DHL Freight CZ reaguje na vývoj na dopravním trhu zvýšením cen od příštího roku v průměru o 12 procent

DHL Freight, jeden z největších poskytovatelů logistických služeb a přední silniční nákladní přepravce v Evropě, oznamuje, že je v důsledku vývoje na dopravním trhu a s tím spojeným růstem nákladů na zajištění přeprav nucen od 1. 1. 2023 přistoupit v České republice k úpravě cen produktů silničních přeprav a doplňkových služeb v průměru o 12 %.

Cena za silniční nákladní přepravu je v současné době významně ovlivňována řadou inflačních a geopolitických vlivů. Rostoucí náklady na zajištění přeprav souvisí s nárůstem nákladů na provozování a údržbu nákladních vozidel, růstem cen pojištění, zvýšenými náklady na provozování logistické infrastruktury a vybavení, vývojem mezd a dostupností kvalifikovaného personálu. V neposlední řadě se trh silniční nákladní přepravy potýká s nedostupností nových vozidel jak z důvodu dlouhých dodacích lhůt, tak podstatného nárůstu cen pořízení.

„Za kritický považujeme přetrvávající faktor chybějících řidičů. Nepříznivá situace se prohloubila jak v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, tak pokračujícím odlivem řidičů do osobní přepravy a obecnou neatraktivitou tohoto povolání.  Tento fakt přímo ovlivňuje nepoměr mezi poptávkou a nabídkou dopravních kapacit na trhu.

Věříme, že jsme navýšení cen stanovili úměrně vůči rostoucím nákladům a tento krok nám i nadále umožní zachovat kvalitu našich služeb na vysoké úrovni,“ říká Vít Návrat, Managing Director DHL Freight Central Eastern Europe.

Přečtěte si také