Fúze a akvizice vás naučí řídit velké projekty a týmy, říkají Agnieszka Siwińska a Dorota Płoskowicz z Peterka&Partners

Stojí v čele polské pobočky právní firmy působící v osmi zemích střední a východní Evropy. Obě se specializují na fúze a akvizice, které jsou podle nich skvělou průpravou na vedení advokátní kanceláře. V zatím nejlepším roce společnosti Peterka&Partners na polském trhu, tedy předloni, byly tyto transakce také hlavním motorem byznysu. Loni nastal ve fúzích a akvizicích všeobecný útlum, obrat firmy se však nesnížil díky růstu v oblasti soudních sporů. Její stabilita vychází mimo jiné z jedinečného a inovativního modelu fungování, vysvětlují Dorota Płoskowicz a Agnieszka Siwińska.

Jak se stane, že se exekutivními partnerkami regionální kanceláře úspěšné právní firmy stanou dvě tak mladé dámy?

Dorota Płoskowicz: Když jsme nastupovaly do vedení polské kanceláře Peterka&Partners, měly jsme už obě více než 10 let profesionální praxe včetně zkušeností z velkých advokátních kanceláří – polských i mezinárodních, kde jsme se podílely na velkých projektech. Myslím, že na tuto roli jsme byly tehdy připravené i proto, že už jako mladé právničky – hned ve svém prvním zaměstnání – jsme se podílely na řešení složitých situací a pracovaly na sofistikovaných projektech. Převzetí vedení polské kanceláře Peterka&Partners bylo pro nás přirozené.

Mladý je ostatně celý váš tým. Neschází vám někdy osoba, která má za sebou desítky let praxe a může sehrát roli mentora, dodat na věc pohled zkušeného praktika?

DP: Zaměstnáváme právníky, kteří mají i více než deset let zkušeností ve své profesní praxi. Já, Agnieszka i Sławek Patkowski – tým, ve kterém společně řídíme naši varšavskou kancelář – máme v současné době více než 18 let odborných zkušeností z různých polských a mezinárodních advokátních kanceláří. Snažíme se co nejlépe sdílet své znalosti a know-how s našimi kolegy, ale také sami čerpáme ze zkušeností našich právníků. Zkrátka rosteme a vyvíjíme se společně. Tento „organický“ proces velice dobře podporuje týmovou integraci a přirozené stmelovaní našeho kolektivu. Za obrovskou výhodu rovněž považujeme to, že všechny kanceláře Peterka&Partners spolu úzce spolupracují, a každý z nás se tak může učit od kolegů z ostatních zemí.

Nastupující generace od nás chce dobrý mentoring. Jsou z vaší zkušenosti právničky v nějakém ohledu lepší školitelky než muži?

DP: Ženy určitě k mentoringu přistupují jinak. Uvážíme-li, že mentoring není jen o předávání znalostí, ale také o péči o všeobecnou pohodu mladého právníka na jeho pracovišti, pak jsou ženy jistě jiné mentorky než muži. Díky empatii, všímavosti a určité vyrovnanosti snáze chápou pocity a potřeby svých studentů, což zase pomáhá budovat atmosféru nezbytnou k předávání znalostí založených na důvěře a porozumění. Žena většinou snáze než muž pozná, kdy je vhodná doba se intenzivně učit, a kdy je lepší toho nechat a věnovat se například budování mezilidských vztahů.                                 

Kancelář Peterka & Partners funguje jako svého druhu středoevropská právnická korporace, což je dost ojedinělý model. Jaké jsou jeho hlavní výhody a má z vašeho pohledu i nějaké nevýhody?

DP: Náš model je určitě inovativní a jedinečný, protože v praxi znamená, že skutečně fungujeme jako jedna firma s vlastními kancelářemi v různých zemích regionu. Tento model nám také umožňuje sdílet své znalosti a zkušenosti s ostatními kancelářemi Peterka&Partners na denní bázi a vzájemně a úzce spolupracovat například v rámci specializovaných Practice Groups. Zrovna já a Agnieszka jsme vedoucími regionální pracovní skupiny M&A v celé skupině Peterka&Partners, v rámci které máme pro všechny právníky připravené jednotné vzory dokumentů, například reportů due diligence, šablony smluv nebo Best Practices. Tento model fungování je velmi nápomocný v každodenní praxi a díky tomuto řešení finální produkt, který klientům nabízíme – v mnoha případech multijurisdikční právní služby – je skutečně jednotný. Zároveň tento model fungování jako „jedna firma‘‘ představuje pro naše právníky mimořádnou příležitost k výměně zkušeností a získání jedinečných znalostí rovněž o jiných právních systémech. Nevýhody žádné nevidím.

Agnieszka Siwińska: Souhlasím s Dorotou, a dodám, že je náš business model navíc i atraktivní a výhodný pro naše klienty. Tím, že jsme de facto jedna firma s vlastními kancelářemi v osmi zemích střední a východní Evropy, jsme schopni klientům poskytnout jedinečnou službu, kterou by nemohli získat od advokátních kanceláří přítomných v regionu, ale fungujících v rámci sítí nebo franšíz. Vzhledem k tomu, že všechny kanceláře Peterka Partners vlastní stejní lidé, nedochází mezi nimi k soutěži o zakázky či vyšší zisky. To vše znamená, že jsme schopni našim klientům nabídnout skutečný one-stop-shop model a poskytovat regionální právní služby ve více zemích na základě jedné smlouvy, jedné faktury, koordinované jednou osobou/jednou kanceláří v jazyce zvoleném klientem. Výsledkem je, že klient dostává jednotný produkt zahrnující několik jurisdikcí. Toto jsou důvody, proč jsme atraktivním partnerem pro koncerny ze západní Evropy, Spojených států, Velké Británie, Skandinávie nebo Asie. Že je tento model zajímavý a praktický potvrzuje i fakt, že běžně spolupracujeme s advokátními kancelářemi z těchto zemí jako lokálními partnery pro řešení velkých transakcí středoevropského rozměru. Často takto spolupracujeme na projektech fúzí a akvizic nebo financování projektů, když je potřeba provést due diligence ve vícero jurisdikcích, kde máme vlastní kanceláře. Jsme velmi rádi, že tento unikátní obchodní model nám také umožňuje nabídnout jedinečné podmínky spolupráce pro firmy původem ze zemí CEE, které expandují do regionu.

Agnieszka Siwińska, partnerka, ředitelka PETERKA&PARTNERS POLAND

Agnieszka se zaměřuje především na právo obchodních společností, fúzí a akvizic, korporátní právo a právo pojišťovnictví. Má také bohaté zkušenosti v oblasti telekomunikačního a energetického práva.

V roce 2016 se stala partnerkou, ředitelkou PETERKA&PARTNERS v Polsku. Díky svým rozsáhlým zkušenostem a znalostem v oblasti fúzí a akvizic je Agnieszka od roku 2016 vedoucí praxe v oblasti fúzí a akvizic pro celou skupinu PETERKA & PARTNERS.

Dorota Płoskowicz, partnerka, ředitelka PETERKA&PARTNERS POLAND

Dorota má bohaté zkušenosti s vedením projektu fúzí a akvizic. Vedla mnoho akvizicí polských společností a podniků zahraničními investory, včetně provádění právních due diligence, vyjednávání smluvních dokumentů a oznamování plánovaných akvizic antimonopolnímu úřadu. Zaměřuje se také na každodenní právní poradenství pro podnikatele a pracovní právo.

V roce 2015 se Dorota stala partnerkou, ředitelkou PETERKA&PARTNERS v Polsku. Je také vedoucí praxe v oblasti fúzí a akvizic pro celou skupinu PETERKA & PARTNERS spolu s Agnieszkou Siwińskou.

Jak vlastně vypadá v těchto těžkých časech spolupráce s ukrajinskou pobočkou Peterka & Partners? Nakolik se liší od doby před ruskou invazí?

DP: Naše ukrajinská kancelář je stále otevřená a funguje normálně. Po vypuknutí války se většina našich místních kolegů přestěhovala do Varšavy a Prahy, odkud nepřetržitě pracovali, ale nyní jsou téměř všichni zpět v Kyjevě. Situace je samozřejmě dynamická a není zcela jasné, jak se bude vyvíjet. V současnosti ukrajinská kancelář funguje jako před válkou a nepřetržitě poskytuje služby našim klientům. Jsme velmi hrdí na naše ukrajinské kolegy a jsme rádi, že během celofiremního teambuildingu Peterka&Partners v Polsku naše ukrajinská kancelář obdržela od pana Ondřeje Peterky, našeho zakladatele a Managing Partnera, speciální cenu za nasazení a práci v těchto těžkých podmínkách.

Obě se specializujete na oblast fúzí a akvizic. Vyplývá z toho také, že tato oblast je primární pro celou polskou kancelář Peterka & Partners?

DP: To rozhodně není. Spíš bych ale řekla, že právě zkušenosti z M&A nám daly praktické zkušenosti s řízením veškerých velkých projektů a týmu lidí. Jsou to velmi užitečné zkušenosti, pokud jde o vedení advokátní kanceláře. Je ale pravdou, že transakce byly naším hlavním hnacím motorem v našem zatím nejlepším roce – 2022. V roce 2023 jsme se především věnovali day-to-day právní podpoře našich klientů a vedení soudních sporů.

Právě oblast M&A zaznamenala v roce 2023 značný útlum. Postihl i vaši kancelář úbytek zakázek?

DP: Ano, a myslím, že to bylo nevyhnutelné, protože, jak jste správně zdůraznil, došlo k výraznému poklesu investic a transakcí v celosvětovém měřítku. Doufáme, že v roce 2024 dojde k oživení. Obrat polské advokátní kanceláře se však nesnížil – loni se naše oblast soudních sporů výrazně rozrostla, což mělo vliv na výrazný rozvoj naší litigační skupiny, kterou řídí advokátka Beata Składanek-Wikieł.

Pociťujete, že má vaše kancelář v nějaké oblasti práva deficit? Které specializace chcete do budoucna posílit?

AS: V polské kanceláři Peterka&Partners – ostatně jako v celé firmě – poskytujeme našim klientům služby ve všech oblastech práva. Kromě výše zmíněných specializací M&A, korporátního práva a vedení soudních sporů tvoří náš tým právníci, kteří se specializují v oblastech pracovního práva, nemovitostí, ochrany osobních údajů, soutěžního práva, ochrany práv duševního vlastnictví. Spolupracujeme také s daňovými poradci. Vzhledem k potřebám našich klientů neustále rozvíjíme naší litigační skupinu, a velký potenciál vidíme v dalším posílení skupiny zaměřené na ochranu práv duševního vlastnictví.

Trendem posledního roku je razantní nástup umělé inteligence prakticky do všech oborů lidské činnosti. Vidíte možnost jejího smysluplného využití i v advokacii?

AS: Umělá inteligence je skutečně v současnosti zásadní téma nejen na trhu právních služeb. Víme, že velké poradenské subjekty, včetně velkých advokátních kanceláří, investují miliardy eur do vývoje programů založených na umělé inteligenci nebo ji využívajících. Podobné investice vynakládají subjekty poskytující software, který advokáti při své práci každodenně využívají, například poskytovatelé VDR (virtuálních datových místností – pozn. red.). Kromě výše zmíněných velkých poradenských společností a velkých mezinárodních advokátních kanceláří však tento software v současné době příliš nevyužívají malé a střední advokátní kanceláře. Dnes si všichni právníci, bez ohledu, zda ženy, anebo muži, právem kladou mnoho otázek souvisejících se současným a budoucím využitím programů umělé inteligence ve své práci, jako je například otázka důvěrnosti klientských dat, otázka přesnosti případné analýzy rozsáhlých databází umělou inteligencí v kontextu lingvistických specifik, přesnosti skenů dokumentů analyzovaných programy umělé inteligence a podobně.

Rozhovor vznikl ve spolupráci s projektem PRVNÍCH100LET.

 

Přečtěte si také