Klíčový systém pro digitalizaci justice je stále v nedohlednu. Resort přesto vyplácí statisíce na odměnách

Digitalizace ministerstva spravedlnosti dlouhodobě stojí na místě, konkrétně vývoj klíčového systému eISIR od společnosti IBM se stále prodlužuje.

Přesto resort vyplácí statisícové odměny zaměstnancům, kteří jsou za digitalizaci zodpovědní. Ministerstvo dokonce musí od začátku letošního roku hradit namísto z evropských grantů vývoj ze státního rozpočtu. V případě, že systém nebude dokončen v červenci 2024, projekt kompletně zaplatí daňový poplatníci, jelikož ministerstvo bude muset i již načerpané dotace vrátit. Ministerstvu nepomůžou ani sankce pro dodavatele systému za nedodržení smlouvy. Částka totiž nepokryje ani polovinu nákladů na vývoj systému eISIR.

Ministerstvo spravedlnosti (MSp) se dlouhodobě trápí s digitalizací justice. Už podle tiskové zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) z roku 2022 pokročila digitalizace minimálně. V současnosti se situace příliš nezměnila a ministerstvo společně s IBM opakovaně prodlužují termín dodání systému eISIR, který je zcela klíčový pro digitalizaci justice.

Foto: Shutterstock

Přestože systém digitalizace justice není ani zdaleka dokončený, ministerstvo vyplatilo v posledních dvou letech odměny v součtu za 970 000 Kč třem vedoucím zaměstnancům v oblasti IT.  Ředitelka IT odboru informatiky Elena Ransdorfová v roce 2022 obdržela odměnu 155 000 Kč a v roce 2023 dokonce 239 000 Kč. Ředitel odboru eJustice Přemysl Sezemský získal v roce 2022 bonus 153 000 Kč a následující rok 119 000 Kč. Vedoucí rozvoje architektury a strategie ICT Eva Vidová dostala v roce 2022 odměnu 156 000 Kč a v minulém roce 148 000 Kč.

Ministerstvo se zdráhalo poskytnout informace o odměnách vedoucích zaměstnanců v oblasti IT, ačkoliv vývoj systému eISIR je převážně financován z evropských grantů a částečně ze státního rozpočtu. I tak ministerstvo odpovědělo na dotazy redakce až na základě oficiální žádosti o svobodném přístupu k informacím dle paragrafu 106.

Jednání ministerstva tak nepůsobí zcela transparentně a vzbuzuje otázky ohledně vývoje systému eISIR, jehož spuštění bylo několikrát odloženo. Projekt měl být původně dokončen už v září minulého roku. Tento termín ale ministerstvo nestihlo a požádalo o prodloužení do konce roku 2023. Avšak ani tento termín se ministerstvu nepodařilo splnit, nicméně se mu podařilo vyjednat další prodloužení do července 2024 s podmínkou, že veškeré další náklady od ledna letošního roku nebudou hrazeny z dotací. To znamená, že resort musí vše hradit ze svého, potažmo ze státního rozpočtu.

Pokud ovšem eISIR nebude spuštěn v rámci druhého prodloužení do letošního července, zaplatí celkové náklady téměř čtvrt miliardy korun daňoví poplatníci. Ministerstvo totiž nesplní kritéria pro udělení dotace z fondu IROP v hodnotě 178 milionů korun, a navíc bude muset vrátit již získané evropské granty.

Proplaceny byly dosud tři žádosti o platbu v celkové výši 23 491 918,08 Kč. Aktuálně probíhá administrace žádosti o platbu, v jejímž rámci je nárokována dotace z ERDF (pozn. redakce Evropský fond pro regionální rozvoj) ve výši 60,2 mil. Kč,“ uvedla v únoru pro týdeník Euro Markéta Reedová, vedoucí komunikace Centra pro regionální rozvoj České republiky (CRR).

Redakce proto oslovila ředitelku právního odboru MSp Annu Bednářovou s dotazem ohledně smluvních sankcí za případné nedodržení termínů dodání systému ze strany IBM. Bednářová však pouze přes tiskového mluvčího resortu vzkázala, že MSp bude postupovat v souladu s uzavřenou smlouvu uveřejněnou v registru smluv. Ze smlouvy mezi ministerstvem a IBM k zajištění systému eISIR sice vyplývají sankce za nedodání systému, ale jejich celková výše je limitována maximální částkou, která nesmí v součtu přesáhnout cenu Služeb podpory systému za dobu 7 let. Jedná se částku přesahující 106 milionů korun (106 821 994 Kč), což nepokryje ani polovinu celkových nákladů.

Ze smlouvy dále vyplývá, že většinu systémů pro eISIR vyvíjí subdodavatelé IBM, což může být důvodem toho, že se dokončení projektu protahuje. Systém eISIR je zcela klíčový pro další rozvoj celkové digitalizace justice, která v letech 2016–2021 vyšla na 331,5 mil. Kč. Z této částky šlo 247 milionů korun na pořízení videokonferenčních prostředků do soudních síní. Systém eISIR také není jediným systém, na kterém ministerstvo v rámci digitalizace pracuje. Dalším takovým projektem je ještě rozsáhlejší eSPIS, který má stát 1,2 miliardy korun a termín dokončení je 30. 6. 2025. V případě, že MSp nestihne termín ani pro eSPIS, tak přijde o prostředky na financování z programu Národního plánu obnovy (NPO).

Přečtěte si také