Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

nesmírně mě těší, že ekonomický týdeník Euro navazuje na tradici přílohy Rakousko, která se každoročně věnuje rakousko-českým (ekonomickým) vztahům.

Rakousko a Česko mají úzké partnerství v srdci Evropy. Vynikající vztahy mezi našimi zeměmi se odrážejí nejen v rozmanité spolu­práci na státní úrovni, ale především ve spolu­práci mezi spolkovými zeměmi a kraji, mezi městy a obcemi, mezi organizacemi a institucemi, a zejména prostřednictvím mezilidských vztahů. Vrcholem bilaterálních kontaktů na politické úrovni byla letos březnová návštěva rakouského spolkového prezidenta Alexandra van der Bellena v Praze a koncem května návštěva českého prezidenta Petra Pavla ve Vídni.

Mezi praktické příklady přeshraniční spolupráce patří centrum policejní spolupráce v Mikulově na jižní Moravě a v Drasenhofenu v Rakousku, kde jsou i společné policejní hlídky, a také přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví a záchranné službě. Projekty Interreg jsou dalšími příklady úspěšné kooperace. Mezi Dolním Rakouskem, Horním Rakouskem, Vídní a sousedními českými kraji Jihočeským, Jihomoravským a Vysočinou dlouhodobě existuje velmi úzká spolupráce, kterou dále prohlubuje program Interreg.

Bettina Kirnbauer, velvyslankyně Rakouské republiky v ČR

Partnerství mezi Českem a Rakouskem v EU má rovněž velký význam a v průběhu let se ukázalo jako mimořádně plodné. Předsednictví České republiky v Radě EU bylo velmi úspěšné. Českému předsednictví se podařilo na jedné straně posloužit evropské věci a hledání konsenzu, ale zároveň prosadit zásadní otázky, které pro něho byly důležité.

Velmi dobrá kooperace probíhá i na úrovni středoevropských formátů, například Slavkov-3 společně se Slovenskem a Central-5 také společně se Slovinskem a Maďarskem.

Rozvoj ekonomických vztahů mezi Rakouskem a Českem lze bezesporu označit za úspěšný. Pro Rakousko je Česko nejvýznamnějším obchodním partnerem ve střední a východní Evropě a třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem v celé EU. Objem vzájemné obchodní výměny činí již 14 miliard eur. Česko je pro Rakousko šestým nejvýznamnějším ekonomickým partnerem na světě a osmou nejvýznamnější exportní destinací. Hodnota rakouských přímých investic v Česku dosáhla na konci loňského roku téměř 16 miliard eur. Česko je tak pro rakouské společnosti po Německu druhou nejvýznamnější destinací pro investice na světě. Rakouské pobočky zaměstnávají téměř sto tisíc lidí, což také řadí Česko pro rakouské firmy globálně na druhé místo.

Česko je díky své dobré ekonomické základně i nadále velmi zajímavým trhem pro rakouské firmy, zejména v oblastech výroby automobilů a jejich součástek, průmyslo­vých dodávek a průmyslové automatizace, moderních energetických technologií, inteligentních a energeticky úsporných staveb.

Ekonomické vztahy však neutvářejí pou­ze investice rakouských firem v Česku. Důležitou součástí ekonomického úspěchu mezi našimi zeměmi je velké nasazení českých investorů v Rakousku, které v posledních letech výrazně vzrostlo. V rakouském obchodním rejstříku je aktuálně zapsáno téměř 540 společností s českými akcionáři a zájem českých firem o Rakousko neutuchá. V zájmu dalšího rozvoje ekonomických vztahů doufáme, že tato dynamika bude pokračovat.

Musíme zmínit i cestovní ruch, protože v obou zemích vzhledem k jejich přírodním a kulturním pokladům hraje důležitou roli. Těší nás, že naši čeští hosté oceňují vysokou kvalitu rakouské volnočasové nabídky. Češi byli loni v naší zemi čtvrtou největší skupinou zahraničních turistů, což jasně potvrzuje vysokou oblibu rakouské dovolené v Česku.

Bohužel i naše země jsou konfrontovány s výzvami ruské útočné války proti Ukrajině. Česko a Rakousko mají společný zájem pomoci napadenému státu. Obě země jsou zde velmi aktivní. Ukrajina potřebuje velkou podporu, jak politickou, tak humanitárně-finanční i vojenskou. Ve vojenském prostoru má Rakousko omezení díky své ústavě. Ale Rakousko dělá hodně ve všech ostatních oblastech a zatím poskytlo Ukrajině více než 150 milionů eur v bilaterální podpoře. K tomu musíme připočítat také mnohostranné a evropské příspěvky. Česko je od začátku války jedním z největších podporovatelů Ukrajiny a projevuje svou solidaritu velkorysým přijímáním velkého počtu ukrajinských uprchlíků.

Na závěr bych vám, vážení čtenáři, ráda popřála podnětné čtení přílohy Rakousko, a zvláště doporučila rozhovor se spolkovým ministrem práce a hospodářství Martinem Kocherem.

Přečtěte si také