Uzavíráme úspěšnou dvacetiletku

Česká pobočka Oberbank stále roste a rozšířila nabídku o financování exportu, dotací, devizových operací i zemědělství, říká její ředitel Filip Vavruška.

Finanční dům Oberbank se sídlem v Linci patří v Rakousku k nejrespektovanějším. V Česku otevřel obchodní kancelář v roce 1994. O deset let později banka převzala pět českých filiálek od spořitelny Sparkasse Mühlviertelwest a počátkem října 2004 byla česká pobočka Oberbank oficiálně zapsaná v obchodním rejstříku. O podnikání Oberbank a dalších záměrech banky ředitel české pobočky OberbankFilip Vavruška říká: „Svou pobočkovou síť jsme značně rozšířili a nyní máme obsazeny všechny hlavní regiony,  kde chceme být. Celkem služby nabízíme v 21 filiálkách, z toho je pět v Praze a dvě v Brně a zároveň máme pokryté všechny kraje v Česku.“

Jak hodnotíte uplynulých téměř 20 let podnikání banky v Česku?
V prvních deseti letech jsme se věnovali zejména budování poboček a infrastruktury, zatímco v dalším období jsme se zaměřili na zvyšování efektivity a rozšiřování do všech v koncernu klíčových kompetencí. Zároveň mě těší, že tempo našeho růstu akce­leruje a velmi se zvyšuje i příspěvek Česka v rámci koncernu Oberbank. I proto těch 20 let můžeme oprávněně považovat za úspěšné. Navíc stále rozšiřujeme nabídku služeb, zejména bych zmínil financování v oblasti exportu, dotací a devizových operací a dále rozšíření naší odbornosti o oblast zemědělství. Poslední významnou událostí je i změna sídla z Českých Budějovic do Prahy v loňském roce.

Filip Vavruška, ředitel pobočky Oberbank v České republice

Mluvíte o růstu banky, můžete být konkrétnější?
Před deseti lety náš zisk odpovídal asi jen pětině toho loňského a bilanční částka byla na čtvrtině. Loni se naše bilanční částka přiblížila 60 miliardám a zisk přesáhl 400 milio­nů korun.

V roce 2004 jste začínali s pěti pobočkami, kolik jich máte nyní? A plánujete další expanzi této sítě?
Svou pobočkovou síť jsme značně rozšířili a nyní máme obsazeny všechny hlavní regio­ny, kde chceme být. Celkem služby nabízíme v 21 filiálkách, z toho je pět v Praze a dvě v Brně a zároveň máme pokryté všechny kraje v Česku. S touto pobočkovou sítí dokážeme velmi dobře obsloužit cílové klien­ty. V současnosti se staráme o šest tisíc firemních a téměř jedenáct tisíc privátních klien­tů. Rozhodně chceme v Česku dále růst, takže stále vyhodnocujeme příležitosti k dalšímu rozšíření jak pobočkové sítě, tak bankovní i leasingové činnosti.

Převažují mezi vašimi firemními klienty v Česku rakouské nebo české společnosti?
Obsluha českého podnikání našich klientů z Rakouska je důležitou součástí naší činnosti, nikoliv však hlavní. Také velmi úzce spolupracujeme se slovenskou, maďarskou a německou částí banky, ale mezi našimi klienty jednoznačně převažují společnosti s českým kapitálem a české fyzické osoby.

Existuje nějaká oblast bankovnictví, na kterou se specializujete nebo kde vidíte velký potenciál dalšího rozvoje?
Rád bych zmínil podporu exportu a exportérů. Financování mezinárodního obchodu je tradiční a silnou stránkou koncernu Oberbank. Díky rozsáhlé síti spolupracujících bank po celém světě dokážeme naše klienty doprovodit i do teritorií, která nejsou běžná. Další naší silnou stránkou je financování turismu. Také v této oblasti máme v koncernu Oberbank, zejména v Rakousku, značné know-how. Díky tomu umíme dobře financovat hotelnictví včetně horských projektů. A v roce 2020 jsme se rozhodli významně posílit naše know-how o zemědělství, které je důležitou součástí českého hospodářství a kde zaznamenáváme v poslední době významné úspěchy.

Oberbank se značně věnovala i finan­cování nemovitostí, kde se kvůli růstu úroků zájem propadl. Zaznamenali jste stejný vývoj? A začíná se zájem o toto financování oživovat?
Ano, trh kvůli vysokým úrokům české koruny zažívá zásadní ochlazení na trhu hypoték. V případě financování v českých korunách vnímáme pokles zájmu i my, nicméně jako jedni z mála nabízíme klientům hypotéční financování i v eurech, pokud v této měně mají své příjmy. Co se týká firemního nemovitostního financování, zde nezaznamenáváme žádný zásadní propad zájmu. Vždy jsme se totiž více věnovali dlouho­dobému financování nájemních projektů než úvěrování developerské výstavby, kde k propadu došlo. Navíc díky rozšiřování našeho know-how a finančních služeb do dalších segmentů podnikání význam financo­vání nemovitostí pro naše hospodaření oproti minulosti klesá.

Přečtěte si také