Hledání vnitřního klidu

Do unikátního rakouského projektu Klášterní říše se zapojily i dva české kláštery – Rajhrad a Želiv.

Rakousko má dlouhou křesťanskou tradici, díky níž v něm vznikly nejen stovky kostelů, ale i desítky výstavních klášterů. I proto se jeden z rakouských turistických projektů jmenuje Klášterní říše, v originále Klöster­reich. To je jazyková hříčka, neboť Rakousko se německy řekne Österreich a klášter Kloster. V projektu je sdruženo 28 rakouských klášterů i několik v sousedních zemích. Kaž­dý z nich je klenotem stavitelského umění. Skrývají působivé knihovny, mramorové sály či muzea. Dnes v nich často žijí benediktínští či augustiniánští mniši nebo jeptišky. Zároveň některé kláštery pořádají kulturní akce a společenská setkání, jiné nabízejí duchovní semináře, další jsou zase známé vařením vlastního piva nebo unikátními bylinkovými zahradami.

Duchovní cesta

Smyslem projektu je nabídnout návštěvníkům možnost zapojit se do klášterního života. Například klášter v dolnorakouské obci Heiligenkreuz (česky Svatý kříž) disponuje částí pro hosty s kapacitou 20 lůžek, kde se může ubytovat každý, kdo se dopředu ohlásí. Návštěvníci mohou po dohodě absolvovat individuální konzultace s mnichy, případně dny ticha. Pro muže ve věku 18 až 40 let s větším zájmem o duchovní život existuje speciální nabídka s názvem Dočasně v klášteře. Zájemce žije přímo s mnichy a sdílí jejich životy. Tento „dočasný klášter“ je zcela zdarma, ale je třeba v rámci kláštera vypomáhat.

Klášter v rakouském Klosterneuburgu

Klášter Sv. Lambrechta ve Štýrsku zase organizuje Školu bytí s rozsáhlou nabídkou více­denních seminářů. Pořádá například kurzy malování ikon, dýchání i rozjímání na daná témata. Některé programy mají zajímavé názvy i obsah, například kurz Když ticho křičí či Fit & půst v klášteře. Dolnorakouský Göttweig mimo jiné nabízí i takzvané individuální exercicie, tedy jakási duchovní cvičení. Hosté se uchylují na tři až pět dní do ticha, přičemž je duchovně doprovází jeden z místních mnichů. Vedle toho klášter organizuje i jednodenní seminář pro manažery, kterým nabízí řešení ekonomických dilemat z pohledu bible.

Fyzická obnova

Kláštery zapojené do projektu nepečují jen o duchovní rovnováhu svých hostů, ale i o jejich tělesné schránky. Například v burgenlandském opatství Marienkron byl v roce 2019 otevřen zrekonstruovaný lázeňský dům nabízející různé procedury s důrazem na ozdravení zažívání a střev návštěvníků. Těm je i proto nabízena téměř výhradně vegetariánská strava spojená s částečným půstem, s níž má katolická církev velkou zkušenost. Zároveň sestry z místního opatství zpestřují pobyt duchovními nabídkami ve formě seminářů, jako jsou krátká exercicie nebo lekce čínského cvičení čchi-kung.

Podobnou, ale více tradiční nabídku mají i dvě hornorakouská léčebná centra řízená řádem Sestry Panny Marie Karmelské, Bad Mühllacken a Bad Kreuzen. Zdejší jeptišky pracují opět s různými formami půstu a detoxikace založenými na metodách německého faráře Sebastiana Kneippa a tradiční evropské medicíně. Také svým pacientům nabízí praktické rady z oblasti výživy, cvičení, vodních procedur, využití léčivých rostlin a změny životních návyků. Přitom nejde o šarlatánství – tradiční evropská medicína známá pod zkratkou TEM je od roku 2011 zapsána na seznam nehmotného světového dědictví UNESCO. Jde o holistický lékařský systém zahrnující jak odbornou, tak lidovou medicínu založenou zejména na znalosti bylin a jejich účinků. Na tyto metody se v uplynulých sto letech značně zapomínalo. Naštěstí se tyto vědomosti zachovaly v klášterních knihovnách, a právě mniši a jeptišky tyto metody často praktikovali.

Na projektu Klášterní říše se podílejí i dva tuzemské kláštery – moravský Rajhrad a český Želiv. Zatímco benediktinské opatství v Rajhradě i kvůli probíhajícím opravám zatím kromě prohlídek chrámu a památníku písemnictví další program nenabízí, premonstráti v Želivě vedle řady prohlídkových okruhů pro širokou veřejnost organizují i duchovní semináře. Letos v říjnu to byl například ikonopisecký kurz a na programu je ještě několikadenní exercicie s názvem Otcovo srdce. Ta má proběhnout začátkem prosince a dle webu kláštera mají již plno. Ukazuje se, že o nabídku duchovních cvičení inspirovanou rakouskými kláštery by mohl být v Česku zájem. Určitě ne náhodou, obě země totiž několik století sdílely společné spirituální hodnoty.

Přečtěte si také