Zlepšujeme lidem kvalitu současného i budoucího života

Nutriadapt Weight Management Clinik je nejrozsáhlejší franšízová síť klinik s odborníky ve výživovém poradenství s mnohaletou praxí v Česku a na Slovensku

  • 19. dubna 2021

Síť klinik Nutriadapt se podle jednatelky společnosti Marty Noskové specializuje především na odbornou péči v oblasti redukce tělesné hmotnosti. „Najdete zde však i programy, které pomáhají klientům hmotnost naopak nabrat nebo dlouhodobě udržovat na optimální úrovni, a to vše v kontextu individuální prémiové péče,“ upozorňuje.

Společnost Nutriadapt vyvinula ve spolupráci s týmem lékařů unikátní výživové metody. Využívá se při nich široká škála diagnostických a screeningových postupů, jež pomáhají nastavit individuální výživový plán pro daného klienta s ohledem na existující zdravotní obtíže či rizika, které mohou být s nadváhou a obezitou spojeny. „Naším hlavním cílem je naučit klien­ty správně jíst za pomoci běžně dostupných potravin. Nenahrazujeme tedy běžnou potravu instantními jídly nebo náhražkami,“ vyzdvihuje nejdůležitější přednost konceptu kliniky Marta Nosková.

Kateřina Pauknerová, úspěšná majitelka dvou poraden Nutriadapt

Kliniky Nutriadapt podle ní dbají nejen o to, aby dopřály každému klientovi prémiovou péči, ale starají se i o vzdělávání, rozvoj a spokojenost svých odborných specialistů. Také zajišťují, aby měli odborní pracovníci těchto klinik k dispozici náležité nástroje, postupy a metodiky, jež umožní pohodlně a zejména účinně s klienty – s ohledem na jejich individuální potřeby – pracovat.

Franšízing

„Franšízové licence pro vedení samostatné poradny udělujeme výhradně pozitivně motivovaným uchazečům. Součástí licence je nejen poskytnutí praxí ověřeného know-how, ale obvykle i zaběhnuté poradny s vlastním kmenem klientů,“ zdůrazňuje Nosková a dodává: „Je pro nás samozřejmě i důležitá spokojenost jednotlivých franšízových partnerů.“

Jednou z nich je Kateřina Pauknerová, která je v síti od roku 2012 a patří k nejúspěšnějším majitelům dnes již dvou poraden na jihu Čech, konkrétně v Českých Budějovicích a Písku. Prozrazuje, že se k této profesi majitele dostala oklikou kvůli vlastním zdravotním potížím. Ty ji donutily uvědomit si, že je potřeba něco změnit, zejména přístup sama k sobě, k jídlu, pohybu a životnímu stylu obecně. Když jí pak před lety do cesty vstoupila franšízová síť výživových poraden, byl pro ni svět nutričního poradenství jasnou volbou.

Svůj příběh poznání dnes přenáší na své specialisty, potažmo na své klienty, jimž se dodnes ráda věnuje. „Díky spojení s touto franšízovou sítí se mi podařilo skloubit vášeň a nadšení pro výživu, nutkavou touhu objevovat nové přístupy a trendy s touhou být užitečná a pomáhat druhým s jejich trápením,“ vysvětluje Pauknerová.

Práce s lidmi

„To, co mě na mé práci baví, je různorodost, práce s klienty i nutnost vždy přemýšlet o nejefektivnějším postupu. S každým klientem totiž přichází nový příběh, navíc se klienti během absolvování svého programu mění, a to nejen fyzicky, ale i mentálně. Právě v tento okamžik vidíme, že naše práce má obrovský smysl, protože lidem zlepšujeme kvalitu přítomného i budoucího života,“ popisuje Kateřina Pauknerová a dodává, že ji také naplňuje, když si mnoho z jejích klientů postupně uvědomí, jak se tělo i jeho potřeby v čase mění. Řada lidí tak za ní dnes dochází nejen kvůli potřebě snižování tělesné hmotnosti, ale i s uvědoměním si, že je důležité o sebe pečovat. A samozřejmě dbát dlouhodobě o svou optimální tělesnou hmotnost, aby si člověk zachoval radost ze života a přirozeně se vyhnul možným zdravotním rizikům.

Silné zázemí

Hlavní pozitivum přistoupení k franšízovému konceptu vidí Kateřina Pauknerová v tom, že získala zázemí silné společnosti včetně přístupu k praxí ověřenému know-how, nastaveným procesům, systému vzdělávání nebo právní pomoci. Od franšízora také získává reklamní a marketingové materiály, kontakty na potenciální klienty i odbornou pomoc nejen v začátcích svého podnikání v novém oboru, ale po celou dobu spolupráce.

„Vstřícný a přátelský přístup ze strany centrály Nutriadapt Weight Management Clinic je jakousi mantrou této společnosti,“ podotýká Pauknerová.

Přečtěte si také