Ignorování AI může firmy potopit

Přestože hudba stále hraje a podnikání zatím „pohodlně pluje“, pod hladinou se již skrývá obří „díra“, která symbolizuje riziko ignorování dopadů a nepřipravenosti adaptovat své firmy na technologie umělé inteligence.

Pomyslnou „dírou“ se už dere vlna AI nástrojů, jako je ChatGPT nebo Midjourney. Tyto AI nástroje zaplavily firemní zaměstnance, většinou zcela neřízeně a živelně. Zásadně přitom mění jejich způsob práce, a to napříč obory. Úkoly, které donedávna zabraly hodiny, zvládne dnes šikovný zaměstnanec s AI nástroji za pár minut.

V rukou nezaškolených a neřízených pracovníků se však mohou tyto AI nástroje stát katastrofou. Například neplacená verze ChatGPT 3.5 má stále tendenci si často vymýšlet krásné, ale lživé texty, a její výstupy musíte bedlivě kontrolovat. To se týká i práce s osobními i citlivými firemními údaji. Je to pár měsíců, kdy svět obletěl skandál se zaměstnanci polovodičové divize Samsungu, když nahráli nejnovější patenty rovnou do ChatGPT.

Většina firem zatím ignoruje nebo podceňuje tuto technologickou „ledovou horu“, z níž zatím vidíme jen špičku, ale nakonec budou muset čelit následkům, ztrátě konkurenceschopnosti a nejspíš i cestě ke dnu.

Ilustrace: Vojtěch Velický

Manažeři, kteří si uvědomí sílu AI technologie, získají mocný nástroj pro realizaci svých vizí a významně posílí svou tržní pozici. Navíc díky demokratizaci této technologie mají i středně velké firmy šanci dosáhnout technologické parity s velkými korporacemi, protože pokročilé AI nástroje jsou nyní finančně dostupné. Jaké jsou tedy klíčové příležitosti, které AI představuje?

Umělá inteligence může napříč firmou analyzovat obrovské množství dat, identifikovat příležitosti a doporučit optimalizace, které vedou k rychlejšímu zpracování a nižším nákladům, nebo naopak identifikuje neefektivní procesy, jež je potřeba zlepšit.

Nabízí nové možnosti pro personalizaci produktů a služeb, což umožňuje firmám lépe reagovat na individuální potřeby a preference zákazníků. Využití prediktivních analýz a gamifikačních prvků zvyšuje zákaznickou angažovanost a loajalitu.

AI lze využít jako virtuálního mentora pro zaměstnance, jenž poskytne rychlou zpětnou vazbu, která pomůže zlepšit dovednosti a výkonnost pracovníků. Automatizace kognitivní práce a repetitivních procesů pak prostřednictvím AI snižuje možnost lidských chyb a zvyšuje přesnost v kritických oblastech, jako jsou finanční analýzy a kontrola kvality.

Umělá inteligence přináší nástroje pro hlubší analýzu dat, což může vést k odhalení nových příležitostí a podpoře inovativních přístupů v různých oblastech podnikání. AI může být přirovnána k brain­stormingovému nástroji, který generuje nové nápady a koncepty na základě analýzy velkého množství dat.

Klíčem k úspěšné implementaci AI je efektivní systém řízení změn. Pro manažery a majitele firem je zásadní si uvědomit, že AI transformace není jen IT záležitost, ale hluboká změna způsobu práce a podnikání.

Firmy, jež chápou AI jako integrální součást své strategie, nejen přežijí, ale budou prosperovat v rychle se měnícím prostředí. Důležitý je proaktivní přístup. AI transformace není jen o technologii, ale o lidech, procesech a novém způsobu myšlení. V této éře je nezbytné, aby manažeři vedli své týmy s vizí, odvahou a přizpůsobivostí, aby byli schopni využít všech příležitostí, které AI nabízí. Takový přístup zajistí, že firma nejen „pluje“ ve vodách technologické inovace, ale skutečně popluje vpřed k novým horizontům úspěchu a růstu.

Alex Bruna, obchodní ředitel, Ydeal

Přečtěte si také