Zvládneme i tuto krizi

Nejsme pouze firma s dlouhou historií, ale dnes také významně přispíváme k zaměstnanosti, vzdělanosti i prosperitě našeho regionu, říká generální ředitelka Aircraft Industries Ilona Plšková.

Sankce uvalené na Ruskou federaci se společnosti Aircraft Industries silně dotýkají. Nejenže je Rusko hlavním odbytištěm jejích produktů, ale majitelem je i ruská společnost. Jaká je z ekonomického hlediska současná situace firmy?

Rozhodně není jednoduchá. Uzavřel se pro nás klíčový trh, což s sebou nese ekonomické dopady. Současně s tím jsme přišli o další případné zdroje financování, které by firmě krizové období mohly pomoci překlenout. Snažíme se však situaci zvládnout a společnost stabilizovat. Působíme také v dalších regionech světa, kde si budujeme pozici pro nový prodej letounů L 410 NG. Na těchto trzích se snažíme stále více prosazovat. Mám za sebou tým velmi schopných lidí, jimž plně důvěřuji.

Jaké kroky byste nyní měli vy, případně stát, provést na záchranu firmy?

Věřím, že se situace co nejdříve uklidní a budeme pokračovat ve výrobě. Přece jen za 13 let ve vedení firmy je pro mě tato práce, stejně jako tento obor, srdcovou záležitostí. Jsme jedna z mála tradičních společností s letitou historií v leteckém průmyslu, více než osm tisíc vyrobených letounů není zanedbatelné číslo. Pracuje pro nás téměř tisíc zaměstnanců z různých profesí, máme na sebe navázané desítky firem, které zaměstnávají tisíce lidí po celém Česku, pro které by náš výpadek mohl mít daleko­sáhlé důsledky.
Významně přispíváme k zaměstnanosti, vzdělanosti i prosperitě našeho regionu. Jsme nositeli obrovského know-how ve vývoji a výrobě letecké techniky. Aniž bych jakkoli zpochybňovala vyhlášená opatření, musím říct, že některá média a bohužel i někteří politici se natolik soustředili na identifikaci majitelů z Ruské federace, že zapomněli řešit, jak se zavedená opatření mohou dotknout obyvatel naší země.

Foto: Aircraft Industries

Dopady na naše lidi a zdroje je třeba brát v úvahu a zajistit, aby byly co nejmenší. Jsme připraveni kdykoli navázat se státními orgány diskusi, zda existuje možnost nám pomoci situaci vyřešit za dodržování všech vyhlášených opatření.

Současná ministryně obrany Jana Černochová dříve mluvila o tom, že podniky, jako je kunovický Aircraft Industries, by neměly být ponechané Rusům. Nebyla by vstřícnější radikálnějším cestám?

Od paní ministryně cítíme silnou podporu a jsem si jistá, že společně najdeme nejlepší možnost.

Jak současnou situaci z hlediska ekonomického i politického vnímají zaměstnanci, kterými jsou jak čeští občané, tak z Ukrajiny či Ruské federace?

Zaměstnáváme asi tisíc lidí, kteří jsou pro nás velmi cenní, neboť patří mezi odborníky se specifickým zaměřením a těch je na trhu málo. Jsou to profesionálové, kteří znají firmu, postupy a procesy a prošli dlouhým teoretickým i praktickým získáváním zkušeností. Ztratit tuto základnu by pro nás bylo fatální.

I když za svými zaměstnanci plně stojíme, snažíme se k nim být co nejvíce otevření, motivovat je, protože současná situace jim na klidu příliš nepřidá. Zažívají velkou nejistotu a netuší, jak se vše bude vyvíjet. Nejde pouze o ně, ale i o jejich rodiny, o něž se musejí postarat. Co se týká národnostního složení, naši zaměstnanci jsou z Česka, Slovenska, Ukrajiny, Běloruska i Ruska. Spolupracujeme, jsme kolegové, přátelé a nejsme si vědomi, že by mezi námi byl někdo, kdo podporuje napadení Ukrajiny.

Aircraft Industries, dříve Let Kuno­vice, má poměrně dlouhou a významnou historii. Jaké byly nejvýznamnější milníky?

Historii máme opravdu dlouhou, letos uplyne 86 let od našeho založení v roce 1936, tehdy ještě jako Let Kunovice. Za tu dobu naše továrna vyprodukovala řadu světově známých leteckých strojů, například JAK-11, L-13 Blaník nebo L-29 Delfín. V roce 1991 jsme prošli privatizací a od roku 2005 jsme se se vstupem nového vlastníka PAMCO přejmenovali na Aircraft Industries. Od té doby neustále pracujeme na vývoji, vylepšování a zdokonalování modelové řady letounu L 410.

Co vše dnes společnost Aircraft Industries provozuje, vyrábí a nabízí na trhu?

Jsme největším výrobcem dopravních letounů v Česku a naším vlajkovým produktem jsou letouny L 410, kterých jsme od roku 1969 vyrobili více než 1 200. Jde o turbovrtulové, celokovové hornoplošníky, které vynikají spolehlivostí a bezpečností. Slouží pro civilní účely jak provozovatelům komerční letecké dopravy pro přepravu cestujících i nákladu, tak vládním agenturám a armádě jako dopravní letadlo.

Na něj navazují modifikované verze, například L 410 UVP-E20, v roce 2019 pak byl dokončen první sériový moderní letoun L 410 NG, který se zaměřuje na špičkovou ekonomiku provozu a vyznačuje se nízkou spotřebou paliva, což má ekologický dopad. Trendem uplynulých let byla výroba multifunkčních letadel schopných změnit využití pro provozovatele, například z pasažérské verze na nákladní, za několika minut. Významné použití letounu je pro sanitní lety – zdravotní záchranné letadlo – nebo jako pátrací, záchranné či pozorovací, třeba na ochranu hranic.

Foto: Aircraft Industries

Naše práce nestojí pouze na výrobě letounů, ale i na jejich vývoji a modernizacích, protože musíme držet krok s moderními trendy v letectví. Velký důraz klademe na podporu našich provozovatelů, poskytujeme servisní a poradenské služby, provádíme vylepšení a modernizace letounu a vyrábíme náhradní díly. Provozujeme mezinárodní letiště Kunovice a jsme zřizovatelem Střední školy letecké, kde vychováváme budoucí odborníky pro letectví.

Jak jsou letouny řady L 410 úspěšné ve světě? Čím jsou pro uživatele atraktivní?

Tento typ letounu je ve světě značně oblíbený, uživatele si našel v 60 zemích. Byl používán také během pandemie v Česku, Francouzské Guyaně, Kolumbii, Nepálu, Slovinsku, na Mauriciu a na mnoha dalších místech. L 410 sloužil také například v rámci humanitární pomoci v Africe a pomáhá s dopravou v obtížně dostupných oblastech.

Letoun má řadu výhod a ve své třídě se řadí mezi nejlepší. Uživatelé si ho oblíbili díky nízkým nákladům na provoz a údržbu, schopnost fungovat v extrémních teplotních podmínkách od -50 do +50 stupňů Celsia nebo vzlétnout a přistát na krátkých nezpevněných drahách. Ceněné jsou také díky velkým nákladovým prostorám, bezpečnosti provozu či velikosti kabiny, nejprostornější ve své kategorii. Naše nové letadlo L 410 NG má řadu technických vylepšení, která ho řadí do úzkého kruhu těch nejpokročilejších ve své kategorii.

Koronavirová pandemie výrazně zasáhla i letecký průmysl. Jak jste ji zvládli?

Do roku 2020 jsme vstoupili s rekordním počtem zaměstnanců a výsledkem z roku 2019, který v obratu činil téměř 2,5 miliardy korun. Krize se dotkla především výrobního plánu a obchodní kampaně letounu L 410 NG kvůli celosvětovému omezení cestování a nemožnosti školit piloty na nový druh letadel. Pandemický rok jsme zvládli především díky dlouhodobým zakázkám a odbytu letounů L 410. Nicméně i nás významně zasáhl.

Naše společnost závisí jak na dodavatelích, tak odběratelích, takže pokud vypadl jeden článek ze systému, odrazilo se to také ve výrobě. Jsou na nás napojené subdodavatelské společnosti z leteckého průmyslu, což pro mě byla velká odpovědnost. Museli jsme čelit výpadkům zaměstnanců, a proto operativně měnit plán výroby. Z původně plánovaných 17 letounů jsme jich nakonec vyrobili patnáct.

Pokud boj o přežití firmy dopadne dobře, jaké máte plány do budoucna? Zachováte strukturu sortimentu?

V tuto chvíli je pro mě situace obrovská výzva. Pokud vše dobře dopadne, budeme muset především stabilizovat společnost a vztahy s dodavateli. Máme v plánu rozšiřovat aktivity a budovat vztahy na nových trzích, vyvíjet modifikace L 410 a v důsledku uplynulých turbulentních roků také nejspíše rozšířit krizové plány. Naší prioritou je udržet všechna pracovní místa a zachovat výrobu L 410, naše české dědictví. Překonali jsme spoustu krizí, nepochybně zvládneme i tuto.

Přečtěte si také