Nadějné řešení pro neřešitelný odpad

Ekologická likvidace vrtulí z větrných elektráren či nerecyklovatelných plastů se stává realitou.

Česká společnost Millenium Technologies hlásí průlomové řešení v ekologické likvidaci kompozitních materiálů. Koncem loňského roku díky plazmovému zplyňování úspěšně ekologicky zlikvidovala vyřazené vrtule z větrných elektráren. Otvírají se tak nové možnosti pro likvidaci dříve nerecyklovatelných materiálů. Vrtule z větrných elektráren se totiž doposud likvidovaly převážně tak, že se zakopaly pod zem. Tradiční skládkování kompozitních materiálů, jako jsou vrtule z větrných elektráren, představuje značnou ekologickou zátěž, zejména kvůli dlouhodobé nerozložitelnosti. Technologie, která dokáže efektivně zpracovávat širokou škálu odpadových materiálů včetně těch nebezpečných, se ukázala jako ideální pro zpracování složitých kompozitních materiálů.

Zplyňování není spalování

Technologie plazmového zplyňování je pokročilý proces likvidace odpadu, který vy­užívá vysokých teplot plazmatu pro rozklad odpadových materiálů na základní elementy – vzniká tak inertní vitrifikovaná struska a syntézní plyn. Vlastní proces zpracování odpadu v reaktoru za pomoci plazmatu je bezemisní. „Plazmové zplyňování otvírá cestu k udržitelnějšímu a šetrnějšímu řízení odpadu, což má pozitivní dopad na ochranu životního prostředí a snižuje zatížení skládek,“ říká Jan Khýr, ředitel společnosti Mil­lenium Technologies.

„Neustále tak hledáme možnosti, jak ekologicky likvidovat složitě recyklovatelný, nebo dokonce dosud nerecyklovatelný odpad. Ekologickou likvidaci vyřazených vrtulí z větrných elektráren považujeme za velmi důležitý milník,“ dodává.

Z odpadu struska a plyn

„Výsledkem“ procesu plazmového zplyňování je takzvaná vitrifikovaná struska a syntézní plyn. Struska je zcela inertní, nevylouhovatelný materiál. Potenciál jeho dalšího využití je vzhledem k jeho nezávadnosti značný. Jedním z možných scénářů je využití strusky zejména ve stavebnictví.

Reaktor čtvrté generace s kapacitou 1200 litrů

Syntézní plyn pak může být využit jako zdroj energie nebo pro výrobu dalších chemických látek, například vodíku. Díky plazmovému zplyňování se otví­rají nové možnosti pro re­cyklaci materiálů, které byly dříve považovány za nerecyklovatelné.

Zpracování a energetické využití

Plazmové zplyňování lze využít pro celou škálu odpadů. Dosavadní vývoj ukazuje, že jde o velmi efektivní proces, jak ekologicky zlikvidovat a současně energeticky využít různé druhy vstupních surovin. „Testovali jsme a testujeme různé druhy odpadů. Jde například o nemocniční odpad, nerecyklovatelné plasty, zbytkový materiál ze zpracování autovraků a podobně,“ vysvětluje Khýr.

Vývoj na Kokořínsku

Reaktory na plazmové zplyňování vyvíjí firma ve vědecko-technickém parku v Dubé u České Lípy. První zkušební reaktor tady uvedli do provozu v roce 2018, od té doby vzniklo několik dalších prototypů.

Dnes ve vědecko-technickém parku stojí dva reak­tory. Menší reaktor s vnitřním obje­mem šest set litrů a nejnovější prototyp reakto­ru, reaktor čtvrté generace s kapacitou 1 200 litrů. Menší reaktor používají vývojáři společnosti Millenium Technologies jako testovací jednotku pro zkoušky různých materiálů.

Přečtěte si také