TOP PRÁVNÍ BYZNYS: Rozhovor s Vítem Stehlíkem

Vedoucí partner White & Case odpovídá pro magazín TOP PRÁVNÍ BYZNYS na otázky, které v rámci série křížových rozhovorů vzájemně připravili partneři šestnácti extraligových právnických firem.

Jakou největší výzvu jste ve vaší firmě museli v uplynulém roce překonat?

Řekl bych, že to byla adaptace na zásadní změny fungování byznysu v důsledku pandemie covidu-19. Vzhledem k rekordním hospodářským výsledkům za loňský rok jsme si ale potvrdili, že jsme nastavili a drželi správný kurs. Nemuseli jsme tedy řešit odliv klientů ani zaměstnanců a do dalšího geopolitického dění jsme vstoupili v dobré kondici.

Která transakce byla pro vás tzv. deal of the year?

Ze všech významných transakcí, na kterých aktuálně pracujeme, bych rád zmínil likvidaci Sberbank CZ, neboť dobře vystihuje šíři našich služeb i způsob, jakým spolupracujme s našimi kolegy v zahraničních kancelářích. Působíme jako právní zástupce JUDr. Jiřiny Lužové, soudem jmenované insolvenční správkyně Sberbank CZ, dceřiné společnosti Sberbank (Europe) AG. Jde o největší likvidaci banky v České republice za posledních dvacet let a naše zastupování zahrnuje mimo jiné i prodej aktiv Sberbank CZ České spořitelně, a. s., za 41 miliard Kč a poradenství ohledně sankcí, kde spolupracujeme s našimi kolegy z Washingtonu DC a Bruselu.

Co se vám v loňském roce v rámci firmy nejvíc povedlo?

Rok 2021 byl pro nás rokem rekordním, a to jak v Praze, tak z pohledu celé firmy. Globální tržby v roce 2021 vyskočily o 20 % z 2,4 miliardy USD na 2,87 miliardy USD. Za posledních pět let globální tržby firmy vzrostly o 76 % a nárůst v roce 2021 byl největším meziročním skokem za posledních 25 let.

Je nějaký typ případu/kauzy, do kterého by vaše kancelář nikdy nešla?

Jako mezinárodní firma máme velice přísně nastaveny etické standardy a předtím, než přijmeme jakýkoli mandát, musíme kromě vyloučení konfliktu zájmů pečlivě prověřit každého nového klienta. Držíme se zásady, že jako firma jsme striktně apolitičtí, a současně nepřijmeme takové zastupování, které by bylo v rozporu naší etikou a mohlo poškodit naší reputaci.  

Věnuje se vaše kancelář právní osvětě?

Rozhodně, kromě seminářů pro naše klienty a odbornou veřejnost, kdy aktuálně chystáme společně s Americkou obchodní komorou seminář na téma Nařízení EU o digitální provozní odolnosti finančních institucí DORA a NIS2, nové směrnici v oblasti kybernetické bezpečnosti, se pravidelně podílíme na komentářích k nově vznikající legislativě. V poslední době jsme kupříkladu komentovali nový insolvenční zákon, aktuálně pracujeme na komentáři k zákonu o podporovaných zdrojích energie nebo se podílíme na přípravě legislativy související s využíváním vodíku jako alternativy k zemnímu plynu. Naše kancelář se tradičně zaměřuje na projekty pro studenty. Kromě podpory studentských spolků, jako je Elsa, pořádáme naše vlastní akce a iniciativy, jako například mentoringový program nebo White & Case Academy, v rámci které pravidelně pořádáme semináře na různá právní témata. Podporujeme rovněž studentské soutěže v oblasti sporové agendy, jako jsou Vis moot court a Jessup.

Na které ocenění mimo právních žebříčků jste nejvíc hrdí?

Úspěch našich klientů a jejich dlouhodobá loajalita. Projekty, na kterých pro naše klienty z řad nejvýznamnějších českých a mezinárodních firem pracujeme, pro ně častokrát mají strategický význam a jakékoli případné podcenění právních rizik či jejich nevhodná řešení by mohly mít zásadní dopad na jejich podnikání. Proto si velice vážíme toho, že se k nám vracejí v situaci, kdy realizují tyto strategické projekty.  Jsme samozřejmě také velice hrdí na to, když se firma s českými kořeny prosadí ve světě a my můžeme být u toho.

V jaké oblasti očekáváte příští rok největší propad? A v jaké největší nárůst?

Předpokládám, že náš tým zaměřující se na restrukturalizace a insolvence, který aktuálně pracuje na likvidaci Sberbank CZ a v nedávné době dokončil restrukturalizaci Smartwings, bude mít v příštích letech relativně více práce.

Které oblasti práva vidíte v horizontu následujících pěti let jako nejvýnosnější?

Podle mého názoru to budou fúze a akvizice, kapitálové trhy, velké infrastrukturní projekty a energetická tranzice.

Jaký očekáváte hospodářský výsledek za rok 2022? Nárůst, stagnaci, pokles?

Vzhledem k rekordním hospodářským výsledkům v minulých letech tento rok dramatický nárůst tržeb neočekáváme.

Převažuje ve vaší práci export, nebo import zakázek?

Pražská kancelář je dlouhodobě čistým exportérem práce do naší mezinárodní sítě. Umožňuje nám to náš byznys model, který je postavený na silné lokální prezenci. Nezřídka se stává, že naši lokální klienti, kterým pomáháme růst za hranice České republiky, se stanou významnými globálními klienty. To je například příběh firmy Avast, se kterou jsme byli od počátku její expanze.

Přečtěte si také