Průzkum ABB: největší výzvy automobilek jsou ceny energie v Evropě a cena práce v USA

Nového globálního průzkumu ABB Robotika, vypracovaného odborníky z Automotive Manufacturing Solutions (AMS), se účastnily také automobilové společnosti z Česka, jež v něm tvoří 1 % respondentů. Pro evropské automobilky jsou hlavním problémem, kterému v současné době čelí, rostoucí náklady na energii. V USA oproti tomu nejvíce trápí zvyšující se ceny práce.

  • 15. dubna 2024

Průzkum, kterým společnost ABB každoročně sleduje vývoj situace v automobilovém průmyslu (tzv. barometr), ukázal, že více než polovina (53 %) všech evropských respondentů považuje rostoucí náklady na energii za jeden ze tří hlavních negativních faktorů, jimž musí automobilový průmysl čelit. V Asii tento názor zastává jen 38 % respondentů. V Severní Americe pak 63 % respondentů uvedlo, že se nejvíce obávají rostoucích nákladů na pracovní sílu. To nejspíše umocnila nedávná jednání odborů, při nichž si zástupci odborů pro své členy vyjednali dvouciferné zvýšení mezd.

„V letošním průzkumu se výrazně projevily obavy z rostoucích nákladů na pracovní sílu a energii,“ uvedl Joerg Reger, generální ředitel Automotive Business Line oblasti ABB Robotika. „Přitom řešení umožňující snížení spotřeby energie v místě výroby jsou již k dispozici. Nové generace inteligentní automatizace a řídicích jednotek robotů, jako je OmniCoreTM od ABB, výrazně snižují spotřebu energie – až o 20 % – díky použití špičkového softwaru, lehčích materiálů a rekuperačních systémů.“

Stále panují velké pochybnosti o dodržení termínů pro výrobu elektromobilů

Předchozí průzkum ABB Global Automotive Manufacturing Outlook Survey zjišťoval názor odborníků z odvětví na to, zda bude reálné a proveditelné dodržet legislativní harmonogramy pro přechod na výrobu čistě elektrických vozidel. Letošní průzkum se k tomuto tématu vrátil a ukázal pokles počtu respondentů, kteří věří v uskutečnitelnost tohoto přechodu, a to z 11 % v roce 2023 na 8 % v roce 2024. Více než polovina (53 %) respondentů se nadále domnívá, že stanovené cíle nebudou nikdy splněny (oproti 59 % v předchozím roce).

Pochybnosti může vyvolávat nedostatek specifických dovedností

Jedním z důvodů, proč odborníci pochybují o proveditelnosti závazných termínů pro výrobu elektromobilů, může být nedostatek klíčových dovedností. Více než polovina (54 %) všech respondentů je přesvědčena, že nedostatek specifických dovedností bude mít významný dopad na výrobu elektromobilů, přičemž evropští (52 %) i asijští (58 %) respondenti označili za hlavní problémové oblasti odborné znalosti v oblasti elektromobilů a baterií.

„Problémem celého odvětví nadále zůstává nedostatek kvalifikovaných pracovníků v některých velmi specifických oblastech,“ konstatoval Daniel Harrison, analytik společnosti AMS specializující se na automobilový průmysl. „Se zrychlující se výrobou elektromobilů bude zcela nezbytné nejen přeřadit velké množství stávajících zaměstnanců na jiné pozice či jim umožnit zvyšování kvalifikace, ale také přilákat do automobilového průmyslu nové talenty. Výroba elektromobilů, v níž se stále více využívá nejrůznější programové vybavení, stejně jako pokročilá elektrotechnika a elektronika, vyžaduje nové a odlišné dovednosti a průzkum odráží přesvědčení, že je třeba udělat více.“

ABB Robotika na tuto výzvu zareagovala investicemi do programů, které vyvíjí ve spolupráci se stovkami škol a univerzit po celém světě. Cílem těchto programů je naučit studenty potřebným automatizačním a softwarovým dovednostem, které jsou zcela nezbytné pro inteligentní výrobní řešení budoucnosti. Konkrétním příkladem je vzdělávací robot IRB 1090 společnosti ABB, ověřený organizací STEM.org, který je navržen tak, aby studentům umožnil osvojit si základy programování robotů.

Průzkum rovněž poukázal na narušení dodavatelského řetězce

Průzkum také zdůraznil, že dalším klíčovým problémem odvětví je narušení dodavatelského řetězce způsobené globální nestabilitou, které často vede k nedostatku součástek a zpoždění výroby. Na tento problém upozornila více než třetina (35 %) všech respondentů – vice než polovinu z nich tvořili respondenti ze Severní Ameriky (51 %), kteří narušení dodavatelského řetězce považují za hlavní výrobní problém regionu.

Do průzkumu přispělo svými názory téměř 400 odborníků, působících ve firmách výrobců vozidel a dodavatelů na různých pozicích jak ve vedení, tak v technických funkcích. Osloveni byli rovněž další klíčoví odborníci z celého automobilového světa.

Přečtěte si také