Bezpečný cloud

Firmy často při inovaci přistoupí k využívání kompletní cloudové infrastruktury. Při výběru poskytovatele takových služeb je však třeba klást důraz na bezpečnost.

Žádný systém, software, program ani aplikace nejsou dokonalé a vývojové týmy neustále hledají chyby a snaží se je opravit. K těmto opravám se lze dostat pouze za předpokladu, že se udržuje na všech systémech nejaktuálnější verze. Interně se ve firmě o veškerou aktualizaci systémů starají technici, kteří zajišťují chod IT.

Foto: Shutterstock

Ale co cloud? Odpovědnost leží na bedrech cloudového poskytovatele. Máte ověřeno, že vám poskytuje infrastrukturu na nejaktuálnějších verzích? „Nejde jen o možnost dostat se k nejnovějším funkcionalitám, ale zajistit základní bezpečnost,“ upozorňuje technický ředitel společnosti The Cloud Provider Pavel Pábl.

Ochrana

Zásadní otázkou je, jak dobře jsou data u poskytovatele pojištěna před výpadky systému. Kolikrát jsou replikována, aby se neztratila? Jednou, dvakrát? V dnešní době se už totiž využívá princip triplikace. „Jedná se o ochranu dat proti chybě hardware, na který jsou ukládána. Pro případ závady jsou všechna data uložena na třech různých harddiscích, takže v případě vady kteréhokoliv z nich existují ještě dvě funkční kopie,“ vysvětluje Pábl.

Co se děje

Většina velkých globálních poskytovatelů podle Pábla na otázku, kde jsou data uložena, nedokáže odpovědět. „Ne, že by nechtěli, ale globální poskytovatel také znamená datová centra po celém světě a jejich využívání na základě aktuální efektivnosti nikoliv ,místní příslušnosti‘ vlastníků spravovaných dat,“ říká.

Obchodníci

Zkuste se svého poskytovatele zeptat, zda můžete vidět datové centrum, ze kterého je cloud provozován. Možná vás překvapí, že poskytovatel není provozovatelem. Cloud pouze přeprodává, ale nestará se o něj. „Pokud si cloud vezmete přímo od jeho provozovatele, máte větší šanci, že bude vědět, jak jeho cloud funguje. Může vám tedy pomoci s vaší infrastrukturou, poradit nejlepší postup nebo doporučit, co by třeba bylo potřeba změnit, aby IT fungovalo lépe,“ dodává Pavel Pábl.

Přečtěte si také