Nové daně na obzoru

V institucích Evropské unie se připravuje novinka, o které česká média příliš nepíšou. Jde o změny pravidel pro zdanění tabákových výrobků. I když si daně stanovují členské země samy, u cigaret existuje takzvaná minimální daň, již musejí vlády dodržet.

Evropská komise připravuje celoevropské zdanění elektronických cigaret a dalších moderních alternativ kouření a plánuje daně takzvaně harmonizovat. To v praxi znamená sjednocení pravidel a stanovení jejich minimální výše. Důsledkem pro Česko a mnoho dalších členských zemí je zavedení spotřební daně, a tudíž možná i zásadní zdražení náplní do elektronických cigaret.

Část lidí e-cigarety možná nezná, ani čím se liší od tradičního kouření. Stručně řečeno, uvolňují nikotin z tekuté náplně a tím, že neobsahují tabák a nespalují ho, redukují drtivou většinu nebezpečných látek. Přední světové autority, zejména britské zdravotnické instituce, se výzkumu vapingu věnují a tyto závěry potvrzují.

Nejde sice o výrobky bez rizika a v ideálním světě by nikotin jako návyková látka být neměl, ale při řešení problematiky kouření cigaret, které jsou jednou z hlavních příčin předčasných úmrtí, je ale nutné být realistický. Velká část kuřáků chce, ale nedokáže přestat kouřit. Pokud přejdou od tradičních cigaret na méně škodlivé alternativy, jejich zdraví bude mnohem méně ohrožené. A tento potenciál je třeba využít.

Spotřebitelé jsou na cenu citliví

Tím se dostáváme opět k daním. Ty spotřební mají jasný smysl – jednak omezit spotřebu věcí, které lidé chtějí, ale zároveň jim škodí a za druhé generovat prostředky, jimiž se hradí společenské náklady spojené s negativními důsledky této spotřeby. Tabák je klasický příklad: kouření způsobuje významný výskyt rakoviny plic a zásadně se podílí na onemocnění srdce a cév. Náklady na léčbu jsou obrovské. Vysoké zdanění tabákových výrobků je proto v pořádku. Jak se mají nastavit daně u těch, které mají škodlivost výrazně nižší?

Evropští úředníci přejímají poněkud dogmatický pohled Světové zdravotnické organizace a nerozlišují výrobky podle jejich škodlivosti. Neexistují však průkazné studie, které by ukazovaly dlouhodobé dopady alternativ kouření na lidské zdraví. Z toho lze vyvodit, že jejich nízkou škodlivost nelze prokázat. Ani však není možné důsledně trvat na tom, že jsou rovnocenné tradičním cigaretám.

Elektronické cigarety jsou používané masově od roku 2005, před rokem 2010 se významně rozšířily i v Evropě a v Česku. Rozhodně je tedy nelze označit za „novinku“ ani za něco neznámého a nevyzkoušeného. Navzdory tomu Evropská komise považuje užívání e-cigaret za negativní trend, který je třeba pomocí daní tlumit. Experti z mnoha zemí světa před tím varují a jejich proti­argumenty jsou pádné.

Zavedení daní totiž má kromě zdražení a nákladů na jejich výběr i jiný efekt. Významně ovlivní chování spotřebitelů. V „lepším“ případě si začnou míchat náplně do elektronických cigaret sami z nezdaněných složek. Státy proto nejen nově zavedenou spotřební daň nevyberou, ale přijdou i o ty současné.

Navíc hrozí přesun celého trhu do šedé zóny, kdy mnohaletá práce s určováním norem, značením, dávkami nikotinu může přijít vniveč. Horší alternativou by bylo, kdyby se vapeři začali vracet k tradičnímu kouření. Žádný expert nepotvrdí, že vaping je s ním srovnatelný či horší. Pokud kvůli daním a růstu cen nastane návrat k papírovým cigaretám, bude to ten nejhorší důsledek této daňové reformy.

V tomto duchu čeští výrobci a prodejci apelují na český stát. Daně a zdražování se nezamlouvají nikomu, ale podstatné je, aby méně škodlivé alternativy cenově obstály vůči konkurenci tradičních cigaret. Spotřební daň na elektronické cigarety v Česku zavedena nebyla, nedávala totiž z hlediska výnosů a efektů smysl. Dokonce i program nyní vznikající vlády uvádí, že by měla zohledňovat míru škodlivosti.

Takže když se nyní tlačí podivné nápady z Bruselu, měli by tam čeští zástupci prosazovat zdravý rozum. A mít na paměti původní smysl spotřební daně – chránit zdraví lidí.

Robert Hrdlička, prezident Komory elektronického vapování

Přečtěte si také