Diverzitu máme zakořeněnou v DNA, říkají elitní advokátky

Projekt o historii, současnosti a budoucnosti žen v právu s názvem #PRVNÍCH100LET ve svém novém ročníku již potřetí spojuje inspirativní dámy právního světa i veřejného života a připomíná osudy žen, které jejich profesi formovaly. Své jméno s ním spojila řada předních advokátních kanceláří působících na českém trhu. Jak se jejich zástupkyně dívají na téma diverzity? A jak ji ještě více podpořit?

„Vždy jsme měli velké privilegium přijímat k nám do kanceláře kvalitní lidi bez ohledu na jejich pohlaví či věk a zároveň dát prostor nastupující generaci. Nakonec i vedení naší kanceláře sestává z mužů i žen, a to dokonce napříč generacemi. To, myslím, hovoří za vše,“ otevírá téma diverzity v advokacii Barbora Vlachová z advokátní kanceláře Císař Češka Smutný. Partnerka advokátní kanceláře Kinstellar Karla Rundtová pak dodává, že základem úspěchu je „vytvářet takové prostředí, aby se v něm i při náročnosti advokátní práce všichni cítili dobře, mohli se profesně rozvíjet, odvádět skvělé výkony a zároveň měli dostatek času na své rodiny a osobní zájmy a aktivity“. Ne vždy je k takovému nastavení ale snadná cesta.

Jak upozorňují právničky působící v advokátní kanceláři Taylor Wessing, kde působí rekordní počet partnerek, předně je třeba dávat stejné šance všem, bez jakékoli diskriminace, bez ohledu na pohlaví, rodinný stav, národnost, věk či náboženství. „Podporujeme například rodiče dětí, bez ohledu na roli a máme stejná pravidla pro home office matek i otců. Ve všech evropských kancelářích je zavedeno individuální uspořádání rodičovské dovolené zohledňující potřeby rodičů. Máme diverzifikaci z hlediska národností i náboženského vyznání,“ přibližují právničky. Kancelář také dlouhodobě věnuje pozornost genderové diverzitě a rovným příležitostem. „Poměr advokátů a advokátek je zhruba 50:50 na všech úrovních včetně partnerů. Kancelář se také pravidelně účastní online iniciativ zaměřených na genderovou diverzitu, pořádá dámské eventy a zapojuje se do International Women’s Leadership Programme,“ dodávají právničky z Taylor Wessing.

Diverzita je víc než buzzword

Hana Čekalová, která působí jako seniorní advokátka v Clifford Chance, diverzitu vnímá jako nesmírně široký pojem zahrnující různé společenské a zdravotní aspekty. „Ke všem těmto faktorům přistupujeme s respektem a snažíme se vytvořit pozitivní prostředí prosazující rovné příležitosti. Jsme členem nadace Pride Business Forum, čímž jsme se veřejně zavázali podporovat principy Evropské charty o diverzitě a podporujeme naše mladé a studující kolegy a kolegyně. Pro mě diverzita zahrnuje i aktivní podporu těch, kteří čelí znevýhodnění. Tuto podporu realizujeme prostřednictvím poskytování pro bono služeb,“ přibližuje.

Jak upozorňuje Karla Rundtová, partnerka Kinstellar, diverzita je v této advokátní kanceláři více než jen buzzword. „Diverzita byla již od vzniku naší advokátní kanceláře nedílnou součástí našeho firemního života. Neřídíme se tabulkami, ale tím, co nám dává smysl. Není to pro nás ani módní záležitost a PR, ani povinnost, kterou musíme plnit kvůli novým regulacím,“ říká. Kinstellar řadu let umožňuje flexibilní úvazky, dlouhodobě zaměstnává studenty a spolupracuje s kolegy v důchodovém věku. „Pokud k tomu přidáme i neformální atmosféru, zcela přirozeně tak vzniká prostor pro mezigenerační spolupráci a vzájemné předávání zkušeností,“ dodává. Právě na mezigenerační spolupráci staví Barbora Dubanská z Dubanska & Co. „Zásadní je umožnit nastupující generací se plně zapojit a mít komplexní náhled do případu. Také je důležitá zpětná vazba a umožnit stát se odborníkem v dané oblasti. Stejně tak je přínosné umožnit networking,“ popisuje. Sama se snaží mladším kolegyním nasdílet praktické rady a informace o právním vzdělávání, praxi a kariérním růstu. „Důležitá je business perspektiva, upozorňuji na aktuální trendy a způsoby, jak získat cenné zkušenosti. Také podporuji rozvoj dovedností a vytváření kontaktů, což může začínajícím koncipientům pomoci při startu v advokacii,“ dodává.

Flexibilita především

Zásadním tématem je podle Karly Rundtové také návrat rodičů z mateřské či rodičovské dovolené. „Zcela samozřejmě umožňujeme zkrácené úvazky, stejně jako těm, kteří potřebují být více doma s malými dětmi či z jiných rodinných či osobních důvodů – a to bez ohledu na senioritu pozice nebo typ vykonávané práce. V tomto ohledu jsme nepochybně byli průkopníky mezi velkými advokátními kancelářemi. Ráda bych zdůraznila, že téměř všechny kolegyně se nám z rodičovské dovolené vrací, pokud o to mají samy zájem. Kromě toho běžně zaměstnáváme i kolegy a kolegyně se zdravotním omezením,“ popisuje. Celkem využívá v Kinstellar nějakou formu flexibilního úvazku 31 % kolegů, z toho 66 % žen. „Zkušenosti máme v drtivé většině případů velmi dobré – vždy je možné nastavit pracovní dobu tak, aby vyhovovala všem. Někdy to chce samozřejmě věnovat trochu více úsilí a času nalezení té nejlepší kombinace v týmu a nastavení si musí „sednout“, ale rozhodně to stojí za to,“ říká Rundtová.

Byznysový rozměr

Jak připomíná Aneta Disman, counsel advokátní kanceláře Clifford Chance, zapomínat se nesmí ani na ženy v byznysové sféře. „Aktivně proto podporujeme právě projekt #PRVNÍCHSTOLET a mimo individuální přístup k jednotlivým kolegyním při návratu z rodičovské dovolené jsme s kolegyněmi přišly s konceptem pravidelných setkání s klientkami, tzv. Pink Bubbles. Cílem je „praskání bubliny“ a vytváření neformálního prostoru pro setkávání, kde se ženy nejen z řídících funkcí mohou bez tlaku a v uvolněné atmosféře seznámit a otevřeně diskutovat o společných výzvách,“ říká právnička, která je sama mentorkou v mentoringovém programu Equilibrium, který zaštiťuje Britská obchodní komora a jehož cílem je podpora žen v byznyse a na manažerských postech.

Mentoring je blízký také seniorní advokátce Veronice Kinclové z Clifford Chance. Kromě toho se snaží téma diverzity podporovat například také jako členka pracovních skupin pod vedením AmCham včetně zapojení do Vládního výboru pro strategické investice při vzniku iniciativ na podporu pracovního prostředí odpovídajícího aktuálním potřebám doby. „Snažím se tématu věnovat také prostřednictvím školení a panelových diskuzí, například ve spolupráci s Pride Business Forum na téma „Shaping the future of inclusive professional environment“, při otevírání témat, jako je právně správný přístup zaměstnavatele vůči zaměstnanci, který prochází tranzicí,“ uzavírá s praktickým příkladem, jak je možné diverzitu ještě více podporovat, Veronika Kinclová.

Přečtěte si také