Orientace na marži definuje úspěch

Peníze definují hodnotu zboží i služby. Peníze určují, kolik stojí náš čas. A to je také jeden z řady důvodů, proč finanční řízení firmy nelze podceňovat.

 Pro velkou i malou firmu je nezbytné, aby svůj čas věnovala i finančnímu řízení, které se pak logicky odvíjí od druhu odvětví, v němž podniká, dále také od fáze, ve které se firma nachází, či od konkrétní situace, jíž si zrovna daná společnost prochází. Určitě je možné podnikat a finanční řízení nemít, ale je to jako běžet lesem se zavřenýma očima. Šance, že narazíme, je mnohem menší, když ty oči otevřeme.

Ačkoli se mnohým začínajícím podnikatelům může zdát, že finanční řízení zpočátku postačí vést intuitivně, s růstem firmy se tato metoda většinou stane neudržitelnou a pak je nutné se více zaměřit na otázku peněz a celkového strategického směřování firmy. Rozhodně také doporučuji prioritizovat si strategicky důležité projekty a co nejvíce aplikovat praktické rady.

Ilustrace: Vojtěch Velický

Není úplně od věci si jako mantru finančního řízení zvolit výrok „co neměříš, to neřídíš“, který stručně shrnuje pravou podstatu toho, jak jednoduše zjistit, zda má naše práce efektivní výsledky. A v segmentu e-commerce to platí dvojnásob. Ať už chceme zjistit, zda naši zaměstnanci plní zadané úkoly, nebo zda se našim firmám letos podařilo prodat více produktů než loni – nikdy se neobejdeme bez měření. A jedním z hlavních měřítek úspěchu jsou samozřejmě peníze. Většina lidí si automaticky představí tržby, což je pochopitelné, avšak alarmující je stále nemalé množství těch, kteří si neuvědomují rozdíl mezi tržbou a ziskem a ještě navíc si nehlídají marži. Marže je totiž to, co nás živí; nikoli tržba. Marže je jedním z nejdůležitějších indikátorů ziskovosti firmy a mimo jiné i ukazatelem hlavního smyslu podnikání, kterým je soustavná činnost vykonávaná za účelem zisku.

Marže představuje rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou, tedy rozdíl mezi tržbami a náklady na prodané zboží. Z podstaty věci je tedy k výpočtu marže naprosto nezbytné znát svoje náklady, jelikož bez jejich zahrnutí spočítáme pouze rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, ne naši reálnou marži. Náklady na prodané zboží mohou zahrnovat platy zaměstnanců, marketing, skladování, pronájmy, dopravu a mnoho dalšího. Naším cílem v podnikání by měla být opti­malizace těchto nákladů tak, aby se dosáhlo jejich nejnižší úrovně při zachování vysoké efektivity.

Jedním ze způsobů, jak zůstat finančně stabilní firmou, může být sledování nákupního chování našich zákazníků: které produkty či služby vyhledávají nejvíce, jak jim svou nabídku ještě lépe přizpůsobit, které zboží nabízet více a které třeba zcela vyřadit. Dále se můžeme zamyslet nad parametry, jako jsou hodnota průměrné objednávky nebo doprava zdarma při urči­té výši objednávky. Těchto marketingových metrik a strategií je v každém odvětví mnoho a záleží pouze na tom, které se našeho konkrétního byznysu týkají a které by bylo vhodné si hlídat.

Jakmile budeme mít kompletní přehled o všech typech našich nákladů, pak si můžeme jednoduše svoji marži vypočítat, ať už souhrnně, nebo definovanou postupně v jednotlivých úrovních. Věnovat se marži je nepřetržitý a kontinuální proces a je nutné všechny náklady neustále optimalizovat, protože na každém procentu v podnikání přece záleží.

Z naší zkušenosti jsou zásadní právě marketingové náklady. A ty jsou mnohdy příliš nízké nebo naopak příliš vysoké. A dávejme si také pozor na expanzi – za vidinou velkého zisku se často může skrývat cesta do pekla.

Ruslan Skopal, CEO a spolumajitel Trenýrkárna.cz

Přečtěte si také