Když se z firemních benefitů stávají sdílené hodnoty a odpovědné jednání zaměstnanců

S Lenkou Vaněk, ředitelkou marketingu EY, o tom, kde se překrývá byznys, zaměstnanecká politika a strategie udržitelnosti.

  • 07. srpna 2021

Sportovní soutěže firemních družstev se už dávno zařadily mezi běžné formy teambuildingu i benefitu, které firma svým lidem zprostředkovává. V čem je vaše účast na turnaji SDGs Beach Volleyball Cup Prague 2021 jiná?

V turnaji jde kromě bodů i o dosažení závazků v oblasti udržitelného rozvoje, a to konkrétně podle 17 cílů stanovených OSN. My jsme jako firma i její zaměstnanci usoudili, že nejprospěšnější budeme v oblasti podpory kvalitního vzdělávání, a tak se naši zaměstnanci pustí do výuky studentů.

O co konkrétně jde?

EY má celosvětově tři sta tisíc zaměstnanců a z nich významnou část tvoří experti, kteří mají co říci a předat nastupující generaci i v oblasti udržitelného rozvoje. Projektu říkáme EY Ripples a symbolizují jej kruhy na hladině rybníka, které se objeví, když do něj vhodíte kámen. Stojíme uprostřed tohoto kruhu a naší vizí je do roku 2030 předat své zkušenosti a dovednosti jedné miliardě lidí.

Jaké vzdělávací programy mají vaše „vlnky“ zahrnovat?

Program EY Ripples stojí na třech pilířích. Jedním z nich je podpora mladých lidí, kdy zaměstnanci EY usilují o to motivovat a inspirovat nastupující generaci, aktivně se podílet na tom, aby měla kvalitnější a bohatší život a předat jí co možná nejvíce zkušeností, které by studenti mohli prakticky využít při práci na svých projektech či v budoucím podnikání. Kromě mladých lidí podporuje program EY Ripples i rozvoj rostoucích podniků, které dbají na udržitelnost a chování, technologie a obchodní modely, které chrání přírodu a přinášejí nové obchodní příležitosti.

Když „dělat svět lepším“ může být i byznys

Váš program je tedy i propojen s byznysem. Nestojí takto trochu „nové obchodní příležitosti“ v protikladu k filantropickým záměrům a závazkům vůči okolí?

Naopak, vyhledáváme podporu aktivit tam, kde se podnikatelské záměry protínají s cíli vytvářet udržitelnější, tedy lepší svět. A právě to je i deklarovaným posláním EY.

Zní to hezky. Ale jakým způsobem toho dosahovat?

Právě třeba motivace účasti ve volejbalovém turnaji a v širším měřítku EY Ripples náš přístup dobře ilustruje. Tím nositelem jsou totiž naši zaměstnanci. Nejen jako součást své práce, ale i nad její rámec se individuálně zavazují podporovat stanovené cíle EY v oblasti udržitelnosti, konkrétně třeba v poskytování svého času a znalostí ve výuce studentů.

Nastává tak win-win situace na mnoha rovinách zároveň. Nejen mezi EY a vzdělávacími komunitami a studenty. Ale i mezi EY a jejími zaměstnanci, včetně těch bývalých, a jejich prostřednictvím se stávajícími i potenciálními obchodními partnery EY.

Jak cílit na Generaci Z

Zastavme se u bývalých zaměstnanců. Jaký mají vztah k vašemu programu udržitelnosti?

Naši Alumni zůstávají pro EY důležitou cílovou skupinou. Ale opět to není jen o tom, že s nimi udržujeme kontakt a jednou za čas uspořádáme setkání. Právě udržitelnost je jedním z našich aktivních pojítek s bývalými kolegy. Nedávno jsme například s nimi udělali anketu, v níž jsme zjišťovali, jak si udržitelné chování stojí u jejich stávajícího zaměstnavatele.

A jaké výsledky jste zjistili?

Zpracovali jsme odpovědi od 75 respondentů, z nichž velká většina (83 %) potvrdila, že udržitelnost je aktuálně v jejich firmě středně či významně důležitým tématem. Ze zajímavých zjištění bych také zmínila, že většina společností dosáhla výsledků v oblasti redukce a recyklace odpadů a že společnosti přecházejí na obnovitelné zdroje energie.

Dá se tedy říci, že udržitelnými aktivitami a závazky sledujete i určitou HR strategii. Dokážete nějak vyjádřit, kvantifikovat či shrnout, jakou hodnotu pro EY přináší zapojení zaměstnanců a alumni do projektů udržitelnosti?

Souznění zaměstnanců s firemními hodnotami je známá strategie, jak mít motivované lidi a dosahovat ambiciózních cílů. My našimi programy v čele s EY Ripples však cílíme i na generaci, z níž se mimo jiné mohou rekrutovat také naši budoucí zaměstnanci nebo obchodní partneři. Generace dnešních dospívajících už přitom vyrůstá s jinými hodnotovými žebříčky. Právě upřímné přihlášení se k udržitelnosti, která je reálně uplatňovaná v každodenním životě firmy, považuji za most, na kterém se můžeme s dnešními studenty potkat a vzájemně se obohatit.

Přečtěte si také