Digitalizací šetříme klientovi čas i prostředky

Poradenství a prodej je byznys lidí s lidmi, vše ostatní digitalizujeme, říká František Ježek, člen představenstva Raiffeisenbank, zodpovědný za korporátní bankovnictví.

Raiffeisenbank vstoupila na český trh před 30 lety, v roce 1993. Začínala se dvěma pobočkami a 39 zaměstnanci. Nyní má skupina Raiffeisen v Česku více než 3 600 zaměstnanců a obsluhuje 1,9 milionu klientů. K nim patří i tisíce firem různých velikostí – od malých podniků až po nadnárodní korporace. A i zde stejně jako v retailovém bankovnictví dochází k rychlé digitalizaci. Týdeník Euro o tomto tématu hovořil s Františkem Ježkem, členem představenstva Raiffeisenbank, zodpovědným za korporátní bankovnictví.

Lze uvést přínosy digitalizace korpo­rátního bankovnictví na konkrétním příkladu?
Přínosů z hlediska banky i klienta je několik a často se vzájemně kombinují. Jde především o bezpečnost, efektivitu, komfort, ale i zisk a další oblasti. Jako velmi povedený příklad může posloužit naše Prémiová API, která poskytuje online bankovní data do klien­tova účetního softwaru, a tím výrazně šetří kapacity s manuální prací, snižuje chybovost a zvyšuje flexibilitu. Jako druhý příklad bych uvedl možnost digitálního čerpání jak úvěrových produktů, tak bankovních záruk. Není již potřeba nosit do banky podepsané papíry nebo je posílat ve formě nascanovaných dokumentů a vše je možné jednoduše vyřídit v internetovém bankovnictví a podepsat v telefonu. Přínosy vidíme na číslech, kde skoro 90 procent všeho čerpání děláme digitálně. V segmentu menších a středních podniků se většinu roku pohybujeme dokonce na 98 procentech.

František Ježek, člen představenstva Raiffeisenbank

Je rozdíl v adopci digitálního bankov­nictví u menších firem a velkých korporací, které často používají různé ERP systémy?
Vnímáme rozdíly především u menších společností, které často využívají standardní „krabicový“ ERP systém. Větší firmy a korpo­race pak mají individualizované řešení. Napojení našich Prémiových API na například ERP Pohoda je práce na několik kliknutí, kdežto napojení na SAP je mnohem pracnější a ve velkých firmách vyžaduje i plánování. Ale i napojení na SAP máme zvládnuto díky externímu partnerovi. U velkých společností s centrálou v zahraničí často vidíme specifické požadavky v podobě interní regulace a bezpečnostních pravidel, a také více formalizovaný změnový proces. Celkově lze říct, že velké korporace mají větší potřebu a kapacitu pro složitější digitální bankovní řešení a integraci, zatímco menší firmy se často spokojí s jednoduššími a snadno použitelnými digitálními bankovními službami.

Je nějaká oblast obsluhy korporátního bankovnictví, kterou není možné nebo správné digitalizovat? Jaké jsou hlavní výzvy další digitalizace?
Naším mottem je „poradenství a prodej je byznys lidí s lidmi, vše ostatní digitalizujeme“. Stále jsou a budou oblasti závislé na lidské interakci. Patří sem složité finanční poradenství, komerční vyjednávání, podpora v případě chyby nebo složitějšího dotazu a podobně. Při výběru služeb a produktů k digitalizaci se řídíme tím, co chtějí klienti, a soustředíme se tam, kde se požadavky hodně opakují. V realitě firemního bankovnictví pak cílíme na řešení, které zvládne 80 procent případů. Zbylých 20 procent se obvykle finančně nevyplatí digitalizovat. Ale to se může změnit s rychlým nástupem umělé inteligence.

Promítáte do digitalizace nabídky pro firemní klientelu i nějaké ESG aspekty?
Ano, v rámci produktové nabídky primárně jde o oblast úvěrů a investic nebo například platební karty, které jsou vyrobené pouze z recyklovaného materiálu. Nově vyvíjíme virtuální karty, aby plast nebyl potřeba. Ale potažmo jde celá digitalizace s ESG ruku v ruce, díky bezpapírovému čerpání šetří­­me my i klient stromy, energii, emise spojené s nutností osobních schůzek, a tím i přírodu. Naším cílem pro rok 2023 je dělat 54 procent vybraných klíčových procesů plně digitálně.

Vyvíjíte si všechna řešení sami, nebo sázíte i na řešení třetích stran? Používáte i nějaká fintechová řešení?
Zde držíme hybridní přístup, je to kombinace vlastního vývoje a využití řešení třetí strany. Interně vyvíjíme klíčové bankovní služby, které jsou strategické pro fungování, máme a chceme mít nad takto kritickými systémy kompletní kontrolu. Spolupráce s třetí stranou nám umožňuje přístup k pokročilým a specializovaným technologiím, které by jinak pro nás bylo velice nákladné a kapacitně náročné vyvinout. Spolupráce také zvyšuje inovativnost banky, umíme přijít rychle s řešením na měnící se potřeby klien­tů. Mezi takové spolupráce patří Digitoo, Cashbot, Dateio, Wultra, confirmation.com, Bankovní identita a další.

Přečtěte si také