejhoršího venku. Očekáváme růst trhu právních služeb, M&A a investic do startupů,“ popisuje.

Do dalšího roku si také věří jedna z nejdynamičtěji rostoucích kanceláří u nás, Aegis Law. „Má-li být růst tržeb zdravý a udržitelný, musí s ním jít ruku v ruce i růst personální. Vedle růstu ekonomického proto plánujeme i významnější posun personální, který by měl zajistit rozšíření spektra služeb, které našim klientům poskytujeme, a zachování standardu, na který jsou u nás zvyklí,“ říká Jan Krampera. Růst v příštím roce předpokládají také například Petráš Rezek, Bříza & Trubač nebo Schönherr. Jasné obrysy příštího roku pak mají v Sedlakova Legal.

„Plánujeme růst o dalších 30 procent, kdy již nyní máme zajištěnu zejména díky expanzi našich klientů do zahraničí a zahraničním investicím do českých firem práci na více než třetinu následujícího roku. Toto je pro naši kancelář unikátní a je to dané velikostí zakázek, které se nám rok od roku zvětšují,“ říká partnerka Jana Sedláková.

Nahoru půjde energetika nebo compliance

„Za klíčový driver příštího roku bychom označili nárůst transakcí ve spojení s pokračujícími restrukturalizacemi, které propojují plně M&A a pracovněprávní segment. Současně bude náš růst podpořen novými týmovými akvizicemi – rádi bychom pokračovali v růstu týmu v oblasti transakcí, technologie a IP. Nově bychom také rádi vytvořili tým se zaměřením na daňové transakční poradenství,“ přibližuje detailnější plány kanceláře Schönherr pro rok 2024 Vladimír Čížek s tím, že takové kroky jsou plně v souladu s celofiremní růstovou strategií zaměřující se v regionu CEE na český a polský trh.

Další oslovení partneři předních advokátních kanceláří vidí příležitosti v řadě oblastí podnikání. Například KLB Legal by rádi rostli v obou svých klíčových segmentech – Wealth & Health. „V oblasti finančního práva se soustředíme na nové regulace v oblasti ESG, kryptoaktiv a kybernetické bezpečnosti. Náhrady škody na zdraví chceme dále zjednodušovat tak, aby rodiny v těžké životní situaci dosáhly na peníze co nejdříve,“ říká David Kuboň. Jan Krampera z Aegis Law zase plánuje výrazněji posilovat v oblastech compliance, insolvencí, IT a IP, kde očekává významný nárůst agendy. Bořivoj Líbal z Eversheds Sutherland zmiňuje oblasti IT, pracovní právo, cyber security nebo insolvence.

Lukáš Rezek z Petráš Rezek vidí příležitost mimo jiné v daňové oblasti. „S ohledem na to, v jaké formě bude přijat konsolidační balíček ve vztahu ke zdanění příjmů z prodeje podílů ve společnosti, resp. zrušení jejich osvobození, očekáváme růst v oblasti obchodního práva obecně. Dále očekáváme růst v segmentu nemovitostí s ohledem na plánované snížení úrokových sazeb ze strany ČNB,“ zmiňuje Rezek. Podle Martina Řandy bude oblast nemovitostí pro advokátní kanceláře zajímavá i díky tomu, že se také od začátku příštího roku a v plné míře pak od července 2024 začne projevovat nová regulace stavebního práva, kdy dojde ke zjednodušení povolovacího procesu. Podle Moniky Novotné z advokátní kanceláře Rödl & Partner se bude její tým vedle svých tradičních odvětví, jako je daňové právo, M&A nebo pracovní právo, soustředit i na další právní odvětví. „Jedná se například o zdravotnické právo nebo o hospodářské, zejména daňové, trestní právo,“ říká.

Energetika a životní prostředí táhnou

Další kanceláře vidí vzestupný trend v energetice. „V oblasti energetických projektů je důvodem růstu práce aktuální tržní situace, která těmto projektům fandí a je po nich poptávka. Dále chceme růst v oblasti transakcí. Věříme rovněž, že nám nadále poroste agenda též v daňových litigacích a obhajoba v trestním řízení týkajících se daní,“ shrnuje Patrik Koželuha z Bříza & Trubač. „I my plánujeme růst v oblasti energetiky, respektive životního prostředí. Mimo jiného bude vláda v příštích letech pokračovat v podpoře rozvoje obnovitelných zdrojů energie a bude klást velký důraz na energetické úspory. Tam vidíme velký prostor jak pro nové projekty, tak i pro úpravy stávajících zdrojů,“ doplňuje Martin Řanda.

Jak připomíná Pavel Franc z Frank Bold Advokáti, výše zmíněné segmenty patří k těm, na které jeho kancelář dlouhodobě specializuje. „Jde o segmenty, které milujeme, byť to byznysově dává smysl jen částečně. Nemůžeme si ale pomoct, jenom pro peníze nepracujeme. Naše témata jsou tedy jasná: energetické právo a obnovitelná energetika, ESG, územní plánování a stavební právo, respektive zelené stavebnictví a development jako celek, udržitelný rozvoj měst, investice do zelených technologií. Chystáme se také pokračovat v experimentování s novými technologiemi v právu,“ říká.

Výzvy v oblasti technologií

Jak Ondřej Zemek, tak Jana Sedláková se shodují, že pro kanceláře orientující se na oblast startupů bude příležitostí přibývat. „Očekáváme vzestup M&A transakcí a investic do startupů, když řada VC fondů potřebuje rozinvestovat své fondy a další velká část fondů momentálně nové fondy rozjíždí,“ říká šéf kanceláře Sparring s tím, že v plánu má kancelář také expanzi na západní trhy v USA a UK, kdy umožní českým a slovenským startupům, scaleupům, ale i tradičnějším byznysům rychle a efektivně penetrovat západní trhy.

Dalším důvodem růstu v segmentech spojených s technologiemi a M&A je podle Jany Sedlákové potřeba firem digitalizovat, automatizovat a využívat na maximum technologické inovace. „Důvodem je také regulace ze strany EU, protože příští rok bude našlapaný právními změnami v oblastech technologií a kyberbezpečnosti – na společnosti se řítí DORA, NIS2, DSA a regulace platforem, začne se vymáhat DAC7, je toho spousta,“ říká Sedláková s tím, že roli hraje také příliv zahraničního kapitálu do Čech. „Jak investice, tak strategické akvizice nadnárodních společností do českých technologií neubývají,“ uzavírá Jana Sedláková.

Přečtěte si také