Majetek se přesouvá do rukou žen

V současnosti vlastní většinu majetku muži, ale v budoucnu by se mohl trend obrátit, říká Veronika Dvořáková, partnerka advokátní kanceláře Havel & Partners.

Kolik procent světového bohatství je v rukou žen?
Ženy ovládají zhruba třetinu. Ročně narůstá jejich majetek globálně o pět bilionů dolarů. Více žen se prosazuje ve vedoucích pozicích, jsou stále častěji úspěšnými podnikatelkami a investorkami. Jsou schopné si vybudovat stále větší majetek. Navíc se dle statistiky dožívají ženy vyššího věku než muži, majetek proto často i dědí.

Foto: Shutterstock

Pozorujete stejný trend i v Česku?
V rámci naší studie NextŽeny jsme se zaměřili na analýzu majetkových poměrů nejbohatších Čechů, Slováků a českých a slovenských rodin. V současnosti nominálně vlastní většinu majetku muži, ale v budoucnu by se mohl trend obrátit. Při přechodu z generace na generaci by mohlo v rukou žen skončit v rámci dědictví až 70 procent majetku. Výsledky naznačují, že je nutné o ženách uvažovat jako o případných nástupnicích současných vlastníků.

Jak ženy k majetku přistupují?
Zahraniční studie říkají, že ženy a muži přistupují k financím a správě majetku odlišně. Ženy neinklinují k rizikovým investicím. Dávají přednost spíše konzervativnější ochraně kapitálu, volí pasivní investiční strategie. Investují dlouhodobě a v souladu se svými názory. Důležité jsou pro ně například environmentální nebo sociální aspekty. V Česku se ale specifickým přístupem žen a mužů ke správě majetku dosud komplexněji nezabývala žádná analýza. V rámci projektu NextŽeny proto aktuálně připravujeme průzkum, který tendence a rozhodovací procesy žen a mužů ohledně investic a majetku u nás zmapuje.

Přečtěte si také