České pojišťovny ze skupiny Vienna Insurance Group jsou stabilní a moderní

Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna posilují svou pozici v rámci skupiny zajímavými inovacemi.

Jasná jednička tuzemského pojišťovacího trhu. Tak lze ve zkratce popsat dceřiné společnosti z finanční skupiny Vienna Insurance Group (VIG) – Kooperativu pojišťovnu a Českou podnikatelskou pojišťovnu (ČPP). Ty dle údajů České asociace pojišťoven za první pololetí letošního roku dohromady držely 32 procent domácího pojišťovacího trhu. A VIG se daří i mezinárodně. V období leden až červen předepsala pojistné za 7,3 miliardy eur, meziročně o téměř jedenáct procent více.

Silné Česko

„V prostředí, které zůstává náročné kvůli pokračující válce na Ukrajině, vysoké inflaci a nejistým ekonomickým prognózám, vykazuje VIG v prvním pololetí 2023 velmi pozitivní výsledky. Naše vynikající kapitálová síla a velmi regionálně směřovaná obchodní filozofie, která nám umožňuje přijímat rychle a individuálně potřebná rozhodnutí, zůstávají základními faktory úspěšného rozvoje ve velmi náročném období,“ vysvětluje Hartwig Löger, generální ředitel a předseda představenstva Vienna Insurance Group.

Pavel Wiesner, předseda představenstva ČPP

Významnou roli ve výborných výsledcích VIG, které dávají klientům jistotu, že v případě pojistné události bude pojišťovna schopna plnit, hrají i obě zmíněné české členské pojišťovny ze skupiny VIG. Například na zisku před zdaněním celé skupiny se Kooperativa a ČPP podílely v letošním prvním pololetí plnou čtvrtinou. Více do společné kasy VIG z hlediska profitu přispělo jen mateřské Rakousko. Navíc se skupina VIG může pochlubit i vysokou mírou solventnosti ve výši 282 procent. To je přitom zásadní ukazatel pro klienty. Solventnost pojišťovny totiž odráží její schopnost dostát s pomocí vlastních zdrojů závazkům vyplývajícím ze sjednaných pojistek.

Sílu a kvalitu nabízených pojistných řešení Kooperativy a VIG pravidelně oceňují i četné domácí soutěže finančních produktů, jako je Zlatá koruna či Pojišťovna roku. Ve druhé jmenované prestižní anketě získal titul Osobnost pojistného trhu in memoriam dlouholetý šéf ČPP Jaroslav Besperát, který nečekaně koncem loňského roku zesnul. „Být mezi nejlepšími a oceněnými na medailových pozicích je stále náročnější, protože v pojišťovnictví vládne velmi konkurenční prostředí. Velké poděkování patří také Jaroslavu Besperátovi za to, jakým způsobem vedl ČPP a vybudoval z ní velmi úspěšnou značku,“ komentoval výsledky Pavel Wiesner, který je od ledna novým předsedou představenstva ČPP.

Důležité inovace

Významnou roli v dobrých výsledcích ČPP a Kooperativy hraje jejich schopnost přicházet se zajímavými a pro klienty přínosnými inovacemi. Příkladem je v květnu na trh uvedená aplikace Kooppilot od Kooperativy. Ta je urče­na pro řidiče a sleduje, jak daný řidič jede, jeho styl jízdy, rychlost a podobně. Vyhodnotí-li aplikace, že jezdíte bezpečně a podle předpisů, můžete získat slevu deset až 40 procent na ročním pojistném. Aplikace je bezplatná a mohou ji využívat řidiči, kteří si u Kooperativy sjednají autopojištění NAMÍRU. Aplikace naplňuje princip Pay how you drive, tedy Plať tak, jak bezpečně jezdíš.

Velkou výhodou produktu je, že není založen na instalaci dodatečného zařízení do automobilu, ale na pouhé instalaci aplikace do chytrého mobilního telefonu. „Základní filozofii nového produktu asi nejlépe vystihuje heslo „každý, kdo jezdí bezpečně, si zaslouží odměnu“. Prostřednictvím aplikace vyhodnocujeme základní jízdní dovednosti, jako je rychlost a její překračování, intenzita zrychlování, zatáčení a brždění, zaměříme se ale například i na to, jestli řidič používá mobilní telefon za jízdy. Pokud bude jezdit bezpečně, po vyhodnocení skóre mu za každé čtvrtletí část pojistného vrátíme,“ vysvětluje ředitel úseku pojištění motorových vozidel v Kooperativě Aleš Zethner.

Navíc všechny uvedené funkcionality zároveň poskytují cennou zpětnou vazbu zejména začínajícím nezkušeným řidičům a řidičkám a mohou přispět ke zlepšení jejich řidičských schopností. Součástí aplikace je i červené tlačítko. „V případě poruchy nebo nehody stačí zmáčknout tlačítko a dojde k odeslání veškerých údajů o poloze, řidiči, smlouvě a o automobilu asistenční službě, která obratem zavolá zpět a s klientem se domluví na řešení situace. Testujeme například i automatickou detekci nehody, aby v jejím případě došlo okamžitě k předání informace buď asistenční službě, nebo přímo složkám integrovaného záchranného systému,“ uzavírá Aleš Zethner.

Přečtěte si také