Celý úřad Prahy 10 už sídlí ve Vinohradské ulici

Desítka se přestěhovala z Vršovic do Strašnic! Všichni zaměstnanci, všechny odbory a kompletní agenda desáté městské části již sídlí v nové budově ve Vinohradské 169, pár desítek metrů od strašnické vozovny. Logisticky i technicky náročná operace začala v létě a úspěšně ji počátkem prosince zakončilo stěhování posledního odboru.

Přestěhování do nové budovy přispělo ke zvýšení komfortu i kvality poskytovaných služeb. Například foyer, kde se nachází Czech POINT nebo výdejna parkovacích oprávnění, je o poznání příjemnějším a vzdušnějším prostorem než stísněná čekárna v chodbě ve Vršovické. Nová budova je dostupnější více druhy MHD. Přímo před budovou jsou dvě zastávky tramvaje a v docházkové vzdálenosti se nachází stanice metra A Strašnická. „Stěhování je úspěšně za námi, radnice sídlí v novém a všechny odbory fungují. Tou nejlepší zprávou jsou jednoznačně pozitivní ohlasy od těch, kteří služby úřadu využívají,“ shrnuje stěhování starosta Prahy 10 Martin Valovič a dodává: „Reálně se nám podařilo vyřešit palčivý problém s nevyhovujícím stavebně-technickým stavem staré radnice ve Vršovicích, který se tu dědil z jednoho volebního období do druhého a nikdo neměl odvahu tu věc skutečně řešit. Proto děkuji každému, kdo se na stěhování podílel.“

Cestu, jakou se vydat s budovou staré radnice ve Vršovické, naznačí zpracovávaná ekonomická analýza. Nezávislí odborníci v ní vyhodnotí, zda má úřad starou radnici zrekonstruovat a vrátit se do původních prostor, novou budovu, kterou má nyní Praha 10 pronajatou, odkoupit, či se vydat nějakou třetí cestou. Klíčovou proměnnou v této rovnici jsou finanční možnosti Prahy 10. V roce 2020, ještě před začátkem globální pandemie, války na Ukrajině a bezprecedentní inflace čítaly náklady na rekonstrukci bezmála miliardu korun. Nyní, po několika letech rekordního zdražování, mluvíme o částce mnohem vyšší. Nicméně i první varianta přesahovala finanční možnosti Desítky. „Městská část takovými prostředky nedisponuje, ani kdyby do nich započítala 25letá návratná finanční výpomoc od magistrátu ve výši 500 milionů korun, kterou měla v minulosti a za jiných podmínek přislíbenou. Ty se nepodařilo naplnit. I kdyby se podařilo onen půlmiliardový úvěr znovu vyjednat, celkové náklady na rekonstrukci by paralyzovaly rozpočet Prahy 10. Nebylo by možné investovat do rozvoje škol, školek, obnovy památek nebo pokládky nových chodníků. Budova radnice navíc žádné prostředky negeneruje, tyto peníze by se tak nikdy do rozpočtu městské části nevrátily,“ pokračuje místostarosta Tomáš Pek.

Starosta Prahy 10 Martin Valovič

Nájemní vztah ve Vinohradské je formulován tak, aby se městská část mohla z nájmu po uplynutí základní doby bezproblémově vyvázat nebo naopak dále pokračovat. Maximální doba nájmu činí sedm let. „V co nejkratší době musíme rozhodnout, jak naložit s radnicí ve Vršovické. Původní plán rozsáhlé rekonstrukce výrazně zkomplikovala pandemie, válka na Ukrajině a raketová inflace. Zodpovědně rozhodnout budeme moci až na základě zpracované ekonomické analýzy. Zpracovatelé mají zadáno posoudit význam celé lokality sídliště VLASTA v širším urbanistickém kontextu,“ dodává závěrem místostarosta David Kašpar.

Hledání nových prostor probíhalo zcela transparentně. Městská část nejprve oslovila deset tuzemských realitních kanceláří, následně byla vypsána zakázka na základě výjimky ze ZZVZ na výběr náhradní budovy a vznikla pracovní skupina. Ta po zhodnocení nabídek doporučila pokračovat v jednáních vedoucích k podpisu smlouvy s firmou CARPET INVEST s.r.o., která budovu ve Vinohradské vlastní. 

Přečtěte si také