Brno má první chirurgický robotický systém Versius v Česku. Pacientům zmenší operační rány a urychlí zotavení

Lékaři brněnské soukromé nemocnice SurGal Clinic začali na konci minulého roku jako první v České republice využívat robotický chirurgický operační systém Versius britské společnosti Cambridge Medical Robotics (CMR). Versius je zdravotnická technologie nové generace využívaná pro roboticky navigované miniinvazivní operace v břišní a hrudní chirurgii, urologii a také při operacích tlustého střeva či v gynekologii.

„Je mým potěšením, že SurGal Clinic je první nemocnicí v České republice, která zavedla do klinické praxe inovativní chirurgický systém Versius. S ohledem na skladbu poskytované péče v našem zařízení budeme chirurgického robota využívat zejména v oboru kolorektální a hrudní chirurgie, vč. onkochirurgie. Jsme připraveni použít systém i na jiné chirurgické výkony, kde budeme cítit přínos pro pacienta – jako velké břišní defekty, diastázy a kýly. Systém uvádíme oficiálně do klinického provozu od 1. ledna 2024 a bez jakýchkoliv poplatků od pacienta.“ říká ředitelka SurGal Clinic Jitka Smrčka.

„Během posledního měsíce a půl prošly tři chirurgické týmy intenzivním vzděláváním. Každá skupina chirurgů a sálových sester absolvovala komplexní školicí proces ve výcvikovém centru firmy CMR i ve vlastních prostorách kliniky SurGal. V našem zařízení bylo provedeno prvních patnáct robotických výkonů pod vedením zahraničních proktorů s velkým úspěchem. Systém jde za hranice možností lidské ruky a umožní nám stávající výkony provádět precizněji s minimalizací krevních ztrát. Funkčnost a modularita systému nás velmi příjemně překvapila,“ doplňuje lékařský ředitel a vedoucí Centra robotické chirurgie SurGal Clinic Petr Diviš.

Využití robotických chirurgických systémů má mnoho výhod pro lékaře i pro pacienty. Operatérům pomáhají při výkonech lepší vizualizací, vyšší přesností a filtrací třesu rukou. Nespornou výhodou je také vyšší flexibilita robotických operačních nástrojů, která lékařům umožňuje snadnější a preciznější práci v omezených prostorech, jako je malá pánev či hrudní dutina. Pro pacienty jsou zásadním přínosem miniinvazivní chirurgie menší pooperační rány, nižší ztráta krve, kratší doba strávená v nemocnici, rychlejší rekonvalescence i snížené riziko infekce.

„Jak ukazují data, robotika je jednoznačným celosvětovým trendem v oblasti chirurgie, a to zejména ve vyspělých západních zemích. Systém Versius je v současné době druhým klinicky nejpoužívanějším systémem a bylo na něm provedeno více než 16 tisíc operací ve 20 zemích. Jsem rád, že jsme jej mohli v roce 2023 uvést i na tuzemský trh a přiblížit obyvatele České republiky k zdravotnické péči pomocí těch nejmodernějších technologií současnosti. Součástí zavádění nové technologie je také dlouhodobá podpora ze strany dodavatele Promedica Praha Group přímo pro SurGal Clinic, aby byl zajištěn hladký a bezpečný rozjezd operací,“ říká generální ředitel Promedica Praha Group Pavel Hanuš.

Praktickou hlavní výhodou systému Versius je mobilita a modularita. Vejde se na většinu běžných operačních sálů a nevyžaduje prakticky žádné stavební úpravy. Jeho mobilita umožňuje také sdílení mezi několika různými operačními sály. Další výhodu poskytuje otevřená elevační konzole systému s možností 3D zobrazení, díky které má vyškolený operatér robotická ramena pod přímým dohledem a může verbálně i neverbálně komunikovat se svými kolegy v reálném čase.

Koncept samostatných nástrojových a vizualizačních ramen poskytuje volnost v umístění portů dle požadavků operatéra, včetně možnosti zavedení portu ze spodního úhlu. Odpadá nutnost složitého předokovávání systému při změně operačního pole. Koncové části ramen jsou vybaveny moderní technologií V-Wrist, která umožňuje rotaci operačního nástroje v rozsahu 720 ° a dalece tak převyšuje možnosti pohybu lidské ruky. Díky tomu je možno operovat i v extrémních úhlech. Všechna ramena jsou vybavena tlakovými sensory, aby byla zajištěna maximální bezpečnost pacienta.

„Cílem SurGal Clinic je zavádět nové metody a neustále modernizovat své přístupy. Pořízení inovativního chirurgického robotického systému je dalším jasným důkazem, že se stanovené cíle daří plnit,“ uzavírá ředitelka SurGal Clinic Jitka Smrčka.

Přečtěte si také