BioLNG od GasNetu tankují jako první tahače Lidlu

Poptávka po udržitelné a levné dopravě roste. Skupina GasNet nabízí v Česku jako jediná pro nákladní silniční dopravu i zkapalněný biometan.

V nákladní silniční dopravě se začíná stále více rozšiřovat zkapalněný biometan (bioLNG), který dopravcům pomáhá snižovat emisní zátěž a připravit se na příchod emisních povolenek. K přechodu na toto plně obnovitelné palivo se začínají připojovat i největší hráči na trhu. Síť plnicích stanic skupiny GasNet nově využívají tahače řetězce Lidl. „Jsme nesmírně rádi, že naším prvním zákazníkem, který přechází na obnovitelný zkapalněný biometan, je společnost Lidl. Je to největší český obchodní řetězec a jako lídr opět ukazuje cestu celému trhu. Zájem o bioLNG roste a brzy se bezpochyby připojí i další velcí hráči,“ říká Filip Dostál, vedoucí Business Deve­lopmentu v GasNetu.

Oproti běžnému naftovému motoru vypouští plynový motor o 70 procent méně oxidů dusíku. Při spalování zkapalněného plynu se navíc neuvolňují pevné částice, čímž se významně zlepšuje kvalita ovzduší v bezprostředním okolí silnic, kudy náklady projíždějí. Ve srovnání s dieselem je plynový motor také o devět decibelů tišší.

Pro obchodníky s rychloobrátkovým zbožím, jejichž byznys stojí na efektivní logistice, je přechod na bioLNG rychlý a snadný způsob, jak okamžitě začít radikálně snižovat emisní stopu své nákladní silniční dopravy a dostát svým závazkům společenské odpovědnosti a ESG, které ve světě byznysu hrají stále významnější roli.

Rychlé i levné řešení

Skupina GasNet začala nabízet nízkoemisní zkapalněný zemní plyn (LNG) jako první v Česku už v roce 2019 a její síť plnicích stanic aktuál­ně pokrývá všechna významná dopravní spojení v Česku. LNG umožňuje přepravním společnostem, a především jejich zákazníkům, výrazně snižovat emise z dopravy. Navíc cena zemního plynu dál klesá a dobrá situace je i na trhu s LNG tahači. Ceny zemního plynu se vrátily na úroveň roku 2019. V důsledku toho jsou aktuální palivové náklady u LNG tahače o 18 procent nižší než u jeho naftového protějšku (v porovnání na sto kilometrů ujeté vzdálenosti). Poklesu cen se dočkaly i kamiony. Dvouleté a starší LNG tahače se prodávají až o polovinu levněji ve srovnání s novými vozy.

Jako první uvedla skupina GasNet na český trh také unikátní a pokročilejší variantu LNG v jeho obnovitelné podobě – zkapalněný biometan (bioLNG), který se vyrábí ze zbytků potravin, zemědělského odpadu nebo dokonce z kalu odpadní vody. Zkapalněný biometan je možné získat prakticky z jakéhokoliv biologicky rozložitelného odpadu a oproti dieselu má výrazně nižší emise, v průměru o 95 procent.

„Poptávka po zelené a udržitelné dopravě roste. LNG a bioLNG je momentálně jediným dostupným a škálovatelným palivem, které dokáže na tento zájem efektivně odpovědět. Není to přitom jen věcí logistických společností, ale hlavně těch, kteří si u nich přepravu svého zboží objednávají. Právě oni mají s ohledem na své ESG strategie a cíle odpovědného podnikání zájem snižovat emisní stopu nejen ve své výrobě, ale i v distribuci svých výrobků,“ vysvětluje Filip Dostál z GasNetu.

Česko se prostřednictvím evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED III) zavázalo naplňovat klimatické cíle Evropské unie, jako je snížení emisí skleníkových plynů v dopravě o 14,5 procenta nebo dosažení podílu obnovitelných zdrojů energie ve výši 29 procent do roku 2030.

Bez strachu z emisních povolenek

Motivace pro přechod na nízkoemisní LNG nebo pokročilejší bioLNG má také ekonomické opodstatnění. Kromě nižší ceny u LNG jsou to zaváděné mýtné poplatky (složka vázaná na emise oxidu uhličitého) a emisní povolenky, které se od roku 2027 budou nově týkat i silniční dopravy. Prodejci paliv promítnou nákupy povolenek do svých konečných cen. V praxi bude rozšíření znamenat, že si dopravci, a tím i jejich zákazníci připlatí za každý litr fosilního paliva, zejména nafty. Už teď se s náklady na emise dopravci setkávají při tankování paliva v Německu.

Přečtěte si také