Technologie jako hybatel změn

Dodržování enviromentálních norem a stále přísnější pravidla pro reportování dopadají také na technologický segment. I tady platí, že firmy, které budou následovat a plnit ESG principy, budou výkonnější. Nadto budou v budoucnu schopné přinášet disruptivní inovace a pomáhat díky tomu vyřešit zásadní globální problémy. Stanou se tak neodmyslitelnou součástí takzvané zelené tranzice.

Udržitelnost přináší do technologického segmentu širokou paletu témat. Ať už jde o dekarbonizaci, nebo datovou analytiku ESG reportů, zástupci technologických firem si uvědomují, že bude mít jejich obor stále větší dopad i na takzvanou zelenou tranzici.

Podle Hany Součkové, šéfky společnosti SAP ČR, může být právě technologický segment z pohledu zkratky ESG, obzvláště v aspektu životního prostředí a řízení hybatelem změny. „Už dnes vidím obrovský potenciál v několika oblastech. První z nich jsou chytrá města, kde díky propojení pokročilých technologií a velkého objemu dat dojde k efektivnějšímu využití zdrojů nebo řízení městské dopravy. Optimalizace dopravy povede k menšímu počtu dopravních zácp, čímž se omezí emise skleníkových plynů. Na základě přesnějších a aktuálnějších dat se také městská správa bude moci lépe rozhodovat při územním či investičním plánování,“ říká. Dalšími udržitelnými oblastmi, kde bude hrát segment IT stále výraznější roli, je práce s daty včetně mnohem širšího pokrytí technologií cloud computingu, využití internetu věcí (IoT) nebo řízení obnovitelných zdrojů energie.

Foto: Shutterstock

Zapadnout by podle Jiřího Votruby, obchodního manažera konzultační divize společnosti IBM Česká republika, nemělo ani to, že IT průmysl bude hrát klíčovou roli v celosvětovém úsilí o snížení emisí oxidu uhličitého. „Má to dva důvody. Předně ICT průmysl již nyní spotřebovává 2 procenta světové energie, tedy více, než kolik spotřebuje letecká doprava. Přičemž silná poptávka žene trend spotřeby stále nahoru. Zadruhé ICT průmysl umožňuje nahradit činnosti náročné na emise méně náročnými digitálně řízenými a optimalizovanými činnostmi,“ říká.

Jak doplňuje Amanda Davis z CSR oddělení společnosti GEN (dříve Avast), „v oblasti technologií a digitální bezpečnosti bude hlavním tématem rovný přístup k digitálnímu životu. Domníváme se, že v tomto směru bude pro všechny generace velmi důležité vzdělání a odborná příprava.“

Efektivita v telekomunikacích

Jak potvrzují zástupci telekomunikačních firem, i v jejich oboru je udržitelnost oblastí, která bude hrát stále větší roli v nadcházejících desetiletích. „Jedním z klíčových trendů je rozvoj sítí páté generace a v horizontu další dekády již rozvojem pokrytí, které nabízí mnohem větší rychlosti a kapacity s nízkou latencí. Tato technologie bude hrát klíčovou roli při vytváření inteligentních měst a budov, což by mohlo vést k úsporám energie a snížení emisí,“ říká Milan Ruttner, ESG Officer O2. Podle Zuzany Holé, ředitelky komunikace a udržitelného podnikání společnosti Vodafone Czech Republic a ředitelky Nadace Vodafone, budou telekomunikační firmy pro svůj provoz využívat převážně energii z obnovitelných zdrojů, díky novým technologiím ji ale budou schopny využívat pro přenos větších objemů dat efektivněji než dnes. „Je třeba rozhodně počítat s tím, že objemy dat i v dalších letech výrazně porostou, efektivní spotřeba energie pro jejich přenos tedy bude zásadní,“ dodává.

Kromě vlastního provozu bude podle Holé zásadní přínos telekomunikací a technologií pro firmy i společnost jako takovou. „Řada aktivit bude probíhat v rozšířené nebo virtuální realitě, přenos a uchovávání velkých objemů informací se z dnešních cloudových řešení posune výrazně dál, stejně jako využívání nejrůznějších chytrých řešení, internetu věcí nebo umělé inteligence. To v konečném důsledku bude mít dopad na inkluzi, tedy další úroveň zrovnoprávnění přístupu k informacím, práci či vzdělání, ale i na životní prostředí,“ popisuje Zuzana Holá s tím, že již dnes například vzdálené odečty elektroměrů šetří čas i cesty energetických firem a chytré zavlažování zvyšuje zemědělskou produkci při optimalizaci spotřeby vody. Také podle Milana Ruttnera je možné očekávat, že telekomunikační společnosti budou více investovat do technologií, jako jsou umělá inteligence a internet věcí, které mohou pomoci snížit spotřebu energie a emise.

Výzvou je hlavně rovnováha

Na cestě k udržitelné budoucnosti vidí zástupci technologického segmentu hned několik možných překážek. „Mnoho firem se snaží co nejrychleji dosáhnout klimatických cílů, lze proto předpokládat, že hlavní překážkou bude přístup k prověřeným a cenově dostupným technologiím na odstraňování uhlíkové stopy. Pro globální společnosti jsou pak také překážkou nové legislativy s regionální nebo národní implementací,“ říká Amanda Davis.

Skupina Rockaway se podle Kateřiny Havrlant, Operating Partnera Rockaway Ventures, setkává s problémem širokého zaměření svého portfolia. „To znamená, že se musíme obracet na experty v dané oblasti, monitorovat jednotlivé regulace. Téma ESG je pro každý segment trochu specifické, například otázka blockchainu není úplně jasně definovaná s ohledem na digitální dopad této technologie a není ani jasná její metodologie,“ popisuje.

Jak uvádí Hana Součková, pro IT segment bude klíčové, aby technologie nebyly tím primárním hybatelem změny, ale aby změnu následovaly. „Tím primárním lídrem, který za změnou stojí, by měl být člověk, jinými slovy byznysový základ. Ať už budeme mít sebelepší technologii, vždy je tím koncovým uživatelem člověk, který ten byznysový základ definuje. Proto bude největší překážkou schopnost člověka porozumět nejnovějším technologiím a pracovat s nimi,“ popisuje.

Foto: Shutterstock

V telekomunikacích bude hlavní výzvou podle Milana Ruttnera zajištění rovnováhy mezi potřebami uživatelů a udržitelností. „Můžeme čelit většímu tlaku na zvýšení kapacit a výkonu sítí, což může způsobit nárůst emisí CO2. Jednou z největších překážek pro telekomunikační segment při dosahování udržitelnosti bude také oblast kybernetické bezpečnosti,“ popisuje. Zuzana Holá z Vodafone v souvislosti s výkonem zmiňuje jako výzvu dostatek obnovitelných zdrojů elektrické energie, na které jsou telekomunikace závislé, a co největší efektivita její spotřeby. „Díky čím dál větší digitalizaci společnosti je a bude nepřetržitá konektivita s vysokou přenosovou rychlostí životně důležitá. Klíčová ale bude i udržitelnější výroba modemů nebo telefonů a jejich životnost v duchu uzavřeného kruhu cirkulární ekonomiky,“ dodává.

Jak shrnuje Jiří Votruba, výzvou bude přesměrovat pozitivní myšlení lidí z teorie do praxe. „Úkolem dodavatelů a výrobců bude zajistit spotřebitelům „udržitelné“ výrobky srovnatelné kvality a užitné hodnoty. K tomu potřebují spotřebitelé důvěryhodná a srovnatelná data. Zajistit taková data, jejich transparentnost a důvěryhodnost, je úkolem nefinančního reportingu. Úkolem konzultačních a technologických firem je poskytnout společnostem praktické nástroje na sběr, uložení a publikaci potřebných dat,“ doplňuje.

Umělá inteligence pomůže udržitelnosti

„Umělá inteligence nám může pomoct v mnoha ohledech – například se sběrem dat, měřením emisí skleníkových plynů a jejich reportováním nebo s řešením kvality ovzduší. Již dnes se využívá v analýzách udržitelnosti, což ovlivní i přístupy k vykazování a zveřejňování informací,“ otevírá Kateřina Davis další ze zásadních témat, které dnes hýbe s technologickou sférou.

Pozitivně vnímá udržitelný dopad umělé inteligence do technologického segmentu také Kateřina Havrlant, která vidí hned několik praktických možností jejího využití: „Dokážu si představit masivní úspěch technologie, která dokáže analyzovat dílčí regulace a jednoduše nám v bodech říct, co je potřeba pro daný segment udělat. Nebo technologie, která vyplní formuláře na základě shromážděných dat sama a zároveň vytvoří report za každou firmu v portfoliu. Určitě by bylo přínosné i využití umělé inteligence a machine learningu na agregaci všech dat a automatizaci všech propočtů.“ Jak dodává Zuzana Holá, pokud budeme umělou inteligenci správně využívat, „bude schopná mnohem lépe než lidé vyhodnocovat možnosti zefektivnění provozu, navrhovat optimální řešení a zabezpečovat provoz kritických systémů s ohledem na bezpečnost, business continuity, ale i produkci emisí.“

Podle Milana Ruttnera mohou být algoritmy strojového učení použity pro predikci poptávky po službách a optimalizaci kapacity sítí, což může vést k úspoře energie a snížení emisí. „Umělá inteligence může hrát stále větší roli při zajištění bezpečnosti a ochrany soukromí uživatelů. Vývoj a využití umělé inteligence v telekomunikačním segmentu však také přináší nové výzvy a rizika, jako je například nutnost zajistit transparentnost a odpovědnost při využití a interpretaci dat. Je tedy důležité, aby telekomunikační společnosti využívaly umělou inteligenci s ohledem na udržitelnost a etické zásady,“ uzavírá.

Nechte si zaslat magazín TOP UDRŽITELNÝ BYZNYS v digitální podobě zdarma, a to na odkazu ZDE.

Přečtěte si také