Pražský magistrát boduje v oceněních

Magistrát hlavního města Prahy se stává příkladem pro samosprávy i soukromé firmy. V uplynulých letech převzal jeho ředitel Martin Kubelka několik významných ocenění.

Vítězství slavil pražský magistrát naposledy koncem listopadu v prestižní soutěži rovných příležitostí mužů a žen, ředitel pražského magistrátu Martin Kubelka byl oceněn také za příkladnou spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému a například rekonstrukce Clam-Gallasova paláce získala titul Stavba roku 2022. „Veškerá získaná ocenění jsou zásluhou našich zaměstnanců, kteří odvádějí opravdu skvělou práci. Je vidět, že pokud lidem vytvoříme správné podmínky a mají motivaci, dokážou svou práci odvádět velice kvalitně a mnohdy vysoko nad rámec svých povinností. Těší mě, že si toho všímá nejen laická, ale i odborná veřejnost,“ říká ředitel Magistrátu hlavního města Prahy Martin Kubelka.

Úspěšné projekty

V době koronavirové pandemie zaváděl magistrát mnohá opatření jasně a přehledně, jinak tomu nebylo ani při informování o očkování, ke kterému dokonce rozeslal do každé poštovní schránky v Praze speciální noviny. Podobně efektivně zareagoval také na uprchlickou krizi v souvislosti s napadením Ukrajiny, kdy se společně s dalšími institucemi v zásadě přes noc dokázal postarat o desetitisíce lidí, kteří utekli před válkou. Jako jediné v Česku vytvořilo hlavní město i Centrum následné podpory ukrajinským uprchlíkům, které jim pomáhá lépe se začlenit do společnosti.

Hlavní město je úspěšné také v rámci svých projektů a podpoře různých institucí. Za svou snahu získal ředitel Magistrátu hlavního města Prahy Martin Kubelka několik ocenění. Na setkání u příležitosti 30. výročí vzniku Kanceláře Poslanecké sněmovny mu byla udělena stříbrná medaile za spolupráci. Tento rok byl také oceněn od složek Integrovaného záchranného systému za spolupráci při krizových událostech nebo například Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy za dlouhodobou a významně přínosnou spolupráci.

Zaměstnanecké benefity

Jít příkladem se snaží pražský magistrát i ve vztahu ke svým zaměstnancům. Za uplynulé roky se díky změnám stal více než konkurenceschopným zaměstnavatelem oproti soukromé sféře. Ačkoli je omezen tabulkovými platy, benefity, které se podařilo zavést řediteli magistrátu, se staly pro uchazeče často rozhodujícím faktorem. Rozšířeny takto byly nedávno například dětské skupiny. Jde o zaměstnanecký benefit, který má za cíl usnadnit návrat rodičů do zaměstnání po rodičovské dovolené a nabízí řešení situací spojených s potřebou péče o předškolní děti v průběhu celého roku. Dále také zřídil magistrát pro své zaměstnance krizovou poradenskou telefonní linku. Je určena všem zaměstnancům, kteří se dostali do psychicky zatěžujících situací nejen v souvislosti se svým povoláním, ale také v osobním životě.

Rovné příležitosti

Magistrát hlavního města Prahy byl také za své pokroky v péči o zaměstnance oceněn prvním místem v kategorii krajů v soutěži Úřad na cestě k rovnosti za rok 2022 a toto vítězství obhájil i letos. Mezi ostatními krajskými úřady byl vyhodnocen jako nejlepší v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže. Úřad se také zaměřil na zlepšení systému protikorupčního managementu. „Tento systém obecně napomáhá k boji proti korupci, což je dlouhodobou strategií magistrátu i organizací města. Systém v praxi umožnuje ověřit nastavené vnitřní procesy, nastavené úrovně transparentnosti a etického chování, upevnit firemní kulturu a získat větší důvěru klientů i veřejnosti,“ vysvětluje ředitel magistrátu Martin Kubelka. V neposlední řadě byl také magistrát oceněn za různé projekty, například zmíněná rekonstrukce Clam-Gallasova paláce získala prvenství ve dvou kategoriích prestižní soutěže Stavba roku 2022.

Přečtěte si také