Česko může být lídrem v bezpilotním létání

Fórum DroneCon 2024 vzneslo zásadní otázku: Co dělat, aby nám neuletěl světový dron?

Drony už dávno nejsou jen zajímavou hračkou, ale pomalu a jistě se stávají průmyslovým odvětvím s velkým potenciálem, stejně jako celá oblast bezpilotního létání. Téma je proto čím dál atraktivnější jak pro odborníky, tak veřejnost, o čemž svědčí i úspěch fóra DroneCon 2024 pořádané týdeníkem Euro ve spolupráci s ČVUT a Ministerstvem dopravy ČR, které se
zúčastnilo více než dvě stě návštěvníků.

Co musí Česko udělat, aby si nejen nenechalo „uletět dron“, ale i se stalo v této oblasti lídrem?

Úvodní videozdravici k nabitému sálu přednesl ministr dopravy Martin Kupka.

Fórum DroneCon 2024 zahájil video­zdravicí ministr dopravy Martin Kupka, který potvrdil, že jeho resort vnímá drony a bezpilotní létání jako důležitou součást budoucnosti a příležitost pro nové trendy v udržitelné dopravě. „Je důležité vytvořit prostředí, které bude poskytovat příležitosti jak pro startupy, tak pro vývoj a výzkum. Musíme udržet krok s postupem evropských partnerů, máme předpoklady stanout na špici,“ řekl Kupka. Na tom, že Česko má potenciál být významným hráčem, se s ním shodl i generální ředitel Řízení letového provozu Jan Klas.

„Aby nám neujel vlak, nebo tedy spíše neuletěl dron, máme poslední šanci zareagovat. Máme dokonce šanci dostat se v tomto ohledu i do čela. Praha je na sedmém místě žebříčku vhodnosti pro rozvoj bezpilotního létání, který bude složité naplnit, ale nesmíme se bát odvážných a netradičních řešení. Potřebujeme rozjet pilotní projekty, nejen dělat PR,“ uvedl Klas, podle nějž je základním krokem Česka přikročit k létání mimo dohled operátora.

Otázkou bude správná regulace

Proces k uskutečnění tohoto kroku je podle Klase již ve vývoji. „Musíme počítat s tím, že to bude probíhat za pochodu a směřovat k bezpečnému plnému zapojení bezpilotního létání do současného provozu. Bude to plně automatický systém postavený na tržní bázi, kde budeme provozovat centrální informační systém, na němž už pracujeme, a věříme, že bude připraven včas,“ popsal vývoj Klas.

O nutné rychlosti a flexibilitě hovořil též Martin Kučera, člen představenstva Letiště Praha odpovědný za letecký provoz a bezpečnost. „Čeká nás hodně práce. Je třeba si uvědomit, že to, co si za více než sto let odpracovalo klasické letectví, si nyní musí velmi rychle odpracovat i letectví bez­pilotní,“ řekl Kučera s tím, že integrace bez­pilotního letectví musí být v prvé řadě maximálně bezpečná a byznysově smyslu­plná. „Je to nesmírně složitá věc, ale nesmíme se jí vzdát, naopak už dnes o ní musíme s vyhlídkami na budoucnost intenzivně přemýšlet,“ dodal Kučera.

Vojtěch Petráček, rektor ČVUT, přivítal plný sál a za svoji instituci deklaroval záštitu akci.

Zásadní pro český úspěch v oblasti bezpilotního létání bude podle účastníků diskusních panelů správná regulace. „Špatná regulace může celý segment zahubit, dobrá regulace ho může naopak nastartovat a otevřít. Neobejdeme se bez úzké spolupráce se soukromým sektorem a schopnosti rychlé komunikace, protože samotné technologie se vyvíjejí rychle,“ řekl Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory ČR. A konstatoval, že hospodářská komora je připravena převzít část odpovědnosti v oblasti regulace a aktivně řeší, jak pro tento model nastavit hranice. „Nevidím důvod, proč by pak českou, dobře nastavenou a fungující regulaci nemohli od nás opisovat i ostatní,“ nastínil s optimismem Zajíček. „V Evropě nás může v bezpilot­ním letectví trochu zbrzdit etická otázka, kterou je ale zcela v pořádku se zabývat, bude to náročná celospolečenská debata, stejně jako debata o naší soběstačnosti a nezávislosti jak na Číně, tak na USA a dalších hráčích,“ doplnil k tématu Kučera.

Na nutnost umožnit létání mimo dohled operátora upozornil z praxe i Karel Švejda, náměstek Správy železnic pro provozuschopnost dráhy, jelikož právě Správa železnic je jedním ze subjektů, které drony používají. „Cílem je auto­nomní létání mimo dohled operátora, protože bez toho je operátor pořád jenom pochůzkář, byť s dronem,“ řekl Švejda, s nímž souhlasil Jakub Karas, prezident UAV Aliance pro bez­pilotní průmysl. Podle něj jak Správa železnic, tak například ČEPS sami nejlépe vědí, jak a k čemu drony používat a na co je potřebují, a nevidí příliš důvodů je v tom svazovat.

„Pokud budeme létat jen na vizuál­ní kontakt s operátorem, s dronem, co umí létat mnohem dále, pak to má nulovou přidanou hodnotu,“ komentoval svůj postoj Karas. O přidané hodnotě, kterou drony přinášejí, promluvil i Jaroslav Řešátko, výkonný ředitel společnosti Telink. „Dron je dnes standardní pracovní nástroj, který zvyšuje produktivitu práce. O potřebě zvyšovat produktivitu práce a její přidanou hodnotu se často mluví, je to něco, čemu by se mělo jít naproti, ne to komplikovat,“ zmínil v debatě Řešátko.

Technologické téma života i smrti

Nejen válka na Ukrajině ukázala, že drony budou v budoucnu stále častěji spojované s otázkami bezpečnosti. „Ony už bezpečnost v mnoha regionech zajišťují. Není to budoucnost, je to současnost,“ otevřel třetí diskusní blok fóra Ladislav Semetkovský, výkonný ředitel společnosti Primocco. Jeho slova reflektoval i brigádní generál Roman Hyťha, ředitel Sekce zpravodajského zabezpečení Armády ČR při ministerstvu obrany, dle nějž i armáda dělá velké kroky, včetně těch nepopulárních, aby byla na drony připravena. „Změnili jsme v tomto ohledu jako armá­da myšlení a to se bude dále měnit,“ komentoval Hyťha přístup armády k dronům.

Názor na důležitost dronů pro oblast bezpečnosti sdílel i Vladimír Šafařík, projektový manažer společnosti Rohde & Schwarz, podle kterého drony budou mít na bezpečnost podstatný vliv, ale nesmíme zapomínat, že pokud se dostanou do nesprávných rukou, mohou ji i ohrozit.

V závěru celé akce se diskutující zamýšleli nad tím, jakým směrem se bude, a především by se mělo, vyvíjet bezpilotní letectví v Česku. Jan Beran z firmy Honeywell Aerospace potvrdil velká očekávání zákazníků, že již v příštím roce uvidí funkční prototypy nových technologií. Josef Kašpar, generální ředitel Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, pak konstatoval, že funkční transportní bezpilotní letoun na trhu chybí a poptávka po podobném řešení je vysoká. „Máme příležitost vyhrnout si rukávy, otevřít první koridor a uskutečnit v něm pravidelné létání. Nic tomu nebrání, systémy jsou, jen si to musíme odpracovat,“ zahleděl se do blízké budoucnosti Štěpán Alexa, ředitel služeb bez lidské obsluhy ve firmě CSG Aerospace, s tím, že pilotním projektem by mohl být například společensky dobře přijímaný a byznysově smysluplný projekt v oblasti zásobování lékařským zařízením. Alexa pak uzavřel: „Není čas otálet, je čas začít a přetavit různé pokusy v reálný provoz.“

Přečtěte si také