Certifikáty pro elektronický podpis

Společnost První certifikační autorita poskytuje svou novou službu nejen českým klientům, ale z celé Evropské unie.

Elektronická komunikace nás obklopuje stále víc a koronavirová pandemie tempo elektronizace ještě zrychlila. „Přechod z papírových dokumentů na elektronické přináší rozvoj používání technologie elektronického podpisu, která slouží k elektronickému podepisování dokumentů,“ říká Lenka Capoušková, obchodní ředitelka mezinárodního obchodu společnosti První certifikační autorita (I.CA.).

Nedílnou součástí této technologie jsou certifikáty pro elektronický podpis, které potřebuje každý uživatel, který chce elektro­nicky podepisovat. Certifikáty jsou standardně vydávané prostřednictvím pracovišť Registračních autorit, které musí kaž­dý žadatel o certifikát vždy osobně navštívit. Firma První certifikační autorita podle Capouškové nyní nabízí novou moderní službu, která umožňuje získat kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis online, tedy bez návštěvy pracoviště Registrač­ní autority.

„Žadatel o certifikát si připraví pouze doklad totožnosti a mobilní zařízení s podporou Touch ID nebo Face ID. Ověření totožnosti probíhá online, prostřednictvím speciální aplikace, která je k dispozici pro platformy Apple a Android. Žadatel tak může získat nejen certifikát uložený v počítači, ale také na čipovou kartu, kterou je možné získat přes e-shop firmy První certifikační autorita,“ vysvětluje Capoušková. A dodává: „Nová služba není určena pouze pro české klienty, ale z celé Evropské unie.“

Přečtěte si také