Čeští personalisté umělé inteligenci věří, překážkou je ale její nedostatečné pochopení

Téměř tři čtvrtiny českých manažerů v oblasti řízení lidských zdrojů (HR) považují umělou inteligenci (AI) za důležitou součást digitální transformace ve společnosti. Současně jen 37 % potvrzuje, že aktivně využívá AI ve svých procesech.

  • 15. dubna 2024

Největší překážkou je podle respondentů nedostatečné pochopení AI a jejích možností (36 %), nedostatek technických dovedností je druhou nejčetnější překážkou (29 %), pouze pro pětinu představují hlavní omezení finanční prostředky. Vyplývá to z průzkumu EY v České republice, který rovnoměrně pokryl firmy podle velikosti od malých zaměstnavatelů do 50 lidí až po vzorek zaměstnávající více než 1 000 pracovníků. Dotazováni byli manažeři HR ze společností působících v 18 různých odvětvích.

„Vysoká očekávání od AI, podobně jako v jiných oblastech, zatím předbíhají skutečnost.  Znalosti v oblasti AI vnímá jako nedostatečné 42 % respondentů. Na druhou stranu, 9 z 10 z nich do budoucna předpokládá, že zavedení AI do procesů přinese konkrétní výhody,“ poukázal na vybrané výsledky Ctibor Machala, manager EY pro People Consulting. Více než polovina manažerů počítá s tím, že AI začne ve svých procesech využívat do jednoho roku až dvou let. Oproti tomu 30 % ji ve firmě očekává za delší dobu, a naopak méně než pětina do jednoho roku. „V praktických otázkách, jako je harmonogram implementace AI, jsou manažeři spíše konzervativní. Svědčí o tom i fakt, že 90 % z nich vidí prostor pro vlastní zlepšení povědomí a dovedností v oblasti AI,“ doplnil Ctibor Machala.

Nejvíce zatím firmy využívají AI k automatizaci procesů, personalizaci obsahu a analýze dat. Její potenciál pro HR do budoucna manažeři vnímají zejména v oblasti personální administrativy, náboru nebo ve správě benefitů a odměn.

„Aby se nezaváděla AI pro AI čili z důvodů, že ji chce každý, je v první řadě potřeba strategické analýzy. Organizace by si nejprve měla zmapovat nejen, co AI efektivně umí, ale zejména v kterých oblastech se jí nejvíce vyplatí AI zavést,“ uvedl Michal Ambler, AI Lead v EY ČR, a upřesnil: „Pro někoho to může být komunikace se zaměstnanci, pro jiného generování textů dokumentace, pro jiného správa databází.“

O průzkumu

  • V únoru 2024 byli osloveni HR zástpci společností napříč sektory na českém trhu prostřednictvím online dotazníku, který byl zaměřen na využívání AI v oblasti HR procesů
  • Dotazník byl sestaven z 24 otázek, kdy 4 otázky napomohly rozřazení dle charakteristiky a 20 otázek bylo zaměřeno na klíčové oblasti (odměňování, benefitní schéma, flexibilita).
  • Dotazník byl zacílen na zástupce HR oddělení daných společností.

Přečtěte si také