Huawei v roce 2022: Stabilní provoz, investice do inovací a pokračující rozvoj

Společnost Huawei zveřejnila svou výroční zprávu za rok 2022. Technologický gigant v průběhu dvanácti měsíců vykazoval stabilní provoz, jeho tržby dosáhly 642,3 miliardy čínských jüanů a čistý zisk 35,6 miliardy čínských jüanů.

Huawei nadále posiluje své investice do výzkumu a vývoje, přičemž v loňském roce do tohoto sektoru firma investovala 161,5 miliardy čínských jüanů. Tato částka představuje 25,1 % ročních tržeb společnosti a celkové výdaje na výzkum a vývoj za posledních 10 let již přesáhly 977,3 miliardy čínských jüanů.

„V roce 2022 si náročné vnější prostředí a netržní faktory i nadále vybíraly daň na provozu společnosti Huawei,“ prohlásil předseda představenstva Huawei Eric Sü na výroční tiskové konferenci. „Uprostřed této bouře jsme trvale postupovali dopředu a dělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom zachovali kontinuitu podnikání a sloužili našim zákazníkům. Vynaložili jsme také velké úsilí ke zvýšení našich zisků – generovali jsme stálý tok příjmů pro udržení našeho přežití a položení základů pro budoucí rozvoj.“

Foto: Shutterstock

Své ohlédnutí za uplynulým rokem sdílela také finanční ředitelka Huawei Sabrina Meng, podle níž byly i navzdory značnému vnějšímu tlaku celkové obchodní výsledky společnosti za uplynulý rok v souladu s interní prognózou. „Na konci roku 2022 činil poměr našich závazků 58,9 % a čistý hotovostní zůstatek 176,3 miliardy čínských jüanů. Kromě toho náš celkový zůstatek aktiv dosáhl jednoho bilionu jüanů a skládal se z velké části z oběžných aktiv, jako jsou hotovost, krátkodobé investice a provozní aktiva.“  Meng také vyzdvihla stabilně rostoucí výdaje společnosti do oblasti výzkumu a vývoje. „Naše finanční pozice zůstává pevná, se silnou odolností a flexibilitou. V roce 2022 činily naše celkové výdaje na výzkum a vývoj 161,5 miliardy čínských jüanů, což představuje 25,1 % našich celkových příjmů – to patří mezi nejvyšší sumy v historii Huawei. I v dobách, kdy jsme pod tlakem, jdeme sebevědomě dál.“

V roce 2022 činily tržby společnosti Huawei ze sektorů řešení a služeb (Carrier Networks) pro operátory 284 miliard čínských jüanů, pro firmy (Enterprise) 133,2 miliardy a pro spotřebitele (Consumer) celkem 284 miliard jüanů. Firma také v uplynulém roce pokračovala ve zlepšování produktových řad, jako HarmonyOS, Kunpeng, Ascend a portfolio cloudových služeb se zaměřením na kvalitnější podporu pro vývojáře a své partnery. Huawei je silným zastáncem propojeného růstu s partnery v rámci technologického ekosystému a věří, že otevřenost a spolupráce vedou ke společnému úspěchu. Firma v současné době spolupracuje s více než devíti miliony vývojářů a více než 40 000 partnery na podpoře ekosystémových inovací a vytváření větší hodnoty pro své zákazníky.

Huawei prostřednictvím svých zástupců nastínila také svůj pohled do budoucna. „Rok 2023 bude zásadní pro udržitelné přežití a rozvoj Huawei,“ poznamenal Sü. Ačkoliv budeme čelit značnému tlaku, máme vše, co je potřeba, abychom toto období překonali – máme příležitosti k růstu, odolné obchodní portfolio, jedinečnou konkurenční výhodu, trvalou důvěru našich zákazníků a partnerů i odvahu masivně investovat do výzkumu a vývoje. Jsme si jisti, že dokážeme překonat jakoukoli výzvu, která nám přijde do cesty, a položíme pevný základ pro udržitelné přežití a rozvoj.“

Přečtěte si také