Budoucnost logistiky: automatizace a transparentnost

Využití velkých dat, online komunikace se zákazníky a internet věcí jsou podle Jana Kodady, ředitele obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR, hlavními motivy technologického pokroku v logistice pro nejbližší desetiletí.

Kam se obor, bez něhož nemůže fungovat průmysl, služby ani obchod, posune do roku 2030?
Domnívám se, že tlak na transparentnost a efektivitu logistických procesů, který v našem oboru pociťujeme přinejmenším v posledních deseti letech, se bude stále stupňovat. Přehledné a jasné zásobovací procesy jsou důležité pro efektivní plánování výroby a skladových zásob obchodů. Přesné a aktuální informace o pohybu zásilek napříč odběratelsko-dodavatelskými řetězci jsou komoditou, jejíž hodnota stoupá v očích zákazníků.

Využití technologií tedy umožní další posun v těchto parametrech?
Ano, o tom jsem přesvědčen. Firma Gebrüder Weiss již nyní využívá řadu technologií, jež umožňují například efektivnější využití nákladní kapacity vozidel. Naši zákazníci využívají portálu myGW, který jim umožňuje využít nejrůznější informace o jejich zásilkách, objednávkách, stavu fakturace nebo skladových zásob. Rozvoj internetu věcí umožní ještě komplexnější představu o stavu i pohybu zboží, využití takzvaných velkých dat (big data) se stane základem plánování logistických procesů a posune efektivitu logistiky jako oboru o vývojový stupeň dále.

Jakou roli bude v takovou chvíli hrát člověk? Bude jeho schopností ještě potřeba?
Již dnes se v praxi uplatňují nová a reálně využitelná technická řešení, která mohou práci člověka nahradit. Týká se to však zejména činností periodicky se opakujících a mechanických, kde není potřeba kombinovat zkušenosti a kontext konkrétního problému k jeho řešení. Gebrüder Weiss například dokončuje vývoj systému s umělou inteligencí, který dispečerům navrhne nakládku i rozvozové trasy, konečná rozhodnutí však i nadále zůstanou na zkušených lidských expertech. Jsem přesvědčen, že role lidí v logistice zůstane i nadále nezastupitelná, ale bude se posouvat stále více do oblasti vyhodnocování konkrétních řešení navržených umělou inteligencí a přijímání konečných rozhodnutí.

Přečtěte si také