Budoucnost je v elektřině

Elektrická energie je jediný univerzální energetický zdroj, který může být nejen bezemisní, ale i ze značné části plně obnovitelný, říká šéfka firmy Fenix Trading Kateřina Jezerská.

Po skončení vysokoškolských studií v Ostravě v roce 2000 Kateřina Jezerská nastoupila do oddělení zahraničního obchodu společnosti Fenix Trading, která je součástí holdingu Fenix Group, jednoho z největších evropských výrobců elektrických topných systémů. Fenix Group založil před více než 30 lety její otec Cyril Svozil a dnes jsou spolu s Cyrilem Svozilem jr. členy správní rady akciové společnosti Fenix Group. Současně je Kateřina Jezerská od roku 2017 jednatelkou a ředitelkou Fenix Trading v Jeseníku.

Doménou celého holdingu Fenix Group i vámi vedené společnosti Fenix Trading je elektrické sálavé vytápění. V rámci vašich evropských dceřiných firem včetně výroby v Jeseníku vyrábíte podlahové a stropní topné folie Ecofilm, topné kabely a rohože Ecofloor a široké spektrum nízko- a vysokoteplotních sálavých panelů, z nich nejznámější je řada Ecosun. Jak se v posledních letech vyvíjí zájem u nás a v zahraničí o tyto tři produktové kategorie?
Nejprodávanější výrobkovou kategorií jsou topné kabely a rohože Ecofloor, které po­užíváme především pro podlahové vytápění. Prodeje nám rostou jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Sálavé panely Ecosun byly naším prvním výrobkem a nyní jsou druhou nejsilnější kategorií. Poptávka roste především díky exportu, a to hlavně na evropském trhu, i když sálavé panely vyvážíme například i do Austrálie a na Nový Zéland. Topná fólie se vyrábí v naší dceřiné firmě Flexel International Ltd. ve Skotsku a silným trhem pro topnou fólii je kromě Skandinávie třeba i Chile.

Kromě výše uvedených produktů nabízíte i váš energetický koncept Fenix, což je dodávka uceleného systémového řešení objektu s elektrickým sálavým vytápěním, fotovoltaickou elektrárnou a baterio­vým úložištěm HES, doplněná v případě zájmu investora o další komponenty – re­kuperaci, venkovní stínění, klimatizaci nebo inteligentní řízení. Co vás k zařazení tohoto typu služeb pro zákazníky vedlo a jaké jsou dosavadní zkušenosti z provozu takto systémově řešených domů?
Ti, kdo naši firmu trochu sledují, vědí, že v roce 2016 jsme postavili v Jeseníku novou administrativní budovu, která odpovídala standardům budovy s téměř nulovou spotřebou a byla vybavena fotovoltaickou střešní elektrárnou, bateriovým úložištěm a kompletně vytápěna našimi sálavými topnými systémy. V praxi jsme si doslova na vlastní kůži za posledních pět let ověřili, co taková budova znamená z hlediska spotřeby elektrické energie, výkonu fotovoltaické elektrárny, provozu bateriového úložiště, spotřeby energie na vytápění či kvality vnitřního ovzduší. A hned po ukončení testovacího provozu této budovy jsme zaměřili pozornost i na podobně vybavené rodinné domy. Jedním z prvních projektů je rodinný dům v Omicích u Brna, který už druhým rokem slouží investorovi, ale který funguje i jako testovací objekt k ověření spolupráce střešních FVE s domovními bateriemi a distribuční „chytrou“ sítí. Pro pracovníky Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB), podobně jako pro jednotlivé partnery, kteří dodávali dílčí technologie, je tento rodinný dům součástí projektu CAMEB (dům a jeho měření je řešen v rámci Národního centra kompetence CAMEB, podpořeného Technologickou agenturou ČR). Běžný návštěvník či kolemjdoucí netuší, že dům je doslova „prošpikován“ technologiemi, senzory a měřicími přístroji. Pomocí nich vědci a výrobní firmy hledají optimální odpověď na výzvy současné moderní výstavby – jak spojit nízkou energetickou náročnost s vysokou kvalitou prostředí v interiéru, maximálním uživatelským komfortem a nízkými provozními náklady. Dům už „produkuje“ první informace a i ty potvrzují, že kombinace elektrického sálavého vytápění, FVE a domácí baterie je efektivní cestou k maximálně komfortnímu a současně nákladově velmi efektivnímu bydlení. Náš energetický koncept byl také součástí českého pavilonu na nedávno ukončené výstavě Expo 2020 v Dubaji a i tady se setkal s velkým zájmem.

Součástí domu je i vaše bateriové úložiště pro rezidenční budovy HES, jež získalo na letošní výstavě Coneco a Racioenergia v Bratislavě čestné uznání za zvyšování míry energetické soběstačnosti domácností. Co pro vás toto ocenění znamená a jak ovlivní vaši další firemní strategii?
Absolutní novinkou, která dělá z tohoto výrobku unikát, je použití takzvaných second life baterií z automobilového průmyslu. Tento projekt ve spolupráci se Škodou Auto nám umožnil významně navýšit kapacitu bývalého úložiště AES ze 13 na 41 kWh. Jakmile budou na trh nabíhat baterie z automobilů, bude velmi významně klesat cena celého zařízení a my jsme přesvědčeni, že v následujících pěti až šesti letech se takto koncipovaná bateriová úložiště stanou velmi efektivní částí všech nových instalací. Nezanedbatelný je samozřejmě i efekt ekologický, kdy baterie po skončení životnosti v elektromobilu může po otestování a selekci sloužit ještě mnoho let ve stacionárním úložišti.

Exportujete do téměř 70 zemí světa a je zřejmé, že každý trh je jiný. Přesto – pozorujete na vašich hlavních trzích některé trendy, jež ovlivňují nebo v budoucnu ovlivní oblast elektrického sálavého vytápění?
My rozdělujeme trhy podle toho, zda vytápíme celé domy, nebo se naše topné systémy využívají pro zvýšení komfortu (například podlahové vytápění v koupelně, zonální ohřev, vyhřívání venkovních ploch a podobně). Ve Skandinávii jsme vždy vytápěli celé domy, což je dáno vysokou kvalitou staveb. S trendem zateplování domů a výstavby domů s téměř nulovou spotřebou energie a pasivních domů se naše systémy začaly používat pro vytápění celých objektů i u nás nebo na Slovensku. Pořád však bojujeme s vyhláškou o energetické náročnosti budov, která platí pro celou Evropskou unii, ale v kaž­dé zemi je vykládána jinak. Účinnost tepelného zdroje je totiž násobena takzvaným koeficientem neobnovitelné primární energie, který je pro Česko nejvyšší v EU a má hodnotu 2,6, což řadí elektrickou energii mezi „nečisté zdroje vytápění“. Naopak například v Rakousku nebo Nizozemsku sázejí na elektric­kou energii a postupně na ni přecházejí nejen u automobilů, ale i u vytápění. My jsme přesvědčeni, že pro domy, které mají nízkou spotřebu energie, je elektrické vytápění nejvhodnějším řešením. Jsou zde nízké pořizovací i provozní náklady, systém je velice flexibilní a rychle reaguje na změny okolí i požadavky zákazníka, dobře se kombinuje s obnovitelnými zdroji (FVE, větrnou nebo vodní elektrárnou) a bateriovým úložištěm. Věříme, že budoucnost je v elektřině!

Evropská, a tedy i naše energetika prochází a bude procházet velkými změnami. Rostou ceny energií, diskutuje se o budoucnosti Green Dealu, už několik týdnů se válčí na Ukrajině, což zásadně mění vztah států k energetickým surovinám a k výrobě energie v Evropě. Jak se vás dotýká vývoj v posledních měsících?
Dlouhodobě a konzistentně tvrdíme, že elektrická energie je jediný univerzální energetický zdroj, který může být nejen bez­emisní, ale dokonce i ze značné části plně obnovitelný. Žádný jiný energonositel nic takového nenabízí. Při správné politice, zbavené ideologických klapek a soustředěné výhradně na ekonomickou a ekologickou efektivitu je zde obrovský prostor pro další vývoj, zlevnění a zvýšení dosažitelnosti tohoto druhu energie. To však platí pouze za situace, že se již nebudou opakovat ideologické excesy typu Green Deal či Energie­wende, v jejichž rámci se odstavovaly čisté jaderné zdroje a nahrazovaly se špinavými zdroji plynovými. Ve své praxi vidíme, že poté, co bylo v Nizozemsku odsouhlaseno, že od roku 2030 končí s plynem pro vytápění, zažíváme tam velký boom. V Česku je teď po letech růstu viditelné zpomalení, ale máme za sebou jen první čtvrtletí, takže na závěry je ještě brzy. Důvodů může být několik – od ledna 2022 se zpřísnily podmínky pro elektrické vytápění novostaveb, vzrostly ceny energií, zdražily stavební materiály, a tím i ceny samotných staveb, začala válka na Ukrajině… Pokud by se podmínky pro elektrické vytápění změnily a zmizela by nesmyslná „penalizace“ ve formě výše uvedeného vysokého koeficientu neobnovitelné primární energie, řešení by bylo rychlé a efektivní, ale těžko odhadnout, jak se k tomu ministerstvo průmyslu postaví. Nastupující jaro a léto tu akutnost aktualizované energetické politiky státu trochu v očích veřejnosti utlumí, ale už další zima nám připomene, jak zásadní pro rozpočet státu, firem i domácností jsou jednotliví energonositelé a jejich ceny.

Přečtěte si také