Moderní firma se neobejde bez efektivní logistiky

ERP systém přináší v této oblasti řadu benefitů.

Bez digitalizace výrobních a logistických procesů se v dnešním rychlém a konkurenčním světě neobejde žádná výrobní ani obchodní firma. Je tedy zcela zásadní vybrat a implementovat vhodný ERP systém, který propojí jednotlivé firemní procesy. Benefity propojené výroby a logistiky jsou jasné: včasné a správné dodávky materiálů pro výrobu, efektivní řízení skladů, perfektní expedice a také dostupnost a přehlednost veškerých dat na jednom místě.

Logistika hraje klíčovou roli

Správně vybraný informační a logistický systém dokáže firmám pomoct s širokou škálou aktivit. Mezi konkrétní přínosy patří například výrazná úspora času při vykonávání rutinních operací, možnost perfektní kontroly nad výrobním procesem nebo vyšší efektivita výroby díky optimalizaci výrobního plánu a schopnosti digitálně dokumentovat výrobní procesy a přímo v IS je také optimalizovat. Zavedení efektivního firemního softwaru od společnosti ABRA Software pomohlo digitalizovat například významnou moravskou výrobní firmu Elko EP.

„Pro nás je na prvním místě traceabilita, tedy dohledatelnost a kontrola nad celou výrobou. Dokonalý přehled o tom, co přesně se ve výrobě děje. S tím je spojené precizní plánování kapacit pro výrobní linky, bezchybná evidence historie výrobků v jejich rodném listu, odvádění práce a sledování produktivity, automatické napojení na skladové hospodářství s pokročilou optimalizací zásob vy­užitím SCM bilancí a propojení až na prodejce a B2B e-shop,“ říká výrobní ředitel společnosti Elko EP Petr Demek.

Kromě dalších oblastí řízení výrobní firmy posouvá implementace správně vybraného IS na novou úroveň také interní logistiku. Umožňuje nejen její přímé propojení s výrobou a prodejem, ale také hlídání stavu materiá­lů potřebných pro výrobu a jejich doplňování podle reálné potřeby nebo efektivní řízení skladů a skladového hospodářství a rychlou expedici zboží.

Výhody interní logistiky v ERP systému

Řešení logistiky pomocí ERP systému přináší řadu jasných benefitů. Umožňuje optimalizaci nákladů na výrobu, skladování a expedici, celkové zvýšení efektivity řízení výrobního a logistického provozu, ale také zvýšenou spokojenost zákazníků, kteří své výrobky dostávají včas.

V informačním systému jsou všechny dostupné informace z výroby přímo propojené s řízením logistiky. ERP systém pak dále propojuje různé logistické procesy a umožňuje jejich centralizované řízení. Tím se minimalizuje riziko lidských chyb a zvyšuje přesnost a spolehlivost procesů. Například základní skladové operace, jako je příjem a výdej zboží, lze snadno automatizovat pomocí čárových kódů, RFID technologie a automatizovaných systémů skladování. To vede k rychlejšímu a přesnějšímu zpracování a minimalizaci chyb.

„S řešením ABRA Gen získáte integrovaného Mobilního skladníka, tedy moderní řešení WMS mobilních terminálů, které skladníkům určují, které zboží mají vyskladnit. Prací se čtečkami se výrazně snižuje riziko záměny zboží,“ říká Marek Drahuský, vedoucí Centra pro logistiku ve společnosti ABRA Software. Informační systém také umožňuje rychlý tisk štítků doslova na jeden klik a díky integraci Balikobot.cz i přímé napojení na systémy dopravců, což samozřejmě urychluje celkovou expedici a dodání zboží zákazníkům.

Perfektní přehled o skladu

ERP systém rovněž umožňuje lepší sledování a správu skladových zásob. Díky integraci skladu a logistiky s ostatními oblastmi firmy, jako je výroba a prodej, je možné v reálném čase sledovat stav zásob a automaticky generovat objednávky na doplnění. To zvyšuje efektivitu a minimalizuje riziko nedostatku zboží nebo naopak neprodejných ležáků.

Další výhodou řešení interní logistiky v rámci ERP systému je lepší přehled o logistických operacích a možnost analýzy dat. Získávání dat o logistických procesech umožňuje identifikovat slabá místa a implementovat opatření pro jejich zlepšení. Analytické nástroje ERP systému umožňují monitorovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a identifikovat příležitosti pro zlepšení efektivity a snižování nákladů.

www.abra.eu

Přečtěte si také