Digitální technologie zlepšují zdravotní péči

Rozvoj komunikačních technologií a videotechnologií mění i medicínu. Moderní systémy přenosu obrazu a jeho analýzy pomáhají jak při operacích, tak individuální diagnostice.

Samostatnou kapitolu pak představuje metaverzum. Telemedicína používá telekomunikační technologie k přenosu lékařských informací. Od příchodu a rozvoje digitálních technologií roste jejich vliv v medicínských konzultacích, vyšetřeních, edukační komunikaci či v telechirurgii, ke kterým se používají stále dokonalejší komunikační prostředky.

Telekonzultace jsou hlavním příkladem telemedicíny založeným na náhradě osobního kontaktu technologiemi, přičemž jejich vývoj posunuje právě je. Vedle telefonního hovoru dvou lékařů nebo lékaře s pacientem se stále více komunikuje pomocí videokonferencí. A stále modernější zařízení jsou používaná i při vyšetření na dálku. Na barcelonském veletrhu MWC 2023 byla například představena technologie, která umožňuje sel­fie kamerou telefonu nebo webkamerou notebooku zjistit zdravotní stav pacienta. Změření změn odrazů světla od kůže obličeje, které se mění podle průtoku krve v podkoží, během 30 vteřin ukáže krevní tlak, rychlost srdečního tepu, případné nepravidelnosti, rychlost dýchání i hladinu cukru v krvi či cholesterolu.

Základ teleedukace tvoří distanční vzdělávání, kdy studenti jsou vyučováni přes videokonferenci. Tato oblast se výrazně rozvinula v covidovém období.

Moderní komunikační a videokonferenční techniky jsou stále více používané v medicíně při výuce nastupujících lékařů a dalších zdravotníků. Telementoring pak znamená asistenci vzdáleného odborníka při operaci prováděné jiným lékařem třeba na druhém konci světa a spočívá v jejím sledování a odborném vedení.
Moderní technologie lze použít i pro konkrétní praktické zákroky a operace.

Ilustrace: Vojtěch Velický

Technologický vývoj v uplynulých deseti letech pokročil natolik, že je možné provádět telerobotické výkony na velké vzdálenosti dálkově ovládanými roboty. V těchto případech je chirurg ovládá buď z vedlejší místnosti, nebo třeba z místa tisíce kilometrů vzdáleného pomocí elektromechanických rozhraní s připojenými upravenými chirurgickými nástroji. První transatlantická operace, která vstoupila do dějin medicíny jako Lindbergh, byla provedena 7. září 2001. Profesor Marescaux při ní z New Yorku provedl cholecystektomii, odstranění žlučníku, u pacientky na operačním sále ve Štrasburku.

Od té doby se vyvíjejí všechny složky operačního systému a nahrazují je kvalitnější a pokročilejší součásti s vyšším rozlišením, přesností a možností auto­matizace některých úkonů. Přichází Medaverzum – Medical Metaverzum – a MedTech zažívá mimořádný rozvoj. Mezi aktuálně často používané pojmy patří i metaverzum, prostor vytvořený ve virtuální realitě, kde uživatel konzumuje svůj 3D zážitek. A zde vznikají příležitosti i pro digitální MedTech systémy.

Tato problematika je označovaná za novou platformu interakce. Ve virtuální digitální ekonomice budou uživatelé již brzy nakupovat léčebné přípravky, wellness služby, duševní péči a další. Virtuálně se pak budou moci setkat s lékařem, obdržet výzvu například k vyšetření, laboratornímu testu, zdravotní konzultaci či službám telemedicíny. Metaverzum může změnit současné poskytování zdravotní péče otevřením nových možností léčby, snížením nákladů a zlepšením medicínských služeb.

Andrej Hronec, ředitel společnosti Audiopro

Přečtěte si také