Kauza Fialova „zapomenutého milionu“ je vykonstruovaná, říká Robert Zelenka, předseda představenstva kampeličky

V posledních dnech Českem hýbe kauza „zapomenutého milionu“ Petra Fialy v Podnikatelské družstevní záložně (PDZ), kterou média spojují se zmizením ukrajinských peněz určených na nákup munice.

Přestože tato informace vyvolala ve veřejném dění pořádný rozruch, ukrajinské úřady mezitím celý případ uzavřely bez toho, aby spojovaly jakékoli obvinění s českou kampeličkou. I když situace vypadá jako cílený útok na ODS, šéf Podnikatelské družstevní záložny v rozhovoru naznačuje, že může jít o mnohem více.

PDZ je v poslední době v hledáčku médií, zejména Seznam Zpráv. Mimo jiné jste měli nést vinu za zmizení 140 milionů korun v rámci zbrojního obchodu mezi Ukrajinou a chorvatskou WDG. V čem byl problém?

Problém byl jednoduše v tom, že jsme se stali obětí podvodu chorvatských zbrojařů stejně jako Ukrajina. Zbrojařská společnost WDG nám doložila spousty dokumentů a smluv, které se jevily zcela v pořádku a neměli jsme důvod pochybovat o jejich věrohodnosti. Jejich obchodní vztahy se až do června 2023 jevily jako transparentní, byť se objevovaly drobné náznaky možného zpoždění jejich dodávek z důvodu zdržení při vydávání některých licencí, kterých je pro realizaci zbrojních dodávek potřeba celá řada. Nicméně v momentu, kdy jsme v červnu 2023 na základě vlastních šetření nabyli první relevantní podezření nasvědčující, že může jít o podvod, ihned jsme udělali maximum k zamezení dalším aktivitám WDG. Nemohli jsme ovšem odhalit předem, že se jedná o podvod, stejně jako to neprohlédla ukrajinská strana.

Seznam Zprávy psaly, že to vyšetřuje ukrajinská i česká policie…

Policie vyšetřovala primárně chorvatské obchodníky a osoby ve státní správě na Ukrajině. Ukrajinská tajná služba SBU v pátek (26. 1. 2024) oznámila, že ukončila fázi vyšetřování korupce a podvodného jednání ve věci zbrojních dodávek, kde byla zapojena právě chorvatská společnost WDG a ukrajinská Lviv Arsenal. Obviněno bylo celkem pět lidí jak na straně ukrajinského ministerstva obrany, tak na straně zbrojařů. Vůči Podnikatelské družstevní záložně žádné obvinění vzneseno nebylo, naopak zástupci ukrajinské strany několikrát vyjádřili vděčnost, že se díky naší aktivitě podařilo zajistit významnou část peněz na účtech na Balkánu.

Robert Zelenka, předseda představenstva Podnikatelské družstevní záložny

Ten hotovostní výběr vám opravdu nebyl divný? A lze to vůbec, vybírat legálně tak velké objemy? 

Ve zbrojním průmyslu jsou i dle vyjádření odborníků, jichž jsme se v průběhu našeho vztahu s WDG ptali, transakce v hotovosti poměrně běžné, používají se například pro doložení solventnosti či složení záruk. Větší potřeba v hotovosti je častá i v jiných sektorech, například u aukcí.

Pro vklady a výběry z účtu u banky nebo záložny nejsou stanovena zákonná omezení horní hranicí tak, jako je tomu u plateb mezi obchodními subjekty navzájem. Takže ano, ze svého účtu si můžete legálně vybrat hotovost bez omezení. Pochopitelně, pokud by při takovém výběru něco důvodně naznačovalo snaze o praní špinavých peněz nebo financování terorismu, je záložna i banka povinna učinit příslušná opatření. Čili pokud bychom měli důvodná podezření či pochybnosti, pak bychom samozřejmě adekvátně jednali.

Takže máte za to, že jste v tom nepochybili?

Rozhodně. Jak jsem již dříve uvedl, pro klienta jsme v dobré víře a s cílem pomoci Ukrajině v boji proti ruské agresi otevřeli a vedli platební účty, abychom umožnili dodávky pro Ukrajinu realizovat. Jak je dnes zřejmé i z médií, stali jsme se obětí podvodu chorvatské společnosti, stejně jako ukrajinská strana.

Na článek o Ukrajině pak navázala série dalších, které se věnují tomu, že v PDZ měl účet premiér. 

Pan premiér to potvrdil, takže snad mohu i já. Ano, měl u nás určitou dobu peníze na účtu a k tomu musí v záložně mít každý její klient, tedy člen, podíl, tedy alespoň tzv. základní členský vklad. Jestli pan premiér tento podíl neuvedl v majetkovém přiznání, je to politováníhodné nedopatření, které my nemůžeme ovlivnit ani nemáme povinnost to ověřovat.  Nicméně nemyslím, že by opomenutí uvedení podílu v částce řádově menší než mylně médii opakovaný milion byl tak fatální prohřešek, jak se některá média snaží vykonstruovat.

…a další bývalí členové ODS?

Já nemohu vzhledem k zákonné povinnosti mlčenlivosti bez souhlasu klientů říkat, kdo je, nebo není klient, to je stejné jako bankovní tajemství. Každopádně vzít několik jmen za dvacet let a spojovat je do různých spekulativních vazeb, to jde při velikosti Prahy a troše představivosti zkombinovat naprosto kohokoli s kýmkoli. Nejhorší ale je, že v těch článcích ani není uvedeno, co se mělo údajně stát špatného. Kdyby někdo přinesl nějaký dokument, konkrétní důkaz, mohli bychom ho snadno rozporovat a ukázat realitu. Ale jak se bránit proti spekulacím, ještě navíc v naší pozici, kdy tyto informace v naprosté většině nesmíme ze zákona komentovat?

V článku je citován pan Wurst, který tvrdí, že PDZ fungovala jako pračka peněz pro ODS. Na to byste reagovali jak? V článcích jsou i ukázky mailů jednoho ze zaměstnanců.

Je to celé nesmysl. Jak už stojí v samotném dotazu, obvinění stojí na fabulacích zhrzeného bývalého člena, který je také jediným citovaným „svědkem“, a jeho snahy jak o poškození PDZ, tak dosažení vlastních zlých úmyslů. Už téměř deset let se snaží přímo i nepřímo záložnu i Kamila Bahbouha vydírat, vymýšlí si fiktivní pohledávky a vytváří rádoby pravdivé dokumenty, e-maily a podobně, podává desítky trestních oznámení. O jejich nízké věrohodnosti svědčí to, že jeho trestní oznámení jsou průběžně policií a státním zastupitelstvím odkládána jako nedůvodná. Víme již, že např. dlouhodobě chodí po schůzkách s více či méně „podivnými“ subjekty a své „pravdy“ nabízí buď k publikaci, nebo se zištným cílem „ovládnout nebo zničit“ záložnu. Ono nabízení falz potvrdil nedávno ve facebookovém postu i jeden známý investigativní novinář, kterému byly tyto hanopisy také nabízeny, ale on na to neskočil. Máme k dispozici několik dokumentů ze státního zastupitelství, například k situaci, kdy si pan Wurst vymyslel pohledávku ve výši přes 250 milionů a pokoušel se o převzetí celé záložny. K tomu státní zastupitelství doslova píše: „Myšlenkové konstrukce či plány RNDr. Wursta znalá osoba zcela jistě odhalí jako nesmyslné, neproveditelné a nesměřující ke kýženému účelu. Ač k naplnění znaků uvedení v omyl platí, že mylné údaje nemusí být nikterak sofistikované a jejich odhalení nemusí být složité…“. Když to shrnu, obvinění ze strany Pavla Wurtsa a jeho „společníků“  jsou absolutně lživá a stojí na vyfabrikovaných „rádoby“ dokumentech.

Seznam Zprávy ovšem v oblasti AML píší, že jste dostali za špatné procesy v této oblasti pokutu 200 tisíc. Ani to o ničem nesvědčí? 

Z veřejně dostupných zdrojů lze zjistit, že já osobně jsem součástí managementu, jenž má rozhodovací pravomoci, od ledna 2021. A to v návaznosti na tehdy probíhající pravidelnou kontrolu ze strany ČNB a na ni navazující kontrolu FAÚ (obě kontroly byly standardní a oba orgány jsou zákonem pověřeny k jejich provádění, a činí tak pravidelně u všech finančních institucí). Jejich výsledkem je pak vždy shrnutí a vytknutí zjištěných nedostatků, na které je nutno reagovat nápravnými opatřeními. A zcela upřímně si dovolím tvrdit, že si nedovedu představit finanční instituci, v níž by dokonalá kontrola těchto orgánů neobjevila sebemenší nedostatek i s ohledem na neustálené zpřísňování všech podmínek fungování finančního trhu.

Jelikož jde ovšem o řádné formální řízení podle zákona, jeho výsledkem je vždy určité rozhodnutí často s uložením určité finanční sankce. Doba pouhých „udělení pokynů k nápravě“ je již dávno pryč.

Jak si vlastně celou tu situaci vysvětlujete? 

Tohle je hodně spekulativní. Mohu zkusit nastínit pár možných vysvětlení, ale které je správné, to je zatím těžké říct. 

Může jít o součást předvolebního boje a my jsme se hodili jako „hůl“ na bití příslovečného psa. Může jít o útok na záložnu s nekalým cílem, možná za tím stojí nějaká skrytá entita, která by třeba chtěla náš finanční ústav ovládnout. V souvislosti s tím zbrojním podvodem se například na Ukrajině mluví i o možné roli ruských tajných služeb, jejichž cílem bylo poškodit pověst Ukrajiny, vykreslit ji jako zkorumpovanou zemi, snížit ochotu k financování zvenčí, zaútočit i na jasně proukrajinskou českou vládu. 

Dalším vysvětlením je, že se prostě pan Wurst jen hodil novináři, který chtěl mít velkou „kauzu“ bez ohledu na pravdu.  A také to může být kombinace výše uvedeného.

Přečtěte si také