Pražská Anglo-American University otevírá dveře českým studentům

Pražská Anglo-American University (AAU) ohlásila nová stipendia. Jsou určena jednak nadaným studentům, jednak primárně cílí na uchazeče ze střední Evropy. Vedení školy očekává zejména zvýšení podílu českých studentů, který nyní činí jen zhruba 20 %. Zejména díky americké akreditaci tvoří na soukromé vysoké škole sídlící v Thurn-Taxisově paláci na Malé Straně nejpočetnější skupinu studenti z USA.

Jednou z možných bariér může být pro tuzemské studenty jazyk. „Výuka probíhá pouze v anglickém jazyce, což je pro mnohé české studenty výzva, ale i příležitost, jak se prakticky připravit na mezinárodní prostředí, ve kterém chtějí kariérně působit,“ říká k tomu rektor AAU doc. Jiří Schwarz.

Dalším faktorem je školné. V Česku na rozdíl od USA není zakořeněno přesvědčení, že za kvalitní vzdělání se platí. Stejně tak ovšem i americké protějšky AAU nabízejí svým studentům škálu stipendií. Proto i domácí nejstarší soukromá vysoká škola přišla s rozšířenou nabídkou podpory studentům, která je platná od podzimu 2024.

Stipendium First-Year Honors Scholarship je určeno talentovaným studentům. Pokud má středoškolák maturitní průměr 1,2, může dosáhnout až na 50% slevu ze školného. Další novinkou je stipendium Bilateral Recognition Scholarship, jehož cílem je podpořit studenty, kteří jsou již držiteli vysvědčení o maturitní zkoušce nebo jeho německého, maďarského, polského, slovenského nebo slovinského ekvivalentu, případně vlastní osvědčení o Evropské maturitě. V rámci tohoto stipendia mohou obdržet podporu ve výši 11 000 Kč na každý semestr během svého tříletého studia. A pokud už na škole někdo z rodiny studuje nebo studoval, může využít stipendium Family Discount a slevu 10 % na školné za semestr.

Svou pozici na evropském vzdělávacím trhu si AAU upevnila díky prodloužení prestižní americké akreditace WSCUC, která akredituje takové renomované vysoké školy, jakými jsou Stanford University, University of California, Berkeley nebo Chapman University. V Česku si AAU díky podílu zahraničních studentů dlouhodobě udržuje postavení nejkosmopolitnější univerzity.

„Máme tu učitele i studenty z 80 zemí celého světa, když ze zahraničí přichází kolem 90 % akademiků a přibližně 80 % studentů. Prostřednictvím široké škály stipendií, slev na školném a možností finanční pomoci se snažíme zpřístupnit kvalitní vzdělání také nadaným a cílevědomým studentům z Česka. Kromě americké máme i českou vysokoškolskou akreditaci,“ doplnil Jiří Schwarz.

Na Anglo-American University je tradičně zájem o studium oborů Ekonomika a management a Mezinárodní vztahy. Populární jsou také práva, politologie a žurnalistika nebo vizuální umění. Zajímavostí také je, že na školu se dá nastoupit nejen klasicky na podzimní semestr – AAU jej zahajuje už v srpnu – ale i na jarní semestr, který začíná v únoru. Přijímací řízení tak vlastně probíhá kontinuálně, téměř po celý rok.

Přečtěte si také